Polska jednym z liderów innowacji technologicznych w zakresie podatków. To zasługa Polskiego Ładu?

Technologie w słuzbie podatków
Technologie w słuzbie podatków, fot. Shutterstock
Ciągłe zmiany w polskim systemie podatkowym przynoszą nieoczekiwane rezultaty. Jak wynika z najnowszego raportu EY, Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych państw, jeśli chodzi o zaawansowanie innowacji technologicznych w zakresie podatków.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Najnowsza edycja międzynarodowego badania – 2023 EY Tax and Finance Operations – wskazuje, że branża podatkowa znajduje się pod znaczącą presją rynkowych zmian. Ponad połowa (51%) ankietowanych CFO i dyrektorów podatkowych wskazuje na trudności z motywowaniem wewnętrznych podatkowców, a dla 48% brak jasnej strategii technologicznej jest głównym czynnikiem hamującym rozwój ich funkcji w organizacji. Co ciekawe, równocześnie aż 85% badanych sceptycznie podchodzi do efektywności narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Ważne pozostają również zmiany regulacyjne takie jak BEPS 2.0., którego wpływ na biznes 90% ankietowanych ocenia jako co najmniej umiarkowany. Tym samym, niemal każdy badany (96%) myśli o zmianie modelu operacyjnego w obszarze podatkowym: o rozwoju własnych zasobów, zewnętrznym wsparciu w kluczowych zadaniach lub o kombinacji tych rozwiązań. W efekcie na znaczeniu będzie zyskiwał co-sourcing podatkowy. Aż 95% ekspertów jest bardziej niż mniej skłonna do co-sourcowania części ich funkcji podatkowych w przeciągu kolejnych 24 miesięcy. W porównaniu do 2020 roku to wzrost aż o 22 pkt. procentowe (95% vs. 73%). 

Przeczytaj więcej o Polskim Ładzie

Polska w awangardzie zmian

Wyniki badania i światowe trendy są w tym przypadku bardzo zbieżne z tym co dzieje się lokalnie w Polsce. Dynamika zmian podatkowych ostatnich lat powoduje, że nasz kraj znajduje się w awangardzie państw rozwijających podatkowe narzędzia informatycznych. Dodatkowo, rynek pracy w szybkim tempie zbliża się do zachodnich standardów, w szczególności w wymiarze dostępności specjalistów podatkowych.

- Nieustanne zmiany legislacyjne, rozwój technologiczny – zwłaszcza w obszarze analizy danych – oraz kurczące się grono talentów sprawiły, że transformacja branży podatkowej jest nieunikniona. Na przestrzeni ostatnich miesięcy nastąpiła jednak widoczna zmiana postawy – z analizowania różnych wariantów - do świadomości, że odpowiednie działania muszą być wdrożone niezwłocznie. Bez wątpienia kluczowy będzie obszar technologiczny stanowiący odpowiedź zarówno na braki kadrowe, jak i dostosowywanie się do zmian legislacyjnych. Potwierdza to sytuacja na rynku doradców podatkowych, gdzie znaczącą przewagę konkurencyjną osiągają organizacje, które z wyprzedzeniem zainwestowały w tworzenie własnych narzędzi – mówi Radosław Krupa, Partner EY Polska, Dział Doradztwa Podatkowego.

Działania europejskich oraz polskich regulatorów zmierzają w kierunku nałożenia na podatników wymogów dostarczania coraz bardziej szczegółowych danych podatkowych. Regulacją, która budzi szczególne emocje wśród badanych respondentów jest BEPS 2.0 – aż 90% ankietowanych określiło jego wpływ jako umiarkowany lub znaczący. Przebadane osoby przewidują również dalszy rozwój międzynarodowych regulacji np. związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Dowiedz się: Prawo i podatki

Kolejne wyzwania

Zmianom regulacyjnym towarzyszą również nowe oczekiwania wobec dyrektorów finansowych oraz podatkowych. Pełnienie roli strategicznego doradcy dla zarządów staje się w tym zakresie o wiele ważniejsze, niż tylko funkcje sprawozdawcze. Spełnienie takich oczekiwań,  nie jest możliwe bez wykorzystania zaawansowanych narzędzi, opartych na analizie danych. Dlatego aż 48% ankietowanych osób wskazuje na brak jasnej strategii w obszarze technologii jako główny czynnik hamujący ewolucję ich roli. Jednocześnie, co jest szczególnie ciekawe, znaczący odsetek badanych wykazuje duży sceptycyzm wobec narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Aż 85% nie sądzi, że znacząco wpłyną one na efektywność i wydajność ich funkcji.

Rozwój technologiczny oraz dynamika zmian legislacyjnych ma bezpośrednie przełożenie na oczekiwania wobec kompetencji pracowników działów podatkowych. Już 63% badanych wskazało na konieczność rozwoju technologicznych umiejętności, bazujących przede wszystkich na analizie danych. Jednocześnie 29% wskazało na brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników w zakresie monitorowania i analizowania globalnych zmian regulacyjnych. Co więcej, ponad połowa ankietowanych (51%) wskazuje na znaczące problemy z motywowaniem talentów i ochroną swoich zespołów przed zmęczeniem rutyną. W efekcie firmy coraz częściej i chętniej korzystają ze wsparcia zewnętrznych partnerów, ponieważ dotyka ich rotacja kluczowych specjalistów podatkowych.

Co to jest ETF? 

Biznes patrzy w kierunku co-sourcingu

Wyniki badania - 2023 EY Tax and Finance Operations – wykazują niemal jednomyślną (96%) zgodność CFO i dyrektorów podatkowych co do konieczności dokonania zmian w ich modelu operacyjnym. Dotyczy to zarówno rozwoju własnych zasobów, jak i skorzystania ze wsparcia zewnętrznego dostawcy w kluczowych zadaniach lub kombinacji oby tych modeli.

Szczególne zainteresowanie ma co-sourcing, czyli długofalowe wsparcie zewnętrznych doradców podatkowych działających w ramach struktur organizacji. To właśnie ta znacznie bliższa, partnerska relacja, a co za tym idzie lepsze zrozumienie potrzeb biznesowych, odróżnia co-sourcing od outsourcingu. Nawiązanie współpracy z dostawcą posiadającym rozwinięte narzędzia technologiczne,  stabilne procesy oraz zwiększoną zastępowalność zasobów ludzkich przesuwa się w górę na liście możliwych scenariuszy rozwoju funkcji podatkowej w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Jako priorytet w procesie modyfikacji modelu operacyjnego wskazało to aż 35% ankietowanych osób.

W efekcie aktualnie już 95% ekspertów jest bardziej niż mniej skłonna do co-sourcowania ich funkcji podatkowych w ciągu kolejnych 24 miesięcy. W porównaniu do 2020 roku to wzrost aż o 22 pkt. procentowe (95% vs. 73%). Rozwój zespołu wewnętrznego w kierunku bardziej strategicznych zadań były najczęściej (59%) wskazywane jako główna zaleta tego rozwiązania, jednak już dla 18% ankietowanych jest to też oszczędność kosztowa.

- Dla liderów podatkowych w firmach staje się jasne, że nie są w stanie samodzielnie zmierzyć się z rosnącą liczbą obowiązków w zakresie szeroko rozumianej funkcji podatkowej. Znacznie łatwiejsze i tańsze jest skorzystanie ze wsparcia zewnętrznego partnera, który posiada własne narzędzia technologiczne, procesy i zasoby ludzkie, niż budowanie tego wewnątrz od podstaw. Jakość stosowanych rozwiązań jest ważna, ale kluczowe jest wzajemne zaufanie. Przekazując część zadań, dyrektorzy finansowi muszą mieć pewność, że zyskują bezpieczeństwo, a zaoszczędzony czas mogą poświęcić na realizację strategicznych działań na rzecz zarządów. Nasi polscy klienci regularnie dopytują, jak radzą sobie z podobnymi wyzwaniami ich koledzy z zachodnich rynków i jak co-sourcing może być dla nich elastycznym wsparciem. Wiele projektów co-sourcingowych mamy w tym momencie w fazie realizacji, pilotażu oraz planowania – podsumowuje Zbigniew Deptuła, Lider Zespołu Sprawozdawczości Podatkowej, EY Polska.

ZOBACZ RÓWNIEŻ