Polityka prywatności

Polityka prywatności dla portalu www.mycompanypolska.pl

 

Tarsago Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, byś czuł się pewnie i bezpiecznie zarówno podczas odwiedzania strony „My Company Polska” (w dalszej części „Portal”),  jak i podczas wszelkich innych czynności dotyczących oferowanych poprzez Portal usług lub serwisów (w dalszej części „Usługi” „Serwisy”). Rozumiemy i szanujemy to, że cenisz swoje prawo do prywatności i robimy wszystko, by zapewnić ci pełen komfort i poczucie bezpieczeństwa. 

Tarsago Polska Sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ich ochrony. Poniższe zasady polityki prywatności dają Ci możliwość poznania gwarantowanej przez nas ochrony oraz wskazują cele w jakich mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Tarsago Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41) (dalej: „My”, „Tarsago Polska”), prowadzącym serwis pod adresem mycompanypolska.pl


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie informacje odnośnie realizacji przysługujących Ci uprawnień uzyskasz kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez:

 • za pośrednictwem adresu email: bok@mycompanypolska.pl
 • telefonicznie: +48 22 133 53 50 (Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).

W razie pytań możesz również skontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych: dpo_pl@tarsago.com

  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Tarsago Polska?

 Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

1)     zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (m. in. do realizacji zamówienia, którego u Nas dokonałeś, rozliczenia tego zamówienia, zapewnienia poprawnej jakości usług), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; ten akt prawny będziemy nazywać „RODO”, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

2)     umożliwienia świadczenia usług, w tym świdczonych drogą elektroniczną (zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych) oraz pełnego korzystania z MyCompanyPolska.pl, w tym dokonywania transakcji przy zakupie prenumerat magazynu My Company Polska (podstawa prawna: wykonanie umowy); 

3)     zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w związku z prenumeratą magazynu My Company Polska, w tym zamówienie prenumeraty cyfrowej i papierowej My Company Polska, rozliczenia tego zamówienia, zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna: wykonanie umowy); 

4)     marketingu bezpośredniego – w sytuacji gdy istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Tarsago, tj. np. zamówiłeś od Nas produkt, będziemy przetwarzać dane w celu marketingu Naszych produktów i usług (podstawa prawna: 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”),

- w sytuacji gdy nie istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Tarsago, marketing bezpośredni naszych
       produktów i usług będziemy kierować tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
       a) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie zgodą).

- w sytuacji gdy marketing bezpośredni będzie dotyczyć produktów i usług podmiotów trzecich (nie Naszych),
       to będziemy kierować go do Ciebie tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: zgoda);

5)     prowadzenia korespondencji z Klientami, w szczególności udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania Klientów i potencjalnych Klientów, np. kierowanych do Nas poprzez formularz kontaktowy na stronie (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

6)     organizacji i prowadzenia konferencji, za pośrednictwem strony konferencje.mycompanypolska.pl zbierane są dane osobowe osób zapisujących się na szkolenie lub konferencje (podstawa prawna: umowa, nasz prawnie uzasadniony interes);

7)     do celów udziału w loteriach promocyjnych – Twoje dane osobowe będą w tym przypadku przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna: zgoda);

8)     w celach lepszego dostosowania oferty dla klienta (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

9)     wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.:
      a)  wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
      b)  udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
      c)  związanych z prowadzeniem i rozliczeniem loterii,
      (podstwa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawę tę będziemy nazywać „wypełnienieniem obowiązku prawnego"); 

10)   tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

11)   analitycznym i statystycznym, w związku z  zapisywaniem danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. W tym tworzenia statystyk, odwiedzin witryny, monitorowania witryny, aby umożliwić pełne korzystanie ze strony oraz jej optymalizację obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych. W tym celu przetwarzać będziemy takie dane jak adres IP, datę i czas serwera, informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (podstawa prawna: zgoda);

12)   w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami na stronie, dostosowywania usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na mycompanypolska.pl (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

13)   ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, to pamiętaj, że możesz wycofać ją w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,

Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. prawa cywilnego i podatkowego oraz ustawy o grach hazardowych) oraz niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, czyli np. umożliwienia wzięcia udziału w organizowanych przez nas loteriach lub obsługi zamówienia.

W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych przez okres istnienia istotnego i odpowiedniego powiązania między Tobą a nami lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W razie sprzeciwu będą one jednak przez Nas przechowywane aby uniemożliwić ich wykorzystanie w przypadku pozyskania danych z innych źródeł.

W przypadku wyrażenia zgody do momentu wycofania zgody.

W odniesieniu do usług strony internetowej www.mycompanypolska.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku odmowy niemożliwe będzie świadczenie usług lub udział w loteriach.Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

W przypadku loterii zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie miało miejsce w przypadku losowania nagród i jest niezbędne do przeprowadzenia sprawiedliwego i obiektywnie niezależnego procesu wyłonienia zwycięzców.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Tarsago Polska polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań w celu lepszego dopasowania dla Ciebie oferty.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy przekazać:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT;

b) podmiotom zapewniającym nam wsparcie w wykonywaniu usług, np. wysyłek mailingowych, obsłudze korespondencji, spółkom z grupy Tarsago Media Group, w procesie obsługi Klienta, drukowania materiałów,
    archwizację;

c) podmiotom świadczącym Nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

c) podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

d) organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (poprzez Biuro Obsługi Klienta) lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane powyżej).


Czy będziemy przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tarsago Polska nie będzie przekazywało Twoich danych osobowych do państw trzecich.


Zmiany w Polityce Prywatności

Tarsago Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

 

  

 

Zasady użytkowania aplikacji mobilnej My Company Polska

1. Tarsago Polska Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom My Company Polska w formie aplikacji mobilnej My Company Polska, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS i Android.

2. Aplikacja My Company Polska udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store i Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play).

3. Tarsago Polska Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom aplikacji My Company Polska poszczególne wydania My Company Polska, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”: 

·       w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów,

·       w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (6-miesięcznej i rocznej).

4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.

5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji. 

6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Liczba dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych), jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)

7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.

8. Tarsago Polska Sp. z o.o. umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty typu „Premium” (produkty łączone, np. prenumerata wydania drukowanego + wydanie cyfrowe). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę.

9. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Tarsago Polska Sp. z o.o.

10. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Tarsago Polska Sp. z o.o. w ramach oferowanej przez siebie usługi – szczegóły: https://mycompanypolska.pl/cennik 

11. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Tarsago Polska Sp. z o.o., usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. Tarsago Polska Sp. z o.o. określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi „Premium” na (domyślnie: 5)

12. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:

·       Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

·       Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

 

Polityka prywatności aplikacji mobilnej My Company

1. Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. 

2. Tarsago Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż zamówienie prenumeraty My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play nie powoduje przetwarzania przez Tarsago Polska Sp. z o.o. jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Tarsago Polska Sp. z o.o. nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Tarsago Polska Sp. z o.o. w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Tarsago Polska Sp. z o.o. nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.

3. W przypadku zakupu wydań My Company Polska w ramach pakietu prenumeraty Premium, Tarsago Polska Sp. z o.o., realizując zamówienie prenumeraty My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

4. Tarsago Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań My Company Polska w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.

5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play. Tarsago Polska Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play.

 

Cookies

Niektóre obszary serwisów należących do Tarsago mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. 

Nr 3 (42) MARZEC 2019
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty

Czy przenieść firmę za granicę