Patronaty My Company Polska

Patronaty
Fot. materiały prasowe
Oto wydarzenia, którym patronuje miesięcznik My Company Polska.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 11/2021 (74)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Everything Communications. 13. Forum Marketingu Zintegrowanego

9 listopada 2021 r. w formie online odbędzie się 13. Edycja Forum Marketingu Zintegrowanego pod hasłem: „Everything Communicates”.

Podczas konferencji FMZ zostaną zaprezentowane sprawdzone rozwiązania i sposoby ich zastosowania w trzech kontekstach Data driven marketing: Eco driven marketing, Omnichannel technology oraz ON/OFF – line integrated marketing.

Ilustracją do omawianych tematów będą kampanie wyróżnione podczas tegorocznego Golden Arrow, a partnerzy branżowi: marketerzy, agencje, uczelnie, media, dom produkcyjny i dostawcy rozwiązań podzielą się częścią warsztatu, prezentując konkretne rozwiązania i rekomendacje.

– Tematyka konferencji została tak opracowana, by spełniać oczekiwania każdego, kto jest związany z branżą marketingową i chce zdobyć najświeższą wiedzę bezpośrednio od profesjonalistów. Data Driven Marketing jest działaniem w obszarach aktywności marketingowej z użyciem nowoczesnych narzędzi, opartych na danych – podkreśla Paweł Wielkopolan, dyrektor ds. rozwoju w PSM SMB. – Forum zostało zaplanowane tak, by dawać uczestnikom zarówno inspiracje, jak i gotowe rozwiązania czy narzędzia – dodaje.

Nowy nieład świata - jak odnaleźć się w wszechobecnym chaosie. V Edycja Konferencji Masters&Robots

„Negatywne nastawienie nigdy nie doprowadzi do pozytywnego życia”. To zdanie padło podczas wystąpienia Petera Diamandisa, uczestnika tegorocznej edycji Masters&Robots, który podkreślał, jak ważne jest poszukiwanie korzyści związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. Hasłem przewodnim konferencji było odnalezienie ładu we wszechobecnym chaosie.

Wśród prelegentów znaleźli się: Maye Musk, Esra’a Al Shafei, David Hanson oraz Poppy Crum. Eksperci przedstawili najnowsze trendy nowoczesnych technologii oraz próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, jak w przyszłości będą wyglądały relacje między ludźmi a zaawansowanymi robotami. Zastanawiali się również, jakie wyzwania i zagrożenia niesie za sobą postęp oraz jaki wpływ na demokrację mają portale społecznościowe.

Tegoroczna edycja Masters&Robots była poświęcona nowemu, postpandemicznemu porządkowi świata. Uczestnicy poruszyli m.in. tematy związane z wpływem sztucznej inteligencji na funkcjonowanie człowieka oraz podjęli próbę określenia stopnia zaawansowania prac prowadzonych nad AI. Próbowali także na nowo zdefiniować rolę nowoczesnych technologii, uwzględniając takie zagadnienia jak outsourcing powtarzalnych czynności oraz problem rosnącej zależności ludzi od maszyn.

Oprócz analizy konsekwencji postępu technologicznego rozmawiano także o roli internetu w kontekście propagandy oraz rozpowszechniania dezinformacji. Prelegenci – Esra’a Al Shafei oraz Dariusz Jemielniak – rozmawiali o tym, jakie wyzwania stoją przed organizacjami, które walczą z negatywnymi zjawiskami w sieci, takimi jak fake news czy deep fake. Z kolei Poppy Crum opowiedziała o możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia psychicznego.

Tegoroczna edycja konferencji Masters&Robots to dawka wiedzy oraz rozwiązań w sferze nowoczesnych technologii. Uczestnicy wysłuchali liderów innowacji. Mieli też możliwość zadawania pytań i konfrontowania swoich obserwacji z ekspertami. Organizatorzy konferencji już zapowiadają kolejną edycję, która odbędzie się już 21-22.09.2022 r., a wśród potwierdzonych prelegentów znaleźli się Amy Webb i Seth Godin.

Edumixer

1-3 grudnia 2021 r. odbędzie się V edycja konferencji EduMixer w formule online pod hasłem: „Transformacja cyfrowa. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”.

Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Celem konferencji jest wypracowanie modelu współpracy, który będzie korzystnie wpływał na rozwój uczelni oraz zapewni odpowiedni poziom konkurencyjności przedsiębiorcom z Polski oraz pozwoli na zainicjowanie współpracy biznesu z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu najlepszego dopasowania programów oraz praktyk do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Jak promować Warmię i Mazury

W Kromerowie 20–21 października odbył się X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. To wydarzenie inspirujące do rozwijania kontaktów i dobrych praktyk współpracy między samorządem, instytucjami otoczenia biznesu i biznesem.

Warmia i Mazury są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w Polsce, a co za tym idzie, potrzebują nowoczesnych i skutecznych rozwiązań – również promocyjnych. To właśnie dlatego samorząd regionu po raz kolejny zaprosił na festiwal specjalistów zajmujących się marketingiem w gminach, miastach i powiatach, ludzi biznesu, kultury, nauki oraz trzeciego sektora. Pierwszy dzień to spotkania z gospodarzami wydarzenia, prelekcje, dwa panele dyskusyjne i dwie prezentacje dobrych praktyk, w tym jedna w formie wizyty studyjnej. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, na początku spotkania podkreślił zmiany, jakie dokonały się w regionie i jego postrzeganiu w ostatnich latach.

W trakcie paneli goście festiwalu wymieniali doświadczenia i pomysły dotyczące budowy marki regionu. Dyskutowali na temat możliwości współpracy oraz dobrych praktyk w tworzeniu sieci między sektorami publicznymi. Temat „Dlaczego znane marki wybierają Warmię i Mazury?” był pretekstem do rozmowy o możliwościach wspólnego budowania pozytywnego wizerunku regionalnego biznesu. Podobnie w czasie dyskusji o relacjach między kulturą a biznesem paneliści przedstawili mapę problemów i szans partnerstwa między artystami, instytucjami kultury, biznesem a samorządem.

IAB Mixx Awards: Pokaż, jak zwycięża się w digitalu!

IAB MIXX Awards to konkurs, w którym nagradzane są wyjątkowe kampanie marketingowe digital – takie, które łączą kreatywne idee z efektywnymi rozwiązaniami. W ten sposób od 14 lat wyznaczane są standardy kampanii interaktywnych w Polsce. Zwycięzców poznamy 2 grudnia.

IAB MIXX Awards to jedyny w Polsce konkurs, w którym kampanie reklamowe oceniane są jako całość – jury analizuje zgłoszone w poszczególnych kategoriach projekty, biorąc pod uwagę zarówno strategię, kreację, wykonanie i wykorzystanie mediów, jak również rezultaty i ROI. Zwycięskie projekty to te, które najefektywniej zachęcają do interakcji z marką, prezentują najskuteczniejsze rozwiązania w reklamie cyfrowej, a jednocześnie inspirują i wskazują kierunki rozwoju branży.

Polska edycja tego międzynarodowego konkursu odbywa się od 2007 r. To druga, po belgijskiej, najstarsza edycja MIXX Awards w Europie. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 2005 r. przez amerykański oddział IAB.

Szczyt cyfrowy ONZ w Polsce

Polska będzie gospodarzem Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021, który w grudniu tego roku odbędzie się w Katowicach. W ramach wydarzenia Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi przygotowała panele eksperckie i warsztaty dotyczące ochrony praw własności intelektualnej. Podczas panelu 7 grudnia odbędzie się dyskusja o możliwości ochrony oprogramowania i wynalazków wspomaganych komputerowo. Natomiast debata zaplanowana na 8 grudnia dotyczyć będzie ochrony praw własności intelektualnej w handlu elektronicznym oraz odpowiedzialności sprzedawców i właścicieli platform internetowych.

W wydarzeniu wezmą udział rzecznicy patentowi i radcowie prawni zajmujący się na co dzień ochroną praw własności intelektualnej dla technologii cyfrowych i w internecie, przedstawiciele platform Amazon i Allegro, reprezentanci przedsiębiorców i wynalazców oraz świata nauki.

My Company Polska wydanie 11/2021 (74)

Więcej możesz przeczytać w 11/2021 (74) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY