Kobiety w logistyce są bardziej kompetentne

Kobiety w logistyce
Kobiety w logistyce, fot. Shutterstock
Z badań przeprowadzonych przez Forum Kobiet w Logistyce wynika, że pracujące w branży TSL kobiety są wyjątkowo dobrze przygotowane do pełnienia funkcji zarządczych i liderskich. Czasami jednak brakuje im pewności siebie.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 8/2023 (95)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Kobiety chętnie zdobywają wykształcenie i doskonalą swoje umiejętności. Często legitymują się ponadprzeciętnym i różnorodnym wykształceniem – czytamy Przywództwo kobiet w logistyce - gdzie jesteśmy i co dalej?. Z przytoczonych w nim badań wynika, że aż 86 proc. polskich menedżerek branży TSL regularnie uzupełnia swoje wykształcenie w zakresie niezwykle dziś potrzebnych kompetencji miękkich, głównie dotyczących leadershipu, mentoringu, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych i języków obcych. Ale aż 41  proc. ankietowanych kobiet poszerza regularnie swoje umiejętności także w zakresie rozwoju kompetencji twardych, takich jak: zarządzanie zmianą, projektami, zmiany prawne, a także wiedza branżowa (np. szkolenia ze spedycji czy operacji magazynowych). Aż 11 proc. ma co najmniej podwójne wykształcenie, np. humanistyczne i techniczne czy ekonomiczne i prawnicze. „Mimo tak wyraźnego potencjału wciąż nie odnotowujemy szerokiego wykorzystania wielu zdolności menedżerskich i kompetencji kobiet” –  czytamy w dokumencie.

Kobiety zmieniają świat

Beata Trochymiak, twórczyni Forum Kobiet w Logistyce i współautorka raportu, przytacza najnowsze badania ONZ. Sugerują one, że przy obecnym tempie zmian osiągnięcie ekonomicznej równości między kobietami a mężczyznami zajmie światu ponad 100 lat. (O tych samych badaniach mówi w rozmowie z „My Company Polska” Magdalena Szaroleta, dyrektor sprzedaży i członek zarządu Raben Transport). – Trzeba działać i podejmować wysiłek na rzecz przyspieszenia procesu równości płci, co jest niezbędne do budowania prężnych przedsiębiorstw i silnych społeczeństw – apeluje Beata Trochymiak. – Zwłaszcza w czasach transformacji świata równość płci w przywództwie nabiera szczególnego znaczenia, a najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu jest wzajemne uznanie kompetencji, wspieranie się i wzmacnianie – dodaje.

W badaniu Forum Kobiet w Logistyce za główną barierę ograniczającą szanse kobiet na awans w branży logistycznej respondentki wskazały… brak pewności siebie i brak wiary w wygraną. Taką odpowiedź podało 62 proc. badanych. Aż 41 proc. wskazało też brak uznania kompetencji kobiet za równe kompetencjom mężczyzn.

Mistrzynie zarządzania priorytetami

Nic dziwnego, że Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w opracowaniu „Kobiety a transport” jednoznacznie wskazuje, że w branży występują ciągle szklane sufity, które utrudniają pełną równość płci. Według unijnej agendy, należy promować kulturę zaangażowania i uczestnictwa kobiet oraz mężczyzn na równych zasadach. To nie tylko bardziej sprawiedliwe, ale też opłacalne. Dążenie do równouprawnienia i uwzględnienie różnorodności płciowej w sektorze transportu i logistyki jest bowiem kluczowe dla stworzenia bardziej efektywnego środowiska pracy.

O kompetencjach kobiet pracujących w branży logistycznej mówi w rozmowie z „My Company Polska” Dorota Wójcik, HR Manager spółki Geis PL. Twierdzi ona, że kobiecy styl przywództwa pomaga w organizacji, planowaniu i holistycznym zarządzaniu procesami. Kobiety są bowiem wielozadaniowe, a także umieją łączyć różnorakie perspektywy, ponadto są mistrzyniami w zarządzaniu priorytetami. Wójcik podkreśla jednak, żeby kobiety w branży logistycznej postrzegać przez pryzmat profesjonalizmu, a nie płci.

My Company Polska wydanie 8/2023 (95)

Więcej możesz przeczytać w 8/2023 (95) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ