Unia Europejska odmieni rynek pracy. Obowiązkowe widełki płacowe w ogłoszeniach

Kampania społeczna Szanuj Siebie / Fot. No Fluff J
Kampania społeczna Szanuj Siebie / Fot. No Fluff Jobs
W ogłoszeniach o pracę będą musiały pojawiać się widełki płacowe. Polska firma, No Fluff Jobs, przyczyniła się do tego, aby zmienić rynek pracy w Europie.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Komisja Europejska poinformowała o porozumieniu między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie dyrektywy dotyczącej środków zapewniających przejrzystość wynagrodzeń. Będzie zmiana przepisów na rynku pracy. 

Unia Europejska będzie wymagać, aby pracodawcy zamieszczali informacje o wynagrodzeniach. A co najlepsze, jeśli okaże się, że otrzymywaliśmy za niskie wynagrodzenie w porównaniu do tego samego stanowiska, ale zajmowanego przez inną osobę (najczęściej innej płci), to przysługiwać będzie nam odszkodowanie - zaległe wypłaty plus premie. 

Zmiany na rynku pracy. Do czego będą musieli dostosować się pracodawcy? 

Obecnie porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę podlega teraz formalnemu zatwierdzeniu przez współprawodawców. Dyrektywa wejdzie następnie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, a następnie państwa członkowskie będą musiały dokonać transpozycji nowych elementów dyrektywy do prawa krajowego w ciągu trzech lat.

Zmiany mają wprowadzić: 

  • Przejrzystość wynagrodzeń dla osób poszukujących pracy. W ogłoszeniach pojawią się informacje o początkowym poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale. Ewentualnie pracodawca będzie musiał udzielić takiej informacji przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną.
  • Pracodawcy nie będą mogli pytać przyszłych pracowników o ich historię płac. To bardzo ważne z punktu widzenia pracownika i zapewnia mu szansę na uzyskanie sprawiedliwego honorarium.
  • Prawo do informacji dla pracowników. Każda osoba będzie mogła żądać od swojego pracodawcy informacji na temat indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia, w podziale na płeć, dla kategorii pracowników wykonujących tę samą pracę lub pracę o równej wartości. To sprawi, że pracodawcy będą w końcu zmuszani do ujawniania siatek płacowych i transparencji dotyczącej wynagrodzeń. Dodajmy, że No Fluff Jobs udostępnia siatkę płac wszystkim pracownikom i pracowniczkom.
  • Raportowanie na temat różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Najpierw obejmie firmy zatrudniające co najmniej 250 osob (obowiązek corocznego raportowania), później od 150 do 249 (raporty co trzy lata), a jeszcze później nawet te zatrudniające od 100 do 149 pracowników (również trzyletnie raportowanie). Zniknie, a przynajmniej znacznie zmniejszy się problem nierówności płac ze względu na płeć zarówno w Polsce, jak i Europie. 

Będzie szansa na odszkodowania

Nowe przepisy znacznie odmienią rynek pracy. Pojawią się m.in. sankcje i grzywny. Jeśli dana firma dopuści się naruszeń w zakresie zasad równości wynagrodzeń, pracownicy i ich przedstawiciele będą mogli kierować sprawy do sądu lub przeprowadzać odpowiednie postępowania administracyjne w imieniu danych osób. Każde państwo członkowskie UE będzie musiało ustanowić wysokość kar za nieprzestrzeganie wspomnianych zasad. 

Co więcej, osoby, które padły ofiarą dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, będą mogły otrzymać odszkodowanie, w tym pełne zaległe wynagrodzenia i związane z nimi premie (jeśli takowe przysługują na danym stanowisku). 

Polska firma dołożyła swoją cegiełkę 

No Fluff Jobs, job board IT działający w Europie i istniejący od ponad ośmiut lat, od samego początku publikuje wyłącznie ogłoszenia z widełkami płacowymi. W ostatnich miesiącach prowadził międzynarodową kampanię społeczną Szanuj Siebie/Respect Yourself, aby pokazywać i przekonywać, że widełki wynagrodzeń w ofertach pracy powinny być czymś standardowym. 

W ramach kampanii firma wyjaśniała, co jest istotne dla kandydatów i kandydatek na rynku pracy, budując ich świadomość. Zwracała uwagę i zachęcała pracodawców, aby szukając pracowników podawali widełki płacowe, a także oferowali takie samo wynagrodzenie niezależnie od płci pracownika. - Walczymy o poprawę standardów rekrutacji i zachęcamy do tego wszystkie osoby, które mają podobne wartości - przekonuje Tomek Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Na stronie kampanii SzanujSiebie.com nadal istnieje możliwość cyfrowego podpisywania listu otwartego do Komisji Europejskiej. To obywatelski projekt obowiązku ujawniania widełek wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. Udało nam się zebrać już ponad 13 tys. podpisów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ