Już 19–20 kwietnia odbędzie się kongres działów HR spółek giełdowych

SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK
VI Kongres HR Spółek Giełdowych SEG organizowany jest przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W tym roku będzie mowa o nowych zadaniach HR w spółkach giełdowych. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: ewolucja roli HR w spółce giełdowej; HR jako

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

VI Kongres HR Spółek Giełdowych SEG organizowany jest przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W tym roku będzie mowa o nowych zadaniach HR w spółkach giełdowych. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: ewolucja roli HR w spółce giełdowej; HR jako hub raportowania niefinansowego; rola HR w zarządzaniu danymi osobowymi; motywacja kluczowych pracowników.

Podczas pierwszego dnia kongresu odbędą się cztery sesje plenarne. Dyskusja „Ewolucja roli HR w spółce giełdowej” będzie dotyczyła takich zagadnień jak: model organizacyjny i rola HR; zarządzanie kosztami i wynikami pracy; badanie efektywności HR; zarządzanie zmianą.

Kolejna sesja plenarna, „HR jako hub raportowania niefinansowego w spółce giełdowej”, będzie omawiała takie tematy jak: korzyści z raportowania niefinansowego; zakres raportowania w obszarze pracowniczym i społecznym; stworzenie, wdrożenie i sprawne monitorowanie polityki dotyczącej praw człowieka.

Trzecia sesja będzie poświęcona roli HR w zarządzaniu danymi osobowymi. Będzie mowa m.in. o zakresie danych osobowych gromadzonych przez działy HR; gromadzeniu danych wynikających z regulacji giełdowych, m.in. MAR; nowych regulacjach UE i nowych sankcjach w zakresie danych osobowych.

Tematem czwartej sesji, zamykającej część merytoryczną pierwszego dnia kongresu, będą zagadnienia dotyczące motywacji kluczowych pracowników, takie jak: czego oczekują dziś pracownicy; wspólne cele pracowników i pracodawców; jak spełnić oczekiwania w najbardziej efektywny sposób.

Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w grze terenowej „Grywalizacja w praktyce – odkoduj 5 cichych zabójców zaangażowania w Twojej firmie”.

Program drugiego dnia kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. takich zagadnień jak: zmiana roli HR a zmiana funkcjonowania firmy; jak HR może przygotować spółkę do raportowania informacji niefinansowych; nowoczesny proces rekrutacyjny a dane osobowe; kapitał ludzki i procesy HR w liczbach i wskaźnikach; najnowsze wyzwania w zakresie prawa pracy; usprawnienie zarządzania ludźmi dzięki Termometrowi Organizacji oraz analizie Big Data; Bitwa o Talenty – zgrywalizowany program dla najlepszych, którzy wymagają tego, co najlepsze; jak zbudować przewagę pracodawcy na rynku.

Kongres odbędzie się w Hotelu OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.seg.org.pl.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY