Santander Leasing wyprzedza rynek

Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santande
Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. Fot. mat. pras.
W pierwszym półroczu 2023 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania w wysokości 47,8 mld zł, co oznacza wzrost r/r o 14,9 proc. Siłą napędową branży były pojazdy lekkie, głównie osobowe. Na tym tle bardzo dobrze wypadł Santander Leasing, który sfinansował inwestycje o wartości prawie 3,8 mld zł, co dało 16-procentowy wzrost wartości udzielonego finansowania.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 9/2023 (96)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Związek Polskiego Leasingu co kwartał prezentuje podsumowanie wyników branży leasingowej. Dane pochodzą ze sprawozdań firm członkowskich ZPL oraz organizacji współpracujących, dzięki temu łącznie z doszacowaniem raporty związku obejmują 100 proc. polskiego rynku. Organizacja skupia 32 podmioty – firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Pozytywne wyniki branży leasingowej są bezpośrednio skorelowane ze wzrostem dostępności pojazdów odgrywających kluczową rolę w sektorze, co wpływa na zwiększenie inwestycji przedsiębiorców. Z drugiej strony pozytywny wpływ na gospodarkę i rynek leasingu wywarł także wysoki poziom eksportu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku zanotowano pozytywny wynik eksportu netto na poziomie +4,3 p.p. (w porównaniu z +1,7 p.p. w IV kwartale 2022 r.). Dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 13,6 mld zł. Eksport wzrósł o 12,5 proc., a import o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 

Działalność eksportowa polskich firm robi wrażenie i przyczynia się do tego, że Polska jest jednym z wiodących dostawców konsumpcyjnych dóbr trwałych na rynek Unii Europejskiej. Prognozy Krajowej Izby Gospodarczej wskazują, że eksport z Polski może wzrosnąć o dalsze 14,5 proc. w 2023 r.

To wszystko przyczyniło się do tego, że branża leasingowa zanotowała doskonałe wyniki, finansując środki trwałe o łącznej wartości 47,8 mld zł. To wzrost o 14,9 proc. r/r. 

– Widać wyraźnie, że dynamika zamówień w przemyśle napędzała nasze rodzime firmy, które pomimo zauważalnego wyhamowywania gospodarki jednak realizowały swoje inwestycje. W tym miejscu należy zatem podkreślić, że biorąc pod uwagę obecne wyzwania, z którymi mierzą się przedsiębiorcy, cała branża leasingowa wypadła rewelacyjnie, odnotowując pozytywne przyrosty w strategicznych dla nas segmentach rynku – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing.

Jak kształtowała się struktura finansowania przedmiotów leasingu? Według danych ZPL siłą napędową polskiej branży leasingowej było finansowanie pojazdów lekkich (46,9 proc. udziału) – co razem z samochodami ciężarowymi dało łącznie 72 proc. Maszyny i inne urządzenia objęły nieco ponad jedną czwarta wartości umów (25,2 proc.), a inne transakcje zmieściły się w 5 proc.

W przypadku Santander Leasing cały segment pojazdów odnotował wynik ponad 2 mld zł z dynamiką prawie 32 proc. r/r, w tym pojazdów osobowych, których wartość finansowania wyniosła prawie 1,3 mld zł (ponad 42 proc. r/r). C

My Company Polska wydanie 9/2023 (96)

Więcej możesz przeczytać w 9/2023 (96) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ