Rada Przedsiębiorczości: Polski Ład pełen sprzeczności. Dlaczego rządzący chcą zachęcać do ryczałtu?

Siedziba Kancelarii Premiera
Siedziba Kancelarii Premiera, fot. Adobe Stock
Rada Przedsiębiorczości, czyli instytucja skupiająca reprezentantów największych organizacji przedsiębiorców w oficjalnym piśmie krytycznie odniosła się do Polskiego Ładu. Jednym z głównych zarzutów są nielogiczności w proponowanych rozwiązaniach.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak pisze Rada Przedsiębiorczości, "W naszej ocenie projektowane przepisy – w swej obecnej formie – nie realizują stawianych przed nimi celów, jednocześnie pogłębiając niespójność polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego. Oczekujemy merytorycznej dyskusji z rządem na temat proponowanych zmian, opartej o rzetelną ocenę skutków projektowanych regulacji, która prowadziłaby do wypracowania zrównoważonego i spójnego systemowo docelowego modelu opodatkowania i oskładkowania dochodów z działalności gospodarczej".

Przedstawiciele Rady, czyli reprezentanci organizacji: ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego, zwracają uwagę na likwidację znanych przedsiębiorcom rozwiązań w zamian nie oferując ich żadnej spójnej alternatywy. - Jako alternatywę nie proponuje się natomiast spójnego i przemyślanego systemu, lecz punktową korektę opartą o radykalną modyfikację parametrów składki zdrowotnej. Tak duża zmiana, wprowadzana bez pogłębionej i rzetelnej dyskusji z udziałem wszystkich środowisk, opartej na pogłębionej analizie krótko- i długookresowych skutków regulacji, godzi w poczucie pewności prawa wśród obywateli i przedsiębiorców, którzy swą kalkulację ekonomiczną dla zawieranych wieloletnich kontraktów opierali o dotychczasowy kształt systemu podatkowo-ubezpieczeniowego - piszą przedstawiciele instytucji.

Poza tym Rada komentuje niespójność wyznaczonych celów stawianych przed Polskim Ładem. - Z jednej strony, deklarowanym celem zmian ma być zwiększenie poziomu finansowania ochrony zdrowia poprzez zapewnienie wyższych wpływów ze składki zdrowotnej. Jednocześnie Polski Ład ma zachęcać do zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przechodzenie mniejszych przedsiębiorców na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz zakładanie spółek kapitałowych przez osoby prowadzące działalność na większą skalę. Efektem takich działań jest jednak ograniczenie lub całkowite uniknięcie konieczności płacenia składki zdrowotnej, co zaprzecza pierwszemu celowi projektowanych zmian - piszą reprezentanci pracodawców.

- Sprzeczności Polskiego Ładu jest więcej. Projektowane zmiany przewidują rozwiązania mające ułatwić walkę z szarą strefą. Jednocześnie promowane jest stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ograniczenie możliwości rozliczania w kosztach niektórych wydatków. Skutkiem takich rozwiązań jest osłabienie bodźców dla przedsiębiorców do wymagania od kontrahentów dokumentów sprzedaży – skoro z podatkowego punktu widzenia nie mają one dla nich znaczenia. To zaś prowadzi do zmniejszania fiskalizacji obrotu gospodarczego. Zamiast ograniczać szarą strefę, Polski Ład może zatem przyczynić się do jej powiększania - wynika z pisma.

Z powodu powyższych uwag Rada Przedsiebiorczości poprosiła rząd o wydłużenie czasu na konsultacje publiczne projektó ustaw podatkowych i o otwartość na temat kierunków proponowanych zmian.

- Konieczne jest również dokonanie dogłębnej oceny skutków projektowanych regulacji, z uwzględnieniem ich pośrednich skutków oraz wpływu na szarą strefę. Efektem konsultacji powinno być wypracowanie rozwiązań o charakterze systemowym, które w sposób spójny określałyby kierunek ewolucji polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego - piszą przedstawiciele Rady.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY