Matura z języka polskiego zdana w 30 minut. To osiągnięcie polskiej AI

Prymus
Prymus
Prymus - specjalnie przygotowany model językowy AI - zdał maturę z języka polskiego. Zrobił to w około 30 minut i osiągnął niezłe wyniki.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

263 tysięcy maturzystów zdawało w zeszłym tygodniu maturę z języka polskiego. Jeden z nich był wyjątkowy. To Prymus, model AI, który przygotowywał się do matury na podstawie tej samej wiedzy co tegoroczni abiturienci. Wyposażony został w podstawę programową oraz system oceny matur. Przystąpił do matury z języka polskiego i już wiadomo, że ją zdał. Zajęło mu to około 30 minut. Pracę przygotowaną przez Prymusa oceniło, niezależnie od siebie, trzech nauczycieli, z których dwóch to egzaminatorzy maturalni. Chociaż opinie na jej temat różniły się w detalach, to końcowy wniosek był spójny – praca została oceniona pozytywnie. Przebieg eksperymentu rejestrowały kamery, a ich zapis wykorzystany został w spocie promującym kampanię „Otwarci na zmianę”.

Zobacz także: Uruchomiono GPT-4o

Prymus, czyli polskie AI

- Eksperyment z udziałem Prymusa pokazuje, jak rozwój sztucznej inteligencji potęguje rozdźwięk między szkołą a rzeczywistością. Dzisiaj model nauki w szkole opiera się głównie o zapamiętywanie treści. My zaś widzimy potrzebę, aby polska szkoła zmierzała do zrównoważenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiągnięcie tego celu wymaga holistycznego podejścia do edukacji, a tym samym znalezienia w niej czasu na rozwijanie kompetencji przyszłości takich jak współpraca, sprawczość, empatia. W umiejętnościach miękkich technologia jeszcze długo nie zastąpi człowieka – mówi Paula Bruszewska, prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Fakt, że polska szkoła wymaga zmian potwierdzają m.in. badania CBOS, z których wynika, że największym problemem polskiego szkolnictwa jest nadmiar nauki pamięciowej i za mało nauczania przydatnych umiejętności (38 proc.). Polska szkoła, która w opinii 28 proc. badanych ukierunkowana jest na rozwiązywanie testów , nie przygotowuje młodych ludzi do samodzielnego, dorosłego życia. Dowodem na to są wyniki najnowszej edycji badania PISA. Zgodnie z nimi 23% polskich uczniów i uczennic znajduje się na poziomie 2 lub poniżej, co z zgodnie z metodologią raportu oznacza, że nie posiadają oni kompetencji wystarczających do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości.

Zmiany, o które apeluje Fundacja Zwolnieni z Teorii, znajdują również uzasadnienie w kontekście opinii Rady Europy, która za najważniejsze cele oświatowe stawia: przygotowanie do uczestnictwa w rynku pracy i aktywnego obywatelstwa w demokratycznym społeczeństwie oraz rozwój osobisty. Zdobywanie rozległej bazy wiedzy zajmuje zaś ostatnie miejsce na tej liście.

ZOBACZ RÓWNIEŻ