Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności oraz cookies dla portalu www.mycompanypolska.pl

 

Tarsago Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, byś czuł się pewnie i bezpiecznie zarówno podczas odwiedzania strony „My Company Polska” (w dalszej części „Portal”),  jak i podczas wszelkich innych czynności dotyczących oferowanych poprzez Portal usług lub serwisów (w dalszej części „Usługi” „Serwisy”). Rozumiemy i szanujemy to, że cenisz swoje prawo do prywatności i robimy wszystko, by zapewnić ci pełen komfort i poczucie bezpieczeństwa.

 

Dane osobowe i adresowe

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. W czasie korzystania z Portalu oraz Usług lub Serwisów, będziesz poproszony o podanie swoich danych imiennych, adresowych, kontaktowych (adres e-mail, numery telefonów) oraz nazwy i danych teleadresowych firmy. Administratorem danych będzie Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 41 i będą one wykorzystywane w celu świadczenia Usług oraz w celach marketingowych. Podanie swoich danych osobowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Tarsago Polska Sp.z o.o. Gwarantujemy Ci prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych) oraz wycofania zgody na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym.

Do czego potrzebne nam są Twoje dane osobowe i adresowe

Potrzebujemy Twoich danych w celu umożliwienia świadczenia Usług i korzystania z Serwisów.

Zmiana preferencji

Każdy e-mail wysłany przez Tarsago zawiera link umożliwiający wypisanie się z listy osób otrzymujących wiadomości. Jeśli nie chcesz już dłużej otrzymywać wiadomości e-mailowych od naszej firmy, proszę wyrejestruj się z naszej bazy internetowej, przechodząc na tę stronę. Z przyczyn technicznych proces wyrejestrowania może potrwać do 7 dni roboczych.

Cookies

Niektóre obszary serwisów należących do Tarsago mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.Zasady użytkowania aplikacji mobilnej My Company Polska oraz polityka prywatności

  

Zasady użytkowania 

 

1. Tarsago Polska Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom My Company Polska w formie aplikacji mobilnej My Company Polska, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS i Android.

2. Aplikacja My Company Polska udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store i Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play).

3. Tarsago Polska Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom aplikacji My Company Polska poszczególne wydania My Company Polska, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”: 

  • w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów,
  • w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (6-miesięcznej i rocznej).

4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.

5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji. 

6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Liczba dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych), jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)

7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.

8. Tarsago Polska Sp. z o.o. umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty typu „Premium” (produkty łączone, np. prenumerata wydania drukowanego + wydanie cyfrowe). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę.

9. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Tarsago Polska Sp. z o.o.

10. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Tarsago Polska Sp. z o.o. w ramach oferowanej przez siebie usługi – szczegóły: https://mycompanypolska.pl/cennik 

11. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Tarsago Polska Sp. z o.o., usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. Tarsago Polska Sp. z o.o. określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi „Premium” na (domyślnie: 5)

12. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:

  • Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html
  • Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

 

Polityka prywatności

 

1. Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. 

2. Tarsago Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż zamówienie prenumeraty My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play nie powoduje przetwarzania przez Tarsago Polska Sp. z o.o. jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Tarsago Polska Sp. z o.o. nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Tarsago Polska Sp. z o.o. w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Tarsago Polska Sp. z o.o. nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.

3. W przypadku zakupu wydań My Company Polska w ramach pakietu prenumeraty Premium, Tarsago Polska Sp. z o.o., realizując zamówienie prenumeraty My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).

4. Tarsago Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.

5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play. Tarsago Polska Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play.

 

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Boom na drony

Cztery sposoby na podatki

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty

Zamiast dziel i rządź - mnóż i zarządzaj!