Kryzys nie zatrzymał polskich wynalazców. Niemal 3000 wniosków w Urzędzie Patentowym

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 95
Blisko 3000 wniosków o ochronę własności intelektualnej złożono w Urzędzie Patentowym RP drogą elektroniczną w okresie od lutego do maja. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, uruchomionej przez urząd w lutym tego roku, składany jest już co trzeci wniosek o ochronę patentową wynalazków, rejestrację wzorów przemysłowych i użytkowych czy znaków towarowych, a także walidację patentów europejskich.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Od momentu uruchomienia Platformy Usług Elektronicznych (5 lutego) do maja, mimo obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, Urząd Patentowy RP przyjął w 7658 wniosków o ochronę wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz uznanie patentów europejskich. Ponad 36 proc. (2777) tych wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną. 

- Innowatorzy, ale także menadżerowie prowadzący codzienny biznes pragną przede wszystkim skupić się na realizacji własnych celów, rozwoju firmy, pozyskiwaniu klientów. Dla innowatorów najważniejsze jest  wymyślanie rozwiązań, których dziś lub przyszłości może potrzebować rynek. Wszelkie uciążliwości czy oczekiwania formalne postrzegane są jako te, które zajmują czas i nie wspierają ich wysiłków - mówi dr Barbara Stepnowska, dyrektor MBA na Politechnice Gdańskiej.

Wniosek o patent bez wychodzenia z domu 

Urząd Patentowy RP umożliwił zgłaszanie wniosków o ochronę własności intelektualnej drogą elektroniczną w lutym bieżącego roku. Zbudowana przez firmę S&T Platforma Usług Elektronicznych pozwala na elektroniczną obsługę zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego i przemysłowego oraz ułatwia rejestrowanie wniosków o uznanie patentu europejskiego. 

- Cyfryzacja w obszarze ochrony własności intelektualnej ma głęboki sens, dzięki niej bowiem cały proces obsługi zgłoszeń przebiega szybciej, sprawniej i bezpieczniej. - mówi Michał Wilbrandt z S&T, szef działu aplikacji dedykowanych odpowiedzialny za rozwiązania dla administracji publicznej.

Pół miliona dokumentów przeniesionych w cyfrowy świat

Platforma Elektroniczna umożliwia również m.in dostęp do elektronicznych rejestrów Urzędu Patentowego, informuje użytkowników o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ochrony znaku towarowego i udostępnia odpowiednie narzędzia do przedłużenia jego ochrony i wniesienia stosownych opłat. Zasilenie platformy odpowiednimi zasobami wymagało przeprowadzenia digitalizacji ponad 500 tys. dokumentów i rejestrów prowadzonych wcześniej w formie papierowej. 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ