Podatek i PIT 38 od kryptowalut. Kiedy trzeba go płacić

Bitomaty
Bitomaty stały się popularne, fot. Shutterstock
Kiedy trzeba zapłacić podatek od kryptowalut? Co z formularzem PIT38 od kryptowalut. Oto tekst eksperta, prawnika kancelarii Graś i Wspólnicy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Waluty wirtualne w związku z ograniczoną kontrolą ich obrotu i częstym zgłaszaniem wykorzystania ich do prania brudnych pieniędzy, budziły i budzą obawy i zainteresowanie organów państwowych. Ocena samych walut i ich opodatkowanie było rzecz jasna przedmiotem rozważań i pomysłów. Projekty ewoluowały od praktycznego niedostrzegania przez system podatkowy tego aktywa, po koncepcję opodatkowania każdej transakcji. Obecnie regulacje ustabilizowały rozumienie waluty wirtualnej jako rodzaju aktywa majątkowego – przy czym waluty wirtualne same w sobie nie są uznawane jako środki pieniężne. 

Podatek od kryptowalut. Co mówi prawo

Od strony podatkowej waluty wirtualne doczekały się osobnej kwalifikacji. Polski system podatkowy ocenia waluty wirtualne wg. zasady, że samo posiadanie lub wymiana walut wirtualnych nie oznacza powstania obowiązku podatkowego. Powstanie obowiązku podatkowego wynika zatem dopiero z ich wymiany na legalny środek płatniczy lub zapłatę za towary lub jakiekolwiek inne prawa majątkowe nie będące walutą wirtualną czy też uregulowanie zobowiązania. Wynika to z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 11 i ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Przeczytaj także: Amazon zwolni kolejnych 9000 pracowników

Należy podkreślić, że osobna klasyfikacja pod kątem podatków zaskutkowała tym, że w rozliczeniu panuje zasada osobnego rozliczania tego źródła przychodu i osobnego obliczania kosztów z nim związanych. Zatem nie jest dopuszczalne odliczenie np. kosztu nabycia waluty wirtualnej od dochodu innych kapitałów. Samo rozliczenie kosztu nabycia waluty wirtualnej oceniane jest zgodnie z art. 22 ustawy o PIT. Trzymamy się więc zasady, iż kosztami są koszty związane bezpośrednio z nabyciem kryptowaluty z utrzymanym związkiem przyczynowym kosztu i nabycia. 

Jako koszt nie możemy zatem uwzględnić kosztów m.in. wynikających ze sposobu uzyskania środków na nabycie waluty np. zaciągnięcia zobowiązania. Kosztami tymi nie są również koszty energii zużywanej na koparki kryptowalut ani komputery i karty graficzne wykorzystywane do ich kopania, tj. sam zakup koparek waluty wirtualnej. Przyjmuje się, że odliczalnym od tego dochodu nie jest też koszt obsługi wymiany jednej z walut wirtualnych na inną.

Rozliczenie dochodu z obrotu walutą wirtualną traktowane jest jako rozliczenie przychodów kapitałowych rozumianych zgodnie z art. 30b ustawy o PIT i w konsekwencji podatek rozliczamy wg. stawki 19% dla dochodów z art. 30b ustawy o PIT. Deklaracją rozliczeniową jest PIT-38. Złożenia tej deklaracji można dokonać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowo. W zakresie deklaracji przydatnym narzędziem może okazać się usługa e-PIT Forma elektroniczna Ministerstwa Finansów. Termin złożenia deklaracji upływa w tym roku 2 maja, ponieważ 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem wolnym od pracy.

Podkreślić trzeba, że do uwzględnienia kosztów potrzebne jest złożenie zeznania również wtedy, gdy jedynym jego przedmiotem jest wydatek na ich nabycie. Oznacza to, że koszt o który może być pomniejszony przychód w przyszłym roku powinien być wcześniej zadeklarowany. Wtedy stratę z poprzedniego roku możemy odliczać od przychodu w roku kolejnym, powiększając koszt bieżący.

Przychodów ze sprzedaży waluty wirtualnej nie można, podobnie jak innych przychodów deklarowanych w PIT-38 rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Zastosowanie nie znajdują również odliczenia i ulgi podatkowe. W deklaracji można też wskazać organizację pożytku publicznego na której rzecz ma nastąpić przekazanie 1,5% podatku.

Zobacz również: Prawie połowa firm opracowuje polityki dotyczące korzystania z ChatGPT

ZOBACZ RÓWNIEŻ