Kobiety w finansach. Jak wspierać

Kobiety w IT
Kobiety w IT mają problem ze stresem, fot. Shutterstock
Większy udział kobiet w branży finansowej oznacza korzyści społeczne i finansowe. Nie da się go osiągnąć bez realnego wsparcia ze strony państwa i samego biznesu.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 11/2023 (98)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W raporcie „Kobiety w finansach” przygotowanym przez Antal zapytano kobiety branży, co by im pomogło w karierze. Najczęściej respondentki odpowiadały, że bardziej elastyczny model pracy, chociażby w formie dostępu do home office. Na dalszych pozycjach znalazły się większy dochód, umożliwiający zatrudnienie opiekunki do dziecka, a także rosnąca reprezentacja kobiet na strategicznych posadach w biznesie i kierowniczych stanowiskach w firmie. 

 Zdaniem Małgorzaty Romaniuk, wiceprezeski Banku BPH, jeżeli chcemy być bardziej inkluzywni, powinniśmy postawić właśnie na to, czego chcą same kobiety. Czyli na przykład promować pracę hybrydową czy czterodniowy tydzień pracy. – Dziś kobiety na świecie wykonują ponad 70 proc. pracy opiekuńczo-wychowawczej i póki ktoś ich nie zastąpi, to będą się one zmagać z wyborem: kariera czy dzieci – zauważa Romaniuk. – A przecież jako społeczeństwo nie chcemy takich dylematów – dodaje. Jej zdaniem potrzebujemy więcej partnerstwa w firmach i rodzinach oraz równego traktowania siebie. – Kobiety mają predyspozycje do zajmowania najwyższych stanowisk, chociaż ich model przywództwa jest często całkowicie inny od męskiego i uznanego za wzorzec. Kobiety w domach i rodzinach mogą realizować się w swoich tradycyjnych rolach, ale i zawodowych – zapewni im to partnerski podział obowiązków. Potrzeba też wsparcia ustawowego, chociażby w zakresie opieki nad dziećmi, ale realizowanego w taki sposób, aby jej zasady nie krzywdziły żadnej ze stron - ani kobiety, ani mężczyzny – ocenia wiceprezeska BPH.

Różnorodność jest faktem

To, że ważne są rozwiązania systemowe, potwierdzają badania. Z cytowanego już raportu „Kobiety w finansach” wynika, że panie chętniej robią karierę w tych instytucjach finansowych, które manifestują swoje pozytywne podejście do zarządzania różnorodnością i realnie wprowadzają je w życie. Na szczęście tego typu firm w sektorze finansowym jest coraz więcej. Jak podkreśla Beata Chmielewska z Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, nie ulega wątpliwości, że polski rynek pracy, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników, jest świadomy nieuchronności zmian zachodzących w zakresie akceptacji różnorodności. – Różnorodność stała się faktem, ale nadal pozostało wiele do zrobienia. Dalsze wysiłki powinny zostać ukierunkowane na jej ugruntowanie, rozwój, skuteczne wdrażanie w ramach organizacji oraz efektywne i produktywne zarządzanie nią – podkreśla ekspertka. 

Niestety cytowany już raport pokazuje sporą nieświadomość respondentów i respondentek co do procesów i polityk stosowanych w organizacjach na rzecz równouprawnienia i różnorodności. Wskazuje też konkretny kierunek działań w tym zakresie – ważne jest nie tylko wdrażanie nowych rozwiązań, ale przede wszystkim promowanie już realizowanych działań i obecnych polityk.

Niezwykle ważna jest obecność pozytywnych wzorców osobowych w branży. Zwłaszcza że – jak wspominała w jednym z wywiadów Dorota Sierakowska, analityczka rynku surowców w DM BOŚ i przedsiębiorczyni, w zawodach związanych z finansami na eksponowanych stanowiskach pracują głównie mężczyźni. 

– To błędne koło. Skoro w branży jest mało kobiecych sukcesów, to nie mają się one z kim utożsamiać i wychodzą z założenia, że być może faktycznie inwestowanie to „męskie zajęcie”. W rezultacie wybierają inne ścieżki kariery – przekonywała.

To się opłaca

Warto podkreślić, że różnorodność płci w sektorze finansowym to nie tylko kwestia równości, ale i ekonomii. Bo – jak wykazuje wiele badań – więcej kobiet na kierowniczych stanowiskach przekłada się na wyniki finansowe. Nie dlatego, że kobiety są zawsze lepsze, ale z powodu tego, że mają inne podejście do wielu spraw. Dzięki temu gremia decyzyjne podejmują decyzje, opierając się na większej ilości danych i bogatszej analizie.

Opracowany przez McKinsey raport „Diversity Matters” pokazuje, że firmy, które zatrudniają zarówno kobiety, jak i mężczyzn, notują o 15 proc. większe przychody, niż wynosi średnia. Wniosek? Oddanie sterów branży finansowej to nie tylko kwestia etyczna, ale i ekonomiczna. Innymi słowy – czysty zysk!

My Company Polska wydanie 11/2023 (98)

Więcej możesz przeczytać w 11/2023 (98) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ