Co powinno się zmienić w Polskim Ładzie?

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki, fot. Shutterstock
Polski Ład będzie naprawiony. Zdaniem Pracodawców RP, wśród najpotrzebniejszych zmian konieczne jest szybkie odejście od kilku równoległych systemów podatkowych czy skończenie z fikcyjnością kwoty wolnej od podatku.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W kontekście nadzwyczajnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, Pracodawcy RP kierunkowo popierają inicjatywę Ministerstwa Finansów podejmowaną w kierunku usunięcia lub poprawienia najbardziej kontrowersyjnych zapisów tzw. Polskiego Ładu. Faktem jest jednak, że obecny projekt zawiera kolejną wprowadzaną w krótkim czasie zmianę systemu podatkowego. Pracodawcy zwracają uwagę, że otoczenie prawne przedsiębiorstw powinno być stabilne, ograniczać niepewność w obrocie gospodarczym, przewidywać odpowiednie vacatio legis i być wprowadzane po rzetelnie przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Dalsze inicjatywy legislacyjne powinny spełniać te postulaty i rzeczywiście służyć probiznesowej reakcji na kryzys.

W ocenie organizacji optymalnym rozwiązaniem byłoby co prawda przywrócenie przepisów obowiązujących w 2021 r. przed uchwaleniem „Polskiego Ładu”. Wcześniejsze przepisy, choć niedoskonałe, były jednak znane i w miarę przewidywalne. Mimo to wola naprawy wadliwego projektu zasługuje na aprobatę.

Nowe konsultacje

Pracodawcy RP zgłosili w toku konsultacji „Polskiego Ładu” szereg uwag, które wprost wykazywały wadliwość przepisów, które dziś są poprawiane. Obecna sytuacja dowodzi, że sposób procedowania zmian w prawie podatkowym zaistniały przy pracach nad „Polskim Ładem” jest absolutnie nie do zaakceptowania w przyszłości. Nie da się przeprowadzić rzetelnej reformy, która zostałaby prawidłowo osadzona w systemie prawa podatkowego, w tak krótkim czasie i bez udziału partnerów społecznych.

Pracodawcy PR z troską przyglądają się także ekspansji fiskalnej. Wyrażają również zaniepokojenie o sytuację budżetu państwa i całego sektora finansów publicznych wobec wyzwań związanych z inflacją i wzrostem stóp procentowych. 

W związku z powyższym organizacja przedstawiła Ministrowi Finansów szczegółowe uwagi do projektu ustawy, które dotyczą m. in.: 

Równoległego funkcjonowania kilku systemów podatkowych.

Fikcyjności kwoty wolnej od podatku.

Zmiany formy opodatkowania.

Uwag w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Konieczności domknięcia II systemu podatkowego. 

Wynagrodzenia płatników.

Braku sankcji za ewentualne naruszenia przepisów wynikających z ilości zmian w prawie podatkowym.

Konieczności powołania komisji stałej do opracowania gruntownej reformy systemu podatkowego.

Terminu na opiniowanie projektu aktu normatywnego.

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że wiele problemów pojawiło się w związku z przepisami przejściowymi, w tym w szczególności z tzw. rolowaniem nadwyżki zaliczki na podatek. Istotne jest zatem, aby Ministerstwo Finansów było w stałym dialogu ze stroną społeczną i reagowało na podnoszone uwagi zmniejszające ryzyko dla podatników i płatników.

Pracodawcy RP zaznaczają, że częste, daleko idące zmiany prawa podatkowego powodują chaos legislacyjny i wpływają negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej, hamują rozwój przedsiębiorczości i pogarszają klimat inwestycyjny, przyczyniają się do wzrostu niepewności, spadek inwestycji, ograniczenia potencjał gospodarczego. 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ