Od spółdzielni pracy do spółki pracowniczej

ANG
ANG, fot. mat. prasowe
W 2021 r. Grupa ANG zakończyła proces przekształcenia w spółkę pracowniczą. Dziś większościowy pakiet akcji, czyli ponad 59 proc. jest w posiadaniu współpracowników i współpracowniczek. Tym samym ponad 350 osób współdecyduje o kierunkach rozwoju Grupy ANG.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2022 (77)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Grupa ANG powstała w 2010 r. w formule spółdzielni jako alternatywne miejsce pracy dla ekspertek i ekspertów kredytowo-ubezpieczeniowych. Ludzi, którzy mieli dosyć pracy w korporacji i chcieli współstanowić oraz współdecydować o swoim rozwoju i firmy, z którą są związani. – Wówczas formuła spółdzielni była idealnym rozwiązaniem – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG. – Ale z czasem dość skostniałe przepisy prawa spółdzielczego blokowały nasz rozwój w zakresie zrównoważonego pośrednictwa finansowego, co w połączeniu z wyzwaniami technologicznymi  i biznesowymi wymagało przekształcenia – wyjaśnia.

Proces przekształcenia 

Proces przekształcenia został zapoczątkowany w czerwcu 2019 r. podczas walnego zgromadzenia spółdzielców. – Za decyzją przekształcenia ANG w spółkę opowiedziało się 97 proc. obecnych. Był to wyraźny sygnał, że nasi współpracownicy i współpracowniczki mają świadomość, że aby móc realizować cele rozwoju – jednocześnie dostarczając klientom produkty, na które ich stać, które rozumieją i za godziwą cenę – konieczna jest zmiana formy prawnej – wspomina Artur Nowak-Gocławski. 

Sam proces przekształcenia wiązał się z wieloma wyzwaniami. – Bez wątpienia jednym z nich było to, że dotychczas na polskim rynku finansowym nie było praktyki przekształcenia spółdzielni pracy w inny podmiot prawny. Wyzwaniem było więc znalezienie optymalnej formy przekształcenia, a to wymagało szeregu konsultacji prawnych i oczywiście zgody spółdzielców – tłumaczy. W czerwcu 2020 r. w trakcie walnego zgromadzenia zapadła decyzja o przekształceniu ANG w spółkę akcyjną. – I tak w październiku 2020 r., w wyniku przekształcenia ANG spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana Grupa ANG SA – mówi. 

Co ta zmiana oznaczała w praktyce? – Stając się spółką akcyjną, działającą na zasadach akcjonariatu pracowniczego, w której głos posiada 355 akcjonariuszek i akcjonariuszy pracujących w ANG, wspólnie bierzemy odpowiedzialność za przyszłość firmy i jej interesariuszy. Zarząd nie może podejmować strategicznych decyzji bez zgody ogółu. Najważniejsze dla nas jest to, że w wyniku przekształcenia zachowaliśmy demokratycznego ducha spółdzielni, co było i pozostaje kluczową wartością ANG – zauważa Katarzyna Dmowska, wiceprezeska Grupy ANG.

Kierunek przyszłość 

Dziś Grupa ANG jest największą niezależną od inwestorów instytucjonalnych firmą pośrednictwa finansowego na polskim rynku kredytów hipotecznych i jedyną, która działa na zasadach akcjonariatu pracowniczego. – W kolejnych latach będziemy rozwijać naszą firmę, a akcjonariat pracowniczy stanowi jeden z kluczowych filarów rozwoju Grupy ANG. W związku z tym stworzyliśmy program akcji, które będą emitowane w latach 2022–2023 z przeznaczeniem zarówno dla obecnych akcjonariuszek i akcjonariuszy, jak i nowych współpracowników, których do nas zapraszamy – mówi Katarzyna Dmowska. 

-------------------------------------------------

Dlaczego Grupa ANG?

Grupa ANG należy do Najlepszych Miejsc Pracy w Europie 2021, uzyskała tytuł Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2021, Najlepsze Miejsce Pracy dla Milenialsów Polska 2021. Z badania Great Place to Work® 2020–2021 wynika, że:

  • 95 proc. przedstawicieli społeczności ANG uważa, że firma jest świetnym miejscem do pracy 
  • 94 proc. przyznaje, że pracując dla Grupy ANG, może być sobą
  • 94 proc. planuje pracę w organizacji przez długi czas 
  • 89 proc. jest zdania, że otrzymuje uczciwe wynagrodzenie
  • 95 proc. przekonuje, że praca sprawia im radość 

 

My Company Polska wydanie 2/2022 (77)

Więcej możesz przeczytać w 2/2022 (77) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ