Pracownicy polskiej branży finansowej pod lupą. Jak wygląda ich zaangażowanie

Pracownicy branży finansowej
Pracownicy branży finansowej, fot. Shutterstock
Jak pokazuje analiza Kincentric, wskaźnik zaangażowania w polskiej branży finansowej w 2022 r. wyniósł tylko 48 proc. Co więcej, ponad jedna czwarta pracowników jest całkowicie niezaangażowana.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Badanie przeprowadzone przez Kincentric wśród pracowników wiodących banków i towarzystw ubezpieczeniowych wskazuje na to, co wyróżnia polski sektor finansowy. To tu pracownicy mają większe oczekiwania wobec swojego top managementu, a pierwszoplanowym aspektem dla ich zaangażowania jest marka i reputacja ich instytucji. Finanse to sektor, w którym wynagrodzenie nie jest pierwszoplanowe w budowie ich zaangażowania. Jakie jeszcze elementy mają największe znaczenie dla pracowników tego sektora? W jakich obszarach poprawiło się doświadczenie pracowników? Gdzie pogorszyło? Aktualne odpowiedzi daje nowa edycja badania Kincentric.

Pracownicy branży finansowej niezaangażowani

Jak pokazuje analiza Kincentric, wskaźnik zaangażowania w polskiej branży finansowej w 2022 r. utrzymywał się na stabilnym poziomie 48 proc., co oznacza że zmniejszył się o 1 pp. w stosunku do poprzedniej edycji badania z 2021 r. Jednocześnie jest on nieco niższy o 3 p.p. od średniego poziomu dla całego rynku polskiego, który wynosi 51 proc. Te same analizy potwierdzają także, że 26 proc. badanych w sektorze finansowym to pracownicy zupełnie niezaangażowani (średnia w Polsce to 22 proc.).

– Mniej niż połowa pracowników polskiego sektora finansów, który przeanalizowaliśmy to pracownicy zaangażowani, którzy pozytywnie wypowiadają się o swojej organizacji, myślą o pozostaniu w niej, są zmotywowani. Zauważamy jednocześnie, że w sektorze tym mamy relatywnie sporą grupę pracowników zupełnie niezaangażowanych – należy do niej co czwarty pracownik branży finansowej. To więcej niż średnia dla rynku polskiego – mówi Magdalena Warzybok, Partner, Poland Market Leader, Kincentric. Nasza analiza wskazuje także, w jakich obszarach poprawiły się opinie i doświadczenia pracowników, a także – w jakich pogorszyły i w szczególności tym wnioskom warto się bliżej przyjrzeć – dodaje Magdalena Warzybok. 

Przeczytaj także: Google prowadzi rozmowy z UE na temat regulacji AI. "Są owocne"

Co zmieniło się w opiniach pracowników tej branży?

Obszarem, który wypadł nieco niżej w 2022 r. niż rok wcześniej jest  odbiór zarządu i liderów. 45 proc. pracowników uważa, że top management wskazuje jasny kierunek rozwoju organizacji na przyszłość (spadek o 6 pp. w porównaniu do 2021 r.). Jednocześnie, 43 proc. badanych jest zdania, że ich zarząd i liderzy są wystarczająco widoczni i dostępni dla ludzi w organizacji (spadek o 10 pp. w stosunku do poprzedniego okresu). 

– Nasze ostatnie badanie pokazuje, że pracownicy sektora finansowego mają większe wymagania wobec swojego top managementu – oczekują, że będzie on bardziej widoczny w perspektywie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, bardziej dostępny dla pracowników, a przede wszystkim precyzyjnie nakreśli kierunek rozwoju dla całej organizacji – podkreśla Magdalena Warzybok. Spadek postrzegania liderów w sektorze finansowym odbiega od trendów ogólnorynkowych, gdzie po raz pierwszy od kilku lat dostrzegamy pozytywną zmianę jakościową w ocenach zarządu. Polscy pracownicy lepiej wypowiadają się o liderach, dostrzegając, że podejmują oni właściwe decyzje biznesowe, finansowe i są skuteczni. Jednocześnie, widzimy rosnącą dzisiaj rolę przywództwa w budowaniu pozytywnych scenariuszy i optymistycznej wizji przyszłości, która jest kluczowa w nieprzewidywalnym świecie – podsumowuje Magdalena Warzybok.

Słabiej niż w poprzednim badaniu wypada także w sektorze finansowym kategoria związana z orientacją na klienta. Tylko połowa pracowników czuje, że jest zachęcana do proponowania rozwiązań, które pozwolą lepiej odpowiadać na potrzeby klientów (spadek o 7 pp. w porównaniu do poprzedniego roku). A jeszcze mniejsza grupa, bo tylko 43 proc. badanych sądzi, że ich firma szybko odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów (spadek o 6 pp.).

A jakie pozytywne zmiany zauważają i doceniają pracownicy? 56 proc. z nich potwierdza, że są włączani w proces decyzyjny związany z bieżącymi pracami (zmiana o 7 pp. w stosunku do poprzedniego roku). Dodatkowo, 69 proc. badanych docenia, że przełożony udziela informacji zwrotnej (poprawa o 6 pp. w stosunku do poprzedniego roku), a 72 proc. czuje, że jego praca jest doceniana (zmiana o 3 pp.). Połowa badanych ma poczucie, że są oni odpowiednio wynagradzani i doceniani pozafinansowo.

Zobacz: Rezygnują z dostępu do internetu w Wielkiej Brytanii. Ludzi nie stać przez rosnące koszty życia

Marka i rola zarządu

Jak pokazują badania – Kincentric, elementy, które są kluczowe dla budowy zaangażowania pracowników związanych ze wspomnianym sektorze to przede wszystkim: marka, wspomniany aspekt widoczności i dostępności top managementu i możliwość rozwoju. 

– Branża finansowa w Polsce ma swoje wyróżniki. Jednym z nich jest to, że w hierarchii czynników budujących zaufanie pierwszoplanowa – jak się okazuje – jest percepcja marki ich instytucji, czyli względy reputacyjne, wizerunkowe. Jest to nowy, mniej oczywisty wniosek, który wybija się w naszym badaniu. Pracownicy chcą mieć poczucie, że ich firma postrzegana jest jako jedno z najlepszych miejsc pracy dla osób o podobnych kompetencjach, chcą być dumni, że są jej częścią. Istotne dla nich jest, jak ich marka pozycjonuje się w środowisku biznesowym i otoczeniu zewnętrznym – podsumowuje Magdalena Warzybok.

Na kolejnych pozycjach, którą są najważniejsze dla pracowników plasują się odpowiednio: kwestie wynagradzania i doceniania oraz zwinność biznesowa organizacji.

– Dobra kondycja całego sektora, jego wyniki finansowe, a w związku z tym podwyżki wynagrodzeń, przełożyły się na ich pozytywnie opinie w naszym badaniu. Bardzo nieliczne sektory prowadziły takie procesy podwyżkowe. Dlatego, bankowość i ubezpieczenia to sektor, dla którego aktualnie już kwestia wynagrodzeń nie jest pierwszoplanowa – dziś znajduje się na dalszej pozycji, jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników. I to niewątpliwie wyróżnia go na tle całego rynku polskiego – zauważa Magdalena Warzybok. 

Co jeszcze wyróżnia polski sektor finansowy?

Raport Kincentric na temat branży finansowej pokazuje, że 69 proc. pracowników tego sektora docenia jakościową informację zwrotną od przełożonego, która pozwala im lepiej pracować (o 10 pp. więcej niż w przypadku całego rynku). Przełożony docenia osiągnięcia pracownika, a jednocześnie zachęca do tworzenia innowacyjnych rozwiązań – tak uważa odpowiednio: 72 proc. i 67 proc. badanych. Przeprowadzone analizy, po raz kolejny potwierdzają, że to właśnie dla tej branży ważna jest marka i reputacja ich instytucji – 61 proc. badanych potwierdza, że są dumni z tego, że są częścią swojej organizacji (o 6 pp. więcej na tle całego polskiego runku).

ZOBACZ RÓWNIEŻ