Mobbing w miejscu pracy – rosnąca plaga polskich biur

Mobbing w miejscu pracy – rosnąca plaga polskich biur
Fot. shutterstock.
W świetle najnowszych badań przeprowadzonych przez UCE Research i platformę ePsycholodzy.pl, coraz więcej pracowników w Polsce skarży się na mobbing. Problem ten dotyka już 41,5% badanych, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to odsetek ten wynosił 40%.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wśród najczęściej wskazywanych form mobbingu znajdują się przydzielanie bezsensownych zadań (12,1%), obmawianie i rozsiewanie plotek (12%), wydawanie sprzecznych poleceń (9,3%), tworzenie komentarzy świadczących o zazdrości lub zawiści (8,5%), oraz używanie krzyku, przekleństw i wyzwisk (13%). 

Znaczenie kultury organizacyjnej i warunków pracy

Jak zauważa (na łamach Rzeczpospolitej) Michał Murgrabia, psycholog i prezes ePsycholodzy.pl, warunki pracy, kultura organizacji i relacje z przeszłości mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania mobbingowi. Brak zmian w strukturze organizacyjnej może skutkować utrzymaniem się negatywnych wzorców zachowań. 

Eksperci podkreślają, że utrzymujące się przyjęte wzorce zachowań w społeczeństwie sprzyjają mobbingowi. Wyniki badań wskazują na trudności w ich zmianie, co stanowi wyzwanie dla pracodawców i całego środowiska biznesowego.

Polski fintech pozyskał 32 mln złotych. Pieniądze pochodzą od funduszy i z finansowania dłużnego

Jakie działania mogą podjąć firmy?

  • Wprowadzenie skutecznych polityk przeciwdziałania mobbingowi: Firmy powinny opracować i wdrażać jasne zasady postępowania oraz mechanizmy reagowania na przypadki mobbingu.
  • Szkolenia i edukacja: Regularne szkolenia dla pracowników i menedżerów dotyczące rozpoznawania i zapobiegania mobbingowi są kluczowe.
  • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Promowanie otwartości, szacunku i wsparcia w miejscu pracy może zmniejszyć ryzyko występowania mobbingu.
  • Wsparcie psychologiczne: Dostęp do pomocy psychologicznej dla ofiar mobbingu jest niezbędny.
  • Monitorowanie i reagowanie: Pracodawcy powinni monitorować środowisko pracy i szybko reagować na zgłaszane przypadki mobbingu.

Mobbing obniża produktywność pracowników wbrew przekonaniom mobberów

W polskim prawie, mobbing został zdefiniowany w art. 943 § 2 Kodeksu pracy. Uznaje się za mobbing działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, prowadzące do poniżenia lub ośmieszania, lub izolowanie, a także na podważanie zaufania do niego.

Mobbing ma negatywne skutki zarówno dla zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, jak i dla funkcjonowania organizacji. Może prowadzić do zwiększonego stresu, problemów zdrowotnych, obniżonej wydajności pracy oraz wyższego poziomu absencji - wynika z wielu badań psychologicznych i raportów na temat zdrowia w miejscu pracy.

Rosnąca liczba przypadków mobbingu w pracy wymaga pilnej interwencji ze strony pracodawców i całego społeczeństwa. Zmiana kultury organizacyjnej, edukacja i świadomość są kluczowe dla tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Range Rovery stają się magnesem dla złodziei. Łatwo je ukraść i przez to spadają ich ceny

ZOBACZ RÓWNIEŻ