Biznes w polskich miastach. Łódź 2020

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 15
Łódź od lat podejmuje liczne działania, by ściągnąć do siebie inwestorów. Dotyczą one zarówno przestrzeni prawno-podatkowej, jak i podwyższenia poziomu życia mieszkańców. Efekt?

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Niezaprzeczalnym atutem Łodzi jest przede wszystkim jej centralne położenie. Doceniamy je i mamy świadomość, że właśnie ta cecha oraz doskonałe skomunikowanie z resztą kraju, dzięki rozbudowanej siatce połączeń transportowych, daje nam przewagę konkurencyjną nad innymi miastami. Usytuowanie Łodzi zarówno w środkowej części Polski, jak i Europy, sprawia, że „wszędzie jest blisko”. Taka lokalizacja jest szczególnie ceniona przez sektor usług dla biznesu, a jego rozwój na terenie naszego miasta systematycznie wzrasta.

Bliskość Warszawy, którą wcześniej uznawaliśmy za wadę, dziś umieściliśmy po stronie zalet. Sąsiedztwo stolicy Polski daje możliwość wytworzenia synergii biznesowej pomiędzy miastami, a planowane otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego, niecałe pół godziny drogi od Łodzi, umożliwi łatwy dostęp do wielu destynacji krajowych i międzynarodowych.

Od wielu lat Łódź jest jednym z głównych ośrodków akademickich w kraju. Naszą siłą są studenci oraz dobrze wykształceni absolwenci. Wprowadzony w 2008 roku, unikatowy na skalę krajową program „Młodzi w Łodzi”, jako pierwszy połączył sektor biznesu ze środowiskiem uczelnianym/naukowym oraz zapoczątkował doskonałą współpracę pomiędzy tymi dwoma światami. Program na stałe zagościł w naszym mieście, dzięki czemu mury łódzkich uczelni każdego roku opuszczają bardzo dobrze wyedukowane kadry, gotowe sprostać aktualnym wymaganiom rynku pracodawców.

Największym realizowanym projektem i jednocześnie jednym z naszych największych sukcesów, jest Nowe Centrum Łodzi. Restrukturyzacja ogromnej przestrzeni w samym centrum miasta wyodrębniła najatrakcyjniejsze tereny inwestycyjne i stała się kluczową przestrzenią dla rozwoju miasta i jej mieszkańców. 

Kolejnym sukcesem, którym niewątpliwie możemy się chwalić jest olbrzymi spadek bezrobocia w Łodzi. Aktualnie możemy się poszczycić poziomem poniżej 5 proc./4,8 proc. Cieszy fakt, że na łódzkim rynku pracy obserwujemy wzrost reinwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa, które już funkcjonują w mieście, a także pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości. Na bieżący rok zaplanowaliśmy kontynuację walki z bezrobociem, głównie poprzez aktywizację młodych ludzi. 

Należy podkreślić, że ogromnym wsparciem finansowym, zarówno przy rewitalizacji i modernizacji naszego miasta, jak i w programach, które mają na celu m.in. aktywizację zawodową łodzian, są środki unijne, które systematycznie i bardzo aktywnie pozyskujemy. Przekłada się to na wysoką jakość życia w mieście, a w konsekwencji/a co za tym idzie na coraz lepsze postrzeganie Łodzi na arenie krajowej oraz większą identyfikację mieszkańców z miastem. 

Jak pokazują ostatnie wyniki raportu firmy Antal „Potencjał inwestycyjny Łodzi” nasze miasto to jeden z czterech najbardziej interesujących ośrodków biznesowych w kraju. Łódź została wskazana przez 15% przedsiębiorców jako miejsce, w którym chcą rozwijać swoją firmę. Dodatkowo, nagrody przyznawane Łodzi przez kilka kolejnych edycji konkursu Prime Property Prize „Miasto przyjazne inwestorom” potwierdzają, że Łódź jest coraz chętniej wybieranym przez inwestorów miejscem, gdzie osadzają swoje biznesy. Inwestorzy bardzo pozytywnie oceniają łódzkie urzędy za jakość i szybkość/sprawność obsługi oraz za wsparcie i pomoc na każdym etapie inwestycji. Doceniany jest także fakt, że Miasto odpowiada na potrzeby biznesu między innymi zapewniając dostęp do powierzchni biurowych o wysokich standardach. Firmy mogą wybrać przestrzeń dla siebie zarównow nowoczesnych jak i w zrewitalizowanych budynkach, a liczba zrealizowanych projektów biurowych niezaprzeczalnie zaświadcza o biznesowym potencjale Miasta, który z każdym rokiem jest coraz bardziej doceniamy przez inwestorów. 

Łódź nie próbuje upodobnić się do innych miast i właśnie to wyróżnia nas na mapie kraju. Znamy swoje mocne strony, a naszym celem jest pokazanie ich potencjalnym inwestorom, aby to w Łodzi zdecydowali się ulokować swój biznes. 

---

POTENCJAŁ BIZNESOWY I POTENCJAŁ ZATRUDNIENIA 

Łódź jest jednym z najbardziej interesujących dla inwestorów ośrodków biznesowych w Polsce. 

• Wysoki potencjał kapitału ludzkiego i szerokie możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników wynika już z samej liczby ludności w aglomeracji łódzkiej (prawie 1 mln osób) i w województwie łódzkim (niemal 2,5 mln osób), oraz liczby studentów uczących się (ok. 75 tysięcy) i kończących naukę (ok. 20 tys. rocznie) na łódzkich uczelniach. 

• Miasto zmienia także swój charakter z miasta przede wszystkim przemysłowego na miasto rozwijające także nowoczesne sektory gospodarki, takie jak sektor nowoczesnych usług dla biznesu czy logistyka. 

• Nie bez znaczenia są także poprawa warunków pracy w Łodzi oraz wzrost jakości życia w mieście, dzięki czemu nie tylko zmniejsza się odpływ pracowników do Warszawy, ale także coraz więcej łodzian dotąd dojeżdżających do Warszawy decyduje się na nowo związać swoje życie zawodowe w Łodzią. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Deloitte w pociągu na trasie Łódź-Warszawa pokazują, że zarówno osoby, które dojeżdżają codziennie do Warszawy w celach zawodowych, jak i te, które studiowały w Łodzi i obecnie nie mieszkają już w naszym mieście, są otwarte na propozycję pracy w Łodzi i biorą pod uwagę możliwość przeprowadzki. Jak zaznaczają autorzy raportu, to zdecydowanie grupa, którą łódzkim pracodawcom najłatwiej byłoby przekonać do przeniesienia swojej aktywności zawodowej do Łodzi .

• Z punktu widzenia pracodawcy, rynek łódzki nie jest jeszcze w takim stopniu nasycony firmami konkurencyjnymi jak np. rynek krakowski czy poznański, gdzie oraz trudniej znaleźć specjalistów w wybranych dziedzinach.

NOWE INWESTYCJE I REINWESTYCJE W ŁODZI

Przykładowe nowe inwestycje i reinwestycje w Łodzi w ciągu ostatnich trzech lat: 

• 2019: Nippon Seiki, Eko Energetyka, Epassi, Amazon, Netguru, BSH R&D, KOKI Europe, Peter Smith

• 2018: Digital Teammates, Eurofins, Bio-Gen, Philips (Globalne Centrum Kompetencyjne), Panasonic Electric Works Polska (R&D), BFF, Miele, Zalando

• 2017: Whirlpool (SSC – F&A), Commerz Systems (IT), Iris Telecommunication, Digital WorkForce, Philips Lighting (SSC – F&A) 

SPADEK STOPY BEZROBOCIA DO POZIOMU PONIŻEJ 5 PROC. 

Dzięki nowym inwestycjom, a także dzięki rozwojowi zatrudnienia w firmach, które od lat są obecne w Łodzi, w naszym mieście zostało utworzonych kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy. 

Zasługą łódzkich przedsiębiorców – zarówno tych nowych, jak i tych obecnych tu od wielu lat – tworzących nowe miejsca pracy, jest niewątpliwie spadek bezrobocia w Łodzi. Pod koniec grudnia 2019 roku wskaźnik ten wynosił 4,7 proc, a na koniec roku 2020 przewidywany jest spadek do poziomu poniżej 4 proc. 

Jest to co prawda poziom nadal wyższy o około jeden punkt procentowy niż w np. w Poznaniu czy we Wrocławiu, ale warto pamiętać, że w Łodzi w ciągu zaledwie 7 lat udało się zmniejszyć bezrobocie z poziomu przekraczającego 12 proc. do poziomu niższego niż 5 proc. 

WYSOKA OCENA ŁODZI POD WZGLĘDEM SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 

Łódź jest wysoko oceniana pod względem sprawności działania organów administracji architektoniczno-budowlanej. W rankingu opracowanym w 2019 roku przez Polski Związek Firm Budowalnych Łódź została sklasyfikowana na drugim miejscu (za Poznaniem i bezpośrednio przed Wrocławiem). 

W rankingu były oceniane m.in. takie kryteria jak: 

• terminowość wydania decyzji o warunkach zabudowy (w Łodzi wydawane najszybciej

w kraju),

• terminowość wydania pozwolenia na budowę (Łódź plasuje się na czele tej klasyfikacji,

a wszystkie decyzje wydawane są w ustawowym terminie do 65 dni). 

WYSOKA OCENA ŁODZI JAKO LOKALIZACJI BIZNESOWEJ DLA SEKTORA BPO/SSC/IT 

W opracowanym przez ABSL rankingu ośrodków usług dla biznesu pod względem oceny czynników wpływających na prowadzenie działalności przez centra BPO, SS/GBS, IT, R&D, Łódź zajęła pierwsze miejsce w kategoriach: 

• współpraca z lokalnymi uniwersytetami, 

• współpraca z lokalną jednostką wsparcia inwestora, 

• dostępność talentów / wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Wyniki zostały oparte na opinii przedstawicieli firm na temat poszczególnych czynników, które mają istotny wpływ na prowadzenie działalności centrów usług w polskich miastach.

 

 

O atrakcyjności miasta świadczy m.in. jakość życia jego mieszkańców, dlatego też Łódź systematycznie wprowadza rozwiązania z zakresu smart city, które zwiększają komfort życia łodzian oraz wpływają na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Pierwsze targi dotyczące inteligentnych miast Smart City Expo Poland nie bez powodu odbyły się w Łodzi. To właśnie nasze miasto może pochwalić się zakrojonymi na szeroką skalę działaniami na płaszczyźnie smart city.

Sztandarowy program rewitalizacyjny Łodzi to nie tylko odnowienie zdegradowanej tkanki miejskiej, ale również uzupełnienie jej o nowe funkcje. Zależy nam przede wszystkim na zachęcaniu mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej i elektromobilności, rozbudowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, tworzeniu bezkolizyjnych przejść dla pieszych i zmniejszaniu korków w centrum miasta, oraz, co szczególnie istotne, zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi. Powyższe założenia idą w parze z konkretnymi działaniami, które podejmuje Miasto. W Łodzi funkcjonują systemy zarządzania transportem publicznym, ruchem ulicznym i parkingami. Wprowadzony najnowocześniejszy monitoring miejski zdecydowanie wpłynął na poprawę poziomu bezpieczeństwa w Łodzi, szczególnie w centrum. Ponadto, w naszym mieście funkcjonuje program „Teleopieka”, którego celem jest zapewnienie kompleksowej zdalnej opieki medycznej oraz wsparcia niesamodzielnym mieszkańcom Łodzi. Obecnie programem objętych jest ponad 2000 łódzkich seniorów.

Wielokrotnie powtarzamy, że siłą napędową Łodzi są łódzcy studenci, którzy i w temacie tworzenia smart city mają wiele do powiedzenia. Lodz Solar Team, czyli zespół Politechniki Łódzkiej, stworzył pierwszy, zarówno w Polsce jak i na świecie, miejski samochód elektryczny napędzany energią słoneczną i , jak dodają, to nie jest ich ostatnie słowo w temacie mobliności.

Kładziemy duży nacisk na wprowadzanie oraz rozwój nowych technologii, ponieważ widzimy przełożenie na zwiększenie zadowolenia mieszkańców oraz na wzrost przedsiębiorczości, a właśnie te cechy dają miastu prawo do określania się mianem „smart city”. Swoim mieszkańcom Łódź daje możliwość korzystania z elektrycznych hulajnóg, rowerów oraz samochodów na minuty, a do końca bieżącego roku planujemy uruchomić ponad 200 nowych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Jesteśmy jednym z siedmiu miast, w których już w tym roku będzie działał Internet najnowszej generacji – sieć 5G. Niestrudzenie pracujemy nad tym, aby nasze miasto znajdowało się wśród liderów smart city, czyli miast, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie swoim mieszkańcom.  

-

 

Możliwości dla firm

- Wsparcie ze strony Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej – jednostki UMŁ, której głównym zadaniem jest wsparcie inwestorów rozpoczynających lub prowadzących działalność w Łodzi: 

• Obsługa inwestorów w systemie „one-stop-shop”: Każdy strategiczny inwestor w Łodzi, podczas całego procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu, jest obsługiwany przez dedykowanego Opiekuna Inwestorów, specjalnie wyznaczonego do danego projektu inwestycyjnego. Opiekun, wspierany przez wyższych rangą urzędników i specjalistów

w Urzędzie Miasta Łodzi, udziela informacji na temat m.in. dostępności potencjalnej kadry według specjalizacji, dostępności nieruchomości, magazynów i powierzchni biurowych, dostępnej lub wymaganej infrastruktury w danej lokalizacji, listy potrzebnych pozwoleń, procedury ich uzyskania, terminów itp., czy dostępnej pomocy publicznej i jej źródłach. 

• Wsparcie rekrutacyjne: Wsparcie w procesie rekrutacyjnym, organizacja spotkań

z uniwersytetami, biurami karier, urzędami pracy, agencjami rekrutacyjnymi. 

• Organizacja spotkań z przedstawicielami władz Miasta i instytucjami miejskimi: Organizacja wizyty inwestora w mieście, spotkania z prezydentem miasta, spotkania z reprezentantami urzędu i instytucji miejskich, wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.  

• Wsparcie w działaniach PR: Konferencje prasowe, publikacja aktualności na stronie internetowej UMŁ, kampania „Łódź kreuje miejsca pracy”.

• Program „Młodzi w Łodzi”: Program, którego celem jest wspieranie rozwoju kariery zawodowej studentów, zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z miastem,

a także wspieranie lokalnych przedsiębiorców i inwestorów w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry.  

- Możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 

• Program pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych w działalność wytwórczą i usługową i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy,

• Program pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych w budynki i budowle wpisane do gminnej ewidencji zabytków i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy.

- Wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi: 

• Pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy.

• Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy.  

• Wsparcie tworzenia miejsc pracy (staże zawodowe, prace interwencyjne, wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia).

- Wsparcie ze strony Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 

• Możliwość uzyskania pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku CIT. W związku

z reformą funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce, wsparcie to może być dostępne także dla mniejszych projektów, pod warunkiem dochowania przez nie kryteriów jakościowych.

• Oferta działek w pełni przygotowanych pod inwestycje. 

Wsparcie przy formalnościach związanych z inwestycją.

-

Jeszcze kilka lat temu o Łodzi mówiono jedynie w kontekście wysokiego poziomu bezrobocia, niszczejącego, zaniedbanego centrum miasta oraz zapomnianych czasach włókienniczej świetności. Przygotowaliśmy wówczas strategię, której celem było zmienić ten nieprzychylny wizerunek miasta i umocnić pozycję biznesową Łodzi. Od momentu powstania wspomnianej strategii rozwoju Łodzi systematycznie i konsekwentnie realizujemy obrane cele, a nasze starania przynoszą oczekiwane rezultaty. 

Na przestrzeni ostatnich lat z łatwością zauważyć można pozytywne zmiany, jakie zaszły w naszym mieście, niemalże w każdej dziedzinie życia. Łódź przoduje w rankingu miast przyjaznym rodzinom, co daje nam prawo, by w dobie odpływu ludności z naszego regionu, optymistycznie patrzeć w przyszłość. Cały czas pracujemy nad tym, aby Łódź przyciągała nowych mieszkańców, by była atrakcyjnym miejscem do życia, nauki i do pracy i głęboko wierzymy w to, że wreszcie odwrócimy tę tendencję spadkową.

W tym roku skupiamy się na aktywizacji ludzi młodych. Pomagają nam w tym różnorodne programy oferujące zarówno kursy i szkolenia, które podniosą kwalifikacje pracowników, jak i staże zawodowe oraz subsydiowane zatrudnienie. „Aktywni łodzianie”, „Nowy zawód – nowa praca” czy  „Nowa Łodź – Nowe szanse” to przykłady programów, dzięki którym liczba wykwalifikowanych pracowników z pewnością się zwiększy. Kolejnym działaniem oferowanym przez Łódź, którego zadaniem jest zwiększenie liczby profesjonalistów jest program „Młodzi w Łodzi”. To doskonałe narzędzie, dzięki któremu, przy współpracy sektora biznesowego z ośrodkami akademickimi, systematycznie zwiększamy liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników. Program ten działa dwutorowo, jednocześnie wspierając rozwój zawodowy studentów i zwiększając ich szansę na zatrudnienie oraz lokalnych przedsiębiorców, ułatwiając pozyskanie specjalistycznej kadry wykształconej zgodnie z oczekiwaniami rynku. Aktualnie w program zaangażowanych jest prawie 300 partnerów, inwestorów i przedsiębiorców z Łodzi i regionu.

W chwili obecnej Łódź jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, a status ten osiągnęliśmy ciężką i systematyczną pracą oraz wytrwałością w dążeniu do założonych celów.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ