Zielona logistyka jest możliwa

Raben
Raben
Niepowodzenie działań na rzecz klimatu (Climate action failure) jest jednym z najpoważniejszych globalnych ryzyk w perspektywie nadchodzącej dekady. Oznacza to pilną potrzebę i jednocześnie jest ostatnim momentem na zaangażowanie się wszystkich podmiotów, w tym również przedstawicieli sektora logistycznego, w walkę o ograniczenie emisji do atmosfery i zatrzymanie zmian klimatu.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 10/2022 (85)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Transport odpowiada za ok. 25 proc. wszystkich emisji w Unii Europejskiej, z czego samochody dostawcze są źródłem 38 proc. z nich. Transport to również jeden z niewielu sektorów gospodarki, którego emisje od 1990 r. systematycznie rosły. Jest to m.in. efektem zwiększającego się na przestrzeni kolejnych lat zapotrzebowania na transport dóbr i towarów. Osiągnięcie ambitnych celów unijnych – zakładających redukcję emisji gazów cieplarnianych w całej Unii o 55 proc. do 2030 r. – wymagać będzie pilnego rozwoju technologii i infrastruktury wspierającej zero- i niskoemisyjny transport, także tworzenia strategicznych partnerstw na rzecz zmiany. 

– Zielona logistyka jest możliwa, chociaż to ogromne wyzwanie, z którym mierzą się obecnie wszystkie największe firmy sektora TSL – mówi Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability w Grupie Raben. – Należy pamiętać, że teraz elektryczne samochody ciężarowe nie są jeszcze powszechnie dostępnym rozwiązaniem, co utrudnia skuteczną transformację – dodaje. 

Z danych przedstawionych przez IHS Markit w 2021 r. w całej Europie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) zostało zarejestrowanych 346 elektrycznych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. Liderem była Szwajcaria z 77 samochodami, natomiast w Polsce były zarejestrowane jedynie cztery.

– Tak mała liczba nowych aut zarejestrowanych w Europie potwierdza, że jesteśmy dopiero na początku drogi. A branża, w tym Grupa Raben, testuje dopiero możliwości dostępnych na rynku rozwiązań – komentuje Ewelina Jabłońska-Gryżenia.

Na odbywającym się w Łodzi w połowie września Kongresie Nowej Mobilności premierę miał wspólny projekt IKEA Industry, Volvo Trucks i Grupy Raben w zakresie wdrożenia zeroemisyjnego transportu ciężarowego pomiędzy dwoma fabrykami IKEA w Polsce. Pierwsza elektryczna ciężarówka rozpocznie pracę jesienią 2022 r., a długookresowy plan zakłada rozbudowę floty o kolejne pojazdy zgodnie z wnioskami z projektu pilotażowego.

Podjęcie działań na rzecz dekarbonizacji transportu przez Grupę Raben jest konsekwencją realizowanej od 2021 r. strategii zrównoważonego rozwoju, której jednym z aspektów jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i podążanie ścieżką dekarbonizacji w zgodzie z celami Porozumienia Paryskiego, czyli ograniczeniem globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2 st. C. 

Aby potwierdzić poziom swoich ambicji i ich zgodność z wiedzą naukową, Grupa Raben poddała nowe cele weryfikacji ekspertom SBTi (The Science Based Targets initiative – międzynarodowa organizacja umożliwiająca przedsiębiorstwom wyznaczanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie).    

– Wyznaczenie poziomu redukcji na podstawie metodologii SBTi jest dopiero początkiem. Do pełnego osiągnięcia zamierzonych celów konieczne jest zaangażowanie nie tylko nas, ale również wszystkich partnerów w naszym łańcuchu wartości. Bez współpracy, dialogu prowadzonego w oparciu o wspólnotę wartości, osiągnięcie globalnych celów i porozumień nie będzie możliwe – tłumaczy Ewelina Jabłońska-Gryżenia.

Nowe cele Grupy Raben zakładają redukcję emisji z zakresu 1 i 2 o 38,7 proc. do 2030 r. (w porównaniu z poziomem emisji w 2020 r.). Oznacza to ograniczenie emisji pochodzących zarówno z transportu prowadzonego przez własną flotę firmy, jak i emisji związanych z utrzymaniem budynków i infrastruktury magazynowej. Dodatkowo, aby osiągnąć cel Porozumienia Paryskiego, Grupa Raben zobowiązała się do 2026 r. zaangażować stałych przewoźników, odpowiedzialnych łącznie za 77 proc. emisji w zakresie 3, w działania na rzecz klimatu i wyznaczenie przez nich celów redukcyjnych zgodnych z wiedzą naukową.

My Company Polska wydanie 10/2022 (85)

Więcej możesz przeczytać w 10/2022 (85) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ