Rząd wprowadza nowe reguły gry na rynku kapitałowym. Cios dla obligacji korporacyjnych?

Kancelaria prezesa rady ministrów
Kancelaria prezesa rady ministrów, fot. Shutterstock
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający nowe rozwiązania dla rynku kapitałowego. Nowe przepisy mają zwiększyć poziom ochrony inwestorów, m.in. osób, które chciałyby kupować obligacje korporacyjne.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Dbamy o bezpieczeństwo klientów rynku finansowego, ograniczamy ryzyko Polaków związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Porządkujemy i usprawniamy funkcjonowanie instytucji rynku finansowego aby wzmocnić jego odporność i stabilność. Dbając o krajowy rynek finansowy budujemy kapitał na rozwój gospodarki i poprawiamy pozycję konkurencyjną Polski – stwierdziła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Nowe przepisy dla rynków kapitałowych

Rząd zapewnia, że ustawa usprawni nadzór nad rynkiem finansowym oraz wprowadzi rozwiązania usprawniające zasady realizowania inwestycji w ramach krajowego planu odbudowy (KPO) z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. - Eliminujemy bariery rozwoju nowych technologii na rynku kapitałowym, wprowadzamy regulacje umożliwiające obrót akcji i obligacji z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru (DLT). Proponujemy rozwiązania umożliwiające notowanie nowych instrumentów na GPW tzw. certyfikatów turbo, co poszerzy możliwości nowoczesnego sposobu inwestowania. Upraszczamy regulacje dla krajowych funduszy ETF, dzięki czemu oferta tych funduszy będzie lepiej dopasowana do potrzeb inwestorów detalicznych, przy zachowaniu bezpieczeństwa – wyjaśnia wiceminister finansów Artur Soboń.

Zmiany dla klientów instytucji finansowych

Nowe przepisy utrudnią wejście inwestorom indywidualnym na rynki. Przykładowo: 

  • ograniczona możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej),
  • obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych,
  • ograniczenie wprowadzania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych będących inwestorami profesjonalnymi, wprowadzony zostanie też zakaz zaciągania przez takie spółki pożyczek od osób fizycznych,

 

Dodatkowo, nadzór finansowy dostanie dodatkowe uprawnienia: 

  • szybkie zastosowanie żądania blokady rachunku w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej,
  • zwolnienie KNF z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
  • nowe ż regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego mające na celu usprawnienia procesu nadzorczego oraz zniwelowanie barier dla rozwoju rynku finansowego.

 

Planujemy aktualizację tematu

ZOBACZ RÓWNIEŻ