Orlen zarzuca sieci na kolejnego państwowego giganta

fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe
​PKN Orlen zamierza przejąć Grupę PGNiG. W tej sprawie został już podpisany list intencyjny ze Skarbem Państwa. Jednocześnie naftowy gigant finalizuje przejęcie Grupy Lotos.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Planowana transakcja to kolejny krok PKN Orlen, po wykupie akcji Grupy Energa i warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos, w budowaniu multienergetycznego koncernu. 

 Powiększony PKN Orlenjest kluczowym podmiotem. Dla przeprowadzenia  procesu jest niezbędna siła kapitałowa. Poprzez tego typu połączenia tworzy się możliwość wygenerowania dodatkowych synergii po stronie dochodowej i kosztowej. To przełomowy proces, który zwiększy efektywność funkcjonowania PGNiG i PKN Orlen. Całościowa integracja pewnych rynków, dystrybucji, sprzedaży i obrotu pokazuje kolejne kierunki rozwoju

- powiedział podczas konferencji Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów.

 - Polska gospodarka dostaje dziś potężny impuls gospodarczy. To nie koniec. Dokonujemy dziś dwóch kroków – nie tylko mamy otwarta zgodę na przejęcie Grupy LOTOS przez przez PKN Orlen, ale otwieramy też drzwi do kolejnej konsolidacji. Rozpoczynamy proces przejęcia PGNiG przez PKN Orlen. Budujemy w Polsce potężny koncern multienergetyczny o globalnym zasięgu. Konsolidacja spółek skarbu państwa to nasza odpowiedź na coraz bardziej wymagające otoczenie – mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister Aktywów Państwowych.

- Trzeba tworzyć duże podmioty, które po połączeniu swoich budżetów inwestycyjnych, będą mogły realizować śmiałe i ambitne projekty. Transformacja energetyczna Polski to duże wyzwanie, a naszym zadaniem jest jej przeprowadzenie w sposób jak najbardziej efektywny. PKN Orlenma kompetencje do realizacji tego procesu, dlatego będzie wiodącym podmiotem tej transakcji. Jesteśmy częścią Europy, w której wiele spółek energetycznych procesy konsolidacyjne ma już za sobą. Wspierały je rządy państw, w których działają. Tworzenie wielosektorowych koncernów, liczących się w Europie i na świecie, wpisuje się w politykę gospodarczą naszego rządu – podkreśla wicepremier, minister aktywów Ppaństwowych.

 W wyniku integracji aktywów PKN Orlen, Grupy Energa, Lotos i PGNiG łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200 mld zł. Zysk operacyjny EBITDA kluczowych segmentów osiągnąłby ok. 20 mld zł rocznie. Za zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 70 mln boe stanowiłoby ok. 20 proc wyniku. Po ok. 15 proc. generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych latach. Wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10 proc. zysku operacyjnego. W tym przypadku możliwe byłoby podwojenie wyniku w perspektywie do 2030 r. dzięki realizacji nowych inwestycji.

PKN Orlen, jest zdeterminowany, aby zbudować silny koncern multienergetyczny, który będzie bardziej odporny na wahania rynku i sprosta wyzwaniom konkurencyjnego rynku.To projekt strategiczny dla przyszłości polskiej gospodarki, która potrzebuje transformacji energetycznej. Jeśli chcemy liczyć się na biznesowej mapie Europy musimy go zrealizować

– mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

- Branża rafineryjna jest cykliczna, bo w dużej mierze zależy od otoczenia makroekonomicznego, które podlega dużym wahaniom. Aby inwestować i myśleć o rozwoju w długiej perspektywie, trzeba mieć stabilne i zdywersyfikowane przychody. Dlatego budujemy jeden silny multienergetyczny koncern, który będzie oparty również o biznes regulowany, z jakim mamy do czynienia w energetyce i gazie. Aktywa przejętej już Grupy Energa oraz przejmowanego Lotosu i są doskonałym uzupełnieniem naszej działalności. Integracja z PGNiG rozszerzy łańcuch wartości koncernu o gaz ziemny, co będzie kolejnym ważnym krokiem do budowania jednej, silnej, multienergetycznej firmy – dodaje prezes zarządu PKN Orlen.

 Zgodnie z zapisami listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram  zostaną wypracowane przez zespół składający się z przedstawicieli  stron porozumienia. Fundamentem będzie rola PKN Orlen jako wiodącego podmiotu transakcji. Na potrzeby transakcji opracowana zostanie wycena wartości PGNiG, w tym pakietu posiadanego przez Skarb Państwa. Niezbędne będzie także przeprowadzenie procedury przed odpowiednimi organami ochrony konkurencji tj. Komisją Europejską lub UOKiK.

ZOBACZ RÓWNIEŻ