Powrót do handlowych niedziel: Związkowcy wymagają wyższych stawek

Zakaz handlu
Czy związkowcy wywalczą 2,5 krotnie wyższe pensje za pracę w niedzielę? / Fot. shutterstock.
Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa ostro reaguje na projekt nowelizacji ustawy, mającej liberalizować zasady handlu w niedziele, zgłoszony przez Polskę2050. "Obowiązująca ustawa sankcjonuje długą, ciężką i niskopłatną pracę dla tysięcy pracowników handlu" - mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Związkowcy postulują całkowite odrzucenie pomysłu na niedziele handlowe według koncepcji posłów Polski2050, domagając się równocześnie wprowadzenia zasad, które gwarantowałyby pracownikom 2,5-krotnie wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta niż w dni powszednie. 

Projekt Polski2050 budzi kontrowersje 

Inicjatywa Polski2050, zakładająca możliwość handlu w dwie niedziele w miesiącu, spotkała się z mieszanymi reakcjami. Projekt zakłada, że pracownikom pracującym w te dni przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie oraz dodatkowy dzień wolny w ciągu tygodnia. Pomysł ten, zdaniem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, nie spełnia jednak oczekiwań pracowników handlu, którzy domagają się bardziej radykalnych zmian - relacjonuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

Prawna masakra. Rok 2023 czasem niechlubnych rekordów

Wysokie stawki za niedzielne dyżury

Związkowa Alternatywa wskazuje, że przyjęcie przez Kodeks pracy zasad, które zapewniałyby 2,5-krotnie wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta, mogłoby zachęcić pracowników do świadomego wyboru pracy w te dni. Taka zmiana, zdaniem związkowców, przyniosłaby pracownikom znaczące korzyści finansowe oraz większą elastyczność w planowaniu wolnego czasu.

Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Związkowa Alternatywa zwraca również uwagę na fakt, że ustawa zaproponowana przez Polskę2050 skupia się wyłącznie na handlu, pomijając pracowników innych sektorów, takich jak gastronomia, kultura czy ochrona zdrowia. Zdaniem związkowców, wszyscy pracownicy zmuszeni do pracy w niedziele i święta powinni być objęci tymi samymi, korzystnymi rozwiązaniami.

Jak oskubać podatnika: Milionowe wynagrodzenia i etaty widmo w TVP za czasów PiS

Powrót do handlowych niedziel: związkowcy wymagają wyższych stawek

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wyraża niezadowolenie z pomysłu ograniczonego uwalniania handlu w niedziele, uważając go za odbieranie pracownikom handlu wolnych niedziel. Krytyka ta pokazuje głęboki rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami rządu a postulatami związków zawodowych.

Debata na temat handlu w niedziele oraz wynagrodzeń za pracę w te dni wykracza poza kwestie ekonomiczne, dotykając również aspektów społecznych i etycznych. Z jednej strony stoi oczekiwanie na wolne niedziele i czas spędzany z rodziną, z drugiej – perspektywa wyższych zarobków i większej elastyczności w organizacji czasu pracy. Rozwiązanie tej kwestii wymaga znalezienia kompromisu, który zadowoli zarówno pracowników, jak i pracodawców, jednocześnie uwzględniając potrzeby konsumentów. Trudno jednak osiągnąć złoty środek. 

Propozycja Polski2050 otwiera dyskusję na temat przyszłości handlu w niedziele w Polsce. Więcej na temat nowelizacji dowiesz się w tym artykule: Koniec z niedzielnym zakazem handlu: Nowelizacja pomoże przedsiębiorcom?

Koniec z niedzielnym zakazem handlu: Nowelizacja pomoże przedsiębiorcom?

Koniec z niedzielnym zakazem handlu: Nowelizacja pomoże przedsiębiorcom?

Grupa posłów z Polski 2050 - Trzeciej Drogi zaproponowała nowe zasady w kontekście handlu w niedziele, składając w Sejmie projekt nowelizacji ustawy. Ich inicjatywa ma na celu liberalizację obecnych przepisów, wprowadzając więcej niedziel handlowych, przy zachowaniu dwóch niedziel z obowiązującym zakazem. Co na to przedsiębiorcy?

ZOBACZ RÓWNIEŻ