Formularze podatkowe

Nazwa formularza: Opis: Za rok: Ściągnij: Instrukcja: Uwagi:
PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego 2019 Pobierz
PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich 2019 Pobierz Formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie
PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek 2020 PIT-2(5) Pobierz
2020 PIT-2(6) Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2020 PIT-2A(5) Pobierz
2020 PIT-2A(6) Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 2020 Pobierz
PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezp. społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2020 PIT-3(5) Pobierz
2020 PIT-3(6) Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2019 Pobierz Formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie
PIT-6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym 2019 Pobierz Formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie
PIT-8C Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych 2019 Pobierz Formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie
PIT-11 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2019 Pobierz Formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie
PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 2019 Pobierz
PIT-16Z Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności 2019 Pobierz
PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2019 Pobierz
PIT-19A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2019 Pobierz
PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-28S Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-36S Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-36LS Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego 2019 Pobierz Informacja składana przez organ rentowy za pomocą dedykowanego oprogramowania
PIT-CFC Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT/CFI Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-MIT Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym 2019 Pobierz Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT/Z Inf. o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT-NZ Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków 2019 Pobierz
PIT-NZS Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku 2019 Pobierz
PIT/NZI Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków 2019 Pobierz
PIT/IP Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
PIT/PM Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2019 Pobierz Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
DSF-1 Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym 2020 Pobierz Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji