Polityka prywatności

MY COMPANY MEDIA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, byś czuł się pewnie i bezpiecznie zarówno podczas odwiedzania strony „My Company Polska” (w dalszej części „Portal”), jak i podczas wszelkich innych czynności dotyczących oferowanych poprzez Portal jak również inne dedykowane landing page'ach usług lub serwisów (w dalszej części „Usługi” „Serwisy”). Rozumiemy i szanujemy to, że cenisz swoje prawo do prywatności i robimy wszystko, by zapewnić ci pełen komfort i poczucie bezpieczeństwa.

MY COMPANY MEDIA Sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ich ochrony. Poniższe zasady polityki prywatności dają Ci możliwość poznania gwarantowanej przez nas ochrony oraz wskazują cele w jakich mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.>


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MY COMPANY MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie NIP: 5213872413, (02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 2A) (dalej: „My”, „MY COMPANY MEDIA”), prowadzącym serwis pod adresem mycompanypolska.pl jak również landing page'ach za pośrednictwem, których można zamówić Usługę.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie informacje odnośnie realizacji przysługujących Ci uprawnień uzyskasz kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez:

 • za pośrednictwem adresu email: [email protected]
 • telefonicznie: +48 22 133 53 50 (Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).

W razie pytań możesz również skontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez MY COMPANY MEDIA?

Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (m. in. do realizacji zamówienia, którego u Nas dokonałeś, rozliczenia tego zamówienia, zapewnienia poprawnej jakości usług), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; ten akt prawny będziemy nazywać „RODO”, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);
 • umożliwienia świadczenia usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną (zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych) oraz pełnego korzystania z MyCompanyPolska.pl, w tym dokonywania transakcji przy zakupie prenumerat magazynu My Company Polska (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w związku z prenumeratą magazynu My Company Polska, w tym zamówienie prenumeraty cyfrowej i papierowej My Company Polska, rozliczenia tego zamówienia, zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • marketingu bezpośredniego – a) w sytuacji gdy istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a MY COMPANY MEDIA, tj. np. zamówiłeś od Nas produkt lub b) gdy rozsądnie możesz oczekiwać przetwarzania Twoich danych w tym celu np. pełnisz funkcję w organie reprezentującym osoby prawnej w tym również prokurę a MY COMPANY MEDIA kieruje ofertę marketingową, której adresatem jest osoba prawna. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane w celu marketingu Naszych produktów i usług (podstawa prawna: 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”),
  - w sytuacji gdy nie istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a MY COMPANY MEDIA, marketing bezpośredni naszych produktów i usług będziemy kierować tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie zgodą).
  - w sytuacji gdy marketing bezpośredni będzie dotyczyć produktów i usług podmiotów trzecich (nie Naszych), to będziemy kierować go do Ciebie tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: zgoda);
 • prowadzenia korespondencji z Klientami, w szczególności udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania Klientów i potencjalnych Klientów, np. kierowanych do Nas poprzez formularz kontaktowy na stronie lub za pośrednictwem naszych portali społecznościowych prowadzonych na kanałach: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • organizacji i prowadzenia konferencji, za pośrednictwem strony konferencje.mycompanypolska.pl zbierane są dane osobowe osób zapisujących się na szkolenie lub konferencje (podstawa prawna: umowa, nasz prawnie uzasadniony interes);
 • do celów udziału w loteriach promocyjnych – Twoje dane osobowe będą w tym przypadku przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna: zgoda);
 • w celach lepszego dostosowania oferty dla klienta (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: a) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, c) związanych z prowadzeniem i rozliczeniem loterii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawę tę będziemy nazywać „wypełnienieniem obowiązku prawnego"), d) celu odnotowania sprzeciwu tj. art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 21 ust. 3 RODO.
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • analitycznym i statystycznym, w związku z zapisywaniem danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. W tym tworzenia statystyk, odwiedzin witryny, monitorowania witryny, aby umożliwić pełne korzystanie ze strony oraz jej optymalizację obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych. W tym celu przetwarzać będziemy takie dane jak adres IP, datę i czas serwera, informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (podstawa prawna: zgoda);
 • w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami na stronie, dostosowywania usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na mycompanypolska.pl (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, to pamiętaj, że możesz wycofać ją w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,

Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. prawa cywilnego i podatkowego oraz ustawy o grach hazardowych) oraz niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, czyli np. umożliwienia wzięcia udziału w organizowanych przez nas loteriach lub obsługi zamówienia.

W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych przez okres istnienia istotnego i odpowiedniego powiązania między Tobą a nami, w przypadku o którym mowa w pkt. 4 b) powyżej przez okres pełnienia przez Ciebie funkcji w organie reprezentującym osoby prawnej w tym sprawowanej przez Ciebie prokury lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W razie sprzeciwu będą one jednak przez Nas przechowywane aby uniemożliwić ich wykorzystanie w przypadku pozyskania danych z innych źródeł.

W przypadku wyrażenia zgody do momentu wycofania zgody.

W odniesieniu do usług strony internetowej www.mycompanypolska.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

 

Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku odmowy niemożliwe będzie świadczenie usług lub udział w loteriach.Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

W przypadku loterii zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie miało miejsce w przypadku losowania nagród i jest niezbędne do przeprowadzenia sprawiedliwego i obiektywnie niezależnego procesu wyłonienia zwycięzców.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez MY COMPANY MEDIA polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań w celu lepszego dopasowania dla Ciebie oferty.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy przekazać:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT;
  b) podmiotom zapewniającym nam wsparcie w wykonywaniu usług, np. wysyłek mailingowych, obsłudze korespondencji, spółkom z grupy MY COMPANY MEDIA Media Group, w procesie obsługi Klienta, drukowania materiałów, archwizację;
  c) podmiotom świadczącym Nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  c) podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  d) organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (poprzez Biuro Obsługi Klienta) lub z Inspektorem Ochrony Danych, którego funkcję pełni Jan Tyski.


Czy będziemy przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

MY COMPANY MEDIA nie będzie przekazywało Twoich danych osobowych do państw trzecich.


Zmiany w Polityce prywatności

MY COMPANY MEDIA Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

Regulamin świadczenia usług w portalu www.mycompanypolska.pl, a także na landing page'ach Administratora za pośrednictwem, których można zamówić Usługę. 

 

Cookies

Niektóre obszary serwisów należących do MY COMPANY MEDIA mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.