Wieloma drogami ku zielonej logistyce

Piotr Lachowicz, Raben
Piotr Lachowicz, Raben
Przyjęta w 2021 r. Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest dla Grupy Raben swoistą „mapą drogową”, która pomaga firmie podążać w stronę zielonej logistyki. Dotyczy to zarówno transportu, jak i magazynowania w całej Europie, a prowadzone od lat działania są coraz bardziej zaawansowane i ambitne.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 6/2024 (105)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Sytuacja w sektorze TSL jest dynamiczna – i nie chodzi wcale o tempo transportowania towarów, ale zmiany w otoczeniu biznesowym, które coraz bardziej kształtują czynniki określane skrótem ESG.

Nie inaczej jest w Grupie Raben – aby wzmocnić nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozpoczęliśmy prace nad nową strategią, która będzie kontynuacją tej ustalonej na lata 2021–2025.

Dla zielonej logistyki kluczowe znaczenie ma redukcja emisji, dlatego zajmuje ona ważne miejsce w naszej strategii ESG. W 2022 r. przyjęliśmy zgodne z wiedzą naukową cele poddane weryfikacji przez Science Based Targets initiative, które przewidują zmniejszenie emisji o 38,7 proc. w zakresie 1 i 2 do 2030 r. (w porównaniu z 2020 r.). Aby to osiągnąć, korzystamy już z dostępnych i sprawdzonych rozwiązań, a równolegle sięgamy po innowacje, które będą kształtować nasz sektor w przyszłości.

Pracujemy nad zwiększeniem efektywności przewozów i tam, gdzie to możliwe, stawiamy na transport intermodalny. Modernizujemy tabor i motywujemy do tego naszych dostawców. Obecnie już 99 proc. naszych pojazdów spełnia normę Euro 6, a ponad 90 proc. ciężarówek świadczących usługi dla klientów Raben – minimum normę EURO 5. W 2023 r. zaczęliśmy stosować również HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil) m.in. w Austrii, Holandii i Niemczech, Czechach. W efekcie biodiesel napędza coraz większą liczbę pojazdów we flocie własnej Grupy Raben.

Najbardziej przełomowy wydaje się wspólny projekt Raben, Ikea Industry i Volvo Trucks realizowany w Polsce już niemal dwa lata: trzy elektryczne ciężarówki obsługują wewnętrzne transporty między oddalonymi od siebie o 12 km fabrykami mebli, gdzie są ładowane energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Testujemy również pojazdy elektryczne w ruchu miejskim w Niemczech i na Węgrzech.

Drugi filar naszych działań na rzecz klimatu stanowi ograniczenie emisji w aspekcie magazynowania. Grupa Raben opracowała własny standard, dzięki któremu nowe magazyny mają niemalże zerową emisję. Takie budynki funkcjonują już w Oss (Holandia), Herborn i Regensburgu (Niemcy) oraz w podpoznańskim Robakowie. Podobne obiekty powstają również w Choroszczy pod Białymstokiem, Łomży i Kaliszu. W starszych albo wynajmowanych obiektach staramy się wdrożyć maksymalnie dużo rozwiązań, których celem jest znaczące obniżenie zużycia energii.

Nadal jednak mierzymy się z emisjami z obiektów wcześniej oddanych do użytku. W celu ich ograniczenia zawarliśmy Power Purchase Agreement (PPA), na mocy której Raben w latach 2023–2029 we własnych lokalizacjach w Polsce będzie w 100 proc. korzystać z zeroemisyjnej energii. Na nasze potrzeby wybudowano farmy fotowoltaiczne o łącznej powierzchni ok. 40 ha i mocy ok. 35 MWp dostarczające 35 tys. MWh rocznie. W 2023 r. udział zielonej energii elektrycznej w infrastrukturze magazynowej i biurowej na 15 rynkach wyniósł 70,8 proc.

Postępy już są widoczne, bowiem w 2023 r. redukcja emisji w zakresie 1 i 2 przekroczyła 22,9 proc. Tak dobre wyniki mobilizują nas do dalszych wysiłków, dlatego w bieżącym roku zamierzamy podwyższyć wspomniane cele (SBTi). Obecna strategia zrównoważonego rozwoju zakłada ponadto, że do 2027 r. zaangażujemy 77 proc. naszych przewoźników, by zaczęli mierzyć swoje emisje i wyznaczyli własne cele redukcyjne.

Z jednej strony partnerstwo i wspólny wysiłek, nasza świadomość wpływu na środowisko i poczucie odpowiedzialności oraz wsparcie w postaci nauki i rozwijającej się technologii, z drugiej – przepisy krajowe i unijne oraz wymagania klientów oczekujących zrównoważonych usług. Nasze dążenie do coraz bardziej zielonej logistyki jest wypadkową wszystkich tych czynników. To droga, z której nie tylko nie możemy, ale również nie chcemy zejść.

My Company Polska wydanie 6/2024 (105)

Więcej możesz przeczytać w 6/2024 (105) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ