Owoce, kij czy marchewka? Czyli o współczesnych formach benefitów dla twojego pracownika

Benefity pracownicze
Benefity pracownicze, fot. materiały prasowe
O benefitach pracowniczych pisze Ewa Lenc, członkini Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Przez wiele lat Katowice „słynęły” z dworca PKP. Był to typowy przykład architektonicznego brutalizmu. Co zabawne, schody, tzw. estakada prowadząca do dworca, miały być tymczasowe… A jednak estakada przetrwała kilkadziesiąt lat, a zarządcy miasta chyba zapomnieli o jej tymczasowości. Nie tylko estakada, ale i cała okolica dworca przynosiła złą sławę mieszkańcom. Krąży w mieście anegdota o incydencie z Miss Świata. Panie miały przejeżdżać przez wspomniany dworzec. Co zrobiło miasto? Wzdłuż torów kolejowych powieszono banery. Zakrywając nieuporządkowaną i niewyremontowaną część miasta zakryto problem. Wykorzystano tymczasowe rozwiązanie, zamiatając problem pod dywan. Usłyszałam kiedyś na spotkaniu biznesowym, że owocowe czwartki w firmie są jak malowanie trawy na zielono - jak przykrywanie „brudu” banerami.

Tym niestety często są owocowe czwartki dla pracowników w wielu firmach. Ideą koszy wypełnionych owocami jest wprowadzenie do firm tzw. wellbeingu.

Proszę nie zrozumieć mnie źle. Nie uważam, że owocowe czwartki są złe, niepotrzebne lub nic nie dają. Kosz wypełniony owocami i przysmakami może sprawić naszym pracownikom przyjemność, jednakże musimy być świadomi tego, że taka drobnostka nie jest lekiem na całe zło i nie wpłynie pozytywnie na morale zespołu, nie zmniejszy rotacji w firmie, jeśli nie skupimy się na rozwiązywaniu właściwych, prawdziwych problemów. Dla nas, czyli firmy, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla liderów i zespołów, praca u podstaw, zaspokojenie podstawowych potrzeb to podstawa. Nie można o tym zapomnieć.

Podczas szkoleń, spotkań biznesowych, oraz wielu rozmów z pracownikami widzimy, co sprawia, że ludzie faktycznie czują się komfortowo w środowisku pracy. Więc zanim dojdziemy do owocowych czwartków warto pamiętać o kilku podstawowych sprawach.

Równość płac

Jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo „Potrzeby pracowników 2022” na pytanie o to, czy w firmie stosowana jest zasada równego traktowania wszystkich pracowników, twierdząco odpowiedziała nieco ponad połowa badanych (58,5 proc.). Wynika stąd, jak ważny jest dialog z pracownikami, i że warto dbać o transparentną komunikację. Poczucie niesprawiedliwości (dotyczy to awansów na wyższe stanowiska, jak i wynagrodzeń) znacząco wpływa na spadek motywacji pracownika, relacje z zespołem, a nawet może doprowadzić do odejścia pracownika z pracy. Pracodawca rozdzielający zasoby organizacji nieadekwatnie do stanowiska i wkładu czy faworyzujący członków zespołu postrzegany jest jako nieuczciwy i szybko traci na wiarygodności.

Świadomy lider

W MAIKAI oprócz pracy z zespołami pracujemy głównie z zarządami i managerami. Widzimy, że im bardziej świadomi są liderzy w firmie, tym lepiej żyje się każdemu, pracownikom i właścicielom firmy. Ważnych jest kilka aspektów. Zacznijmy od mikrozarządzania - to bolączka wielu liderów. Jest to nieefektywne dla zespołu i wypalające dla samego lidera. Rolą managera jest zarządzanie, skupienie się i zdolność myślenia w szerszej perspektywie; rozwój umiejętności członków zespołu, czy ich angażowanie i motywowanie. Rozwiązaniem nie jest wykonywanie zadań za swój team.

Niestety wielu liderów nie wie tak naprawdę, jakie są ich zadania, jaką powinni pełnić rolę. Czy jest to ich wina? Zastanówmy się nad ścieżką kariery wielu team liderów, project managerów i tak dalej. Awansujemy często dobrego pracownika, który nie posiada narzędzi do bycia skutecznym i świadomym liderem. A trzeba pamiętać, że nie możemy postawić znaku równości między dobrym pracownikiem a dobrym liderem. To po prostu inne zadania i umiejętności.

Wywiązywanie się z obietnic

Podczas pisania ogłoszenia o pracę, jak i rozmowy kwalifikacyjnej wielu pracodawców zachowuje się jak wytrawni politycy. Obiecujmy wiele... a później okazuje się, że niestety codzienność wygląda zgoła inaczej. Jednym z najczęstszych wabików jest oferowanie szkoleń. Dla wielu osób jest to ważny aspekt rozwoju. Wielu z nas chce systematycznie podnosić zarówno swoje kwalifikacje techniczne, jak i tzw. umiejętności miękkie. Ta inwestycja w pracownika opłaci się nie tylko jemu, ale także całej organizacji. Niestety niespełniona obietnica wpływa bardzo mocno na zmniejszenie zaangażowania pracownika. Niestety aż 6 na 10 ekspertów HR ds. szkoleń badanych przez GoodHabitz i prezentowanych w raporcie „Bilans rozwoju zawodowego” uważa, że budżet na rozwój kompetencji pracowników w ich firmie jest zbyt niski. A tylko nieco ponad 1/3 (36 proc.) badanych uważa, że budżet szkoleniowy ich firm jest trafnie rozlokowany między poszczególne obszary. Blisko jedna czwarta ekspertów HR (24 proc.) twierdzi, że w ich firmie dostęp do szkoleń ma mniej, niż co trzeci pracownik, a 61 proc. szacuje, że taki dostęp dotyczy maksymalnie połowy kadry. A teraz wróćmy do obietnic z rozmów kwalifikacyjnych - czy jest Ci znajomy fakt obiecanej ścieżki rozwoju i szkoleń w Twojej organizacji?

Zaufanie, satysfakcja

Wg badań Hays Poland, w pełni pozytywnie o swojej satysfakcji z pracy mówi mniej niż połowa zatrudnionych, a tyle samo określa poziom swojego zadowolenia jako średni, czyli przeciętny. Pozostała grupa 20 proc. pracowników wskazuje przy tym na niski, a nawet bardzo niski poziom satysfakcji. Co wpływa zatem na satysfakcję pracowników? Prym wiodą dwie sprawy. To poziom wynagrodzenia, ale jeszcze wyżej plasuje się atmosfera i kultura organizacyjna. Poniższa tabela przedstawia, jakie czynniki najbardziej wpływają na satysfakcję pracowników. Co ważne, w rozmowach kuluarowych, jak i podczas szkoleń widzimy, że wiele osób jest bardziej związanych z firmą, gdy przełożeni mają do nich zaufanie, a pracownicy czują, mają realny wpływ na podejmowane decyzje. Chcą angażować się w projekty, bo wiedzą, że ich zdanie będzie brane pod uwagę.

Wyjazdy, workations, team building

Budzimy się rano. Część z nas wchodzi w rolę matki/ojca. Odprowadzamy dzieci do szkoły. Wychodzimy do pracy - wchodzimy w rolę pracownika. Po ośmiu, czasami po dziewięciu godzinach kończymy pracę. Jeśli mamy to szczęście, idziemy na spotkanie ze znajomymi lub na siłownię - tym razem wchodzimy w rolę np. kolegi, koleżanki. Przez cały dzień, mimo że wchodzimy w różne role, cały czas jesteśmy jedną i tą samą osobą.

Nie da się być nieszczęśliwym człowiekiem w życiu prywatnym i nagle tryskać szczęściem i energią w pracy (lub odwrotnie). Dlatego w drugiej dekadzie XXI wieku tak mocno stawiamy na równowagę psychiczną i dbanie o człowieka w środowisku pracy. Dzięki warsztatom i dobrze zorganizowanym wyjazdom team buildingowym możemy pokazać naszym liderom i pracownikom jak bardzo ważny jest aspekt równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a profesjonalnym (work-life balance). Coraz więcej organizacji decyduje się na zajęcia outdoorowe, które poprzez przebywanie w naturze dają naprawdę dużą dawkę pozytywnej energii i pozwalają naładować baterie. Warto pamiętać, że podczas takich warsztatów ważne jest pokazanie uczestnikom, że warto dbać o siebie na co dzień - i że warto wygospodarować czas na relaks.

Obecnie kandydaci i pracownicy bardzo mocno stawiają na pracodawców „bez maski”, którzy są autentyczni, prowadzą spójną i przejrzystą komunikację i mają odwagę zmierzyć się z bieżącymi wyzwaniami. Coraz częściej spotykamy się z ludźmi, którzy powracają do modelu "przywiązania" do jednego miejsca pracy. Przywiązanie to jednak nie jest nacechowane pejoratywnie. Wynika z tego, że osoby takie są zadowolone, czują satysfakcję z wykonywanych zadań i czują się zaopiekowani przez przełożonych i organizację, w której pracują. Często są to miejsca, w których to właśnie marchewka a nie kij są motorem napędowym, a owocowe czwartki są wisienką na torcie.

---

Ewa Lenc jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ