Planować globalnie, działać lokalnie. Raport zrównoważonego rozwoju 2020 Grupy Raben

Grupa Raben
Fot. materiały prasowe
Grupa Raben zaprezentowała najnowszy raport „Drive do zrównoważonego rozwoju”. W sprawozdaniu za rok 2020 firma pokazuje swój wkład w realizację wybranych celów globalnych ONZ, skupiając się na kwestiach ładu korporacyjnego, wpływu na środowisko, społecznego i ekonomicznego.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

„Drive do zrównoważonego rozwoju 2020” to publikacja pod wieloma względami wyjątkowa i przełomowa dla Grupy Raben. Przede wszystkim skupia się na zrównoważonym rozwoju (nie CSR jak dotychczas); przedstawia trendy i wyzwania, cele i działania firmy w tym zakresie. Ramy wyznacza tutaj przyjęta w 2019 roku przez Raben strategia ESG, która opiera się na trzech filarach: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (Environmental, Social, Governance), co z kolei znalazło odzwierciedlenie w strukturze raportu (z dodatkowym uwzględnieniem wkładu ekonomicznego).

- W Grupie Raben od lat przykładamy dużą wagę m.in. do kwestii bezpieczeństwa naszych pracowników i kierowców. Mierzymy je, raportujemy nasze wyniki, organizujemy inicjatywy, które docierają do szerokiego grona odbiorców, jako część naszych wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Równie wysoki priorytet ma zmniejszenie emisji CO2. Głęboko wierzę, że za kilka lat rynek i świadomość w tym obszarze będą ewaluować, a klienci zwrócą się w stronę firm, dla których – tak jak dla nas –zrównoważony rozwój stanowi centralny element działalności – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

Planować globalnie, działać lokalnie

O tym, jak duże znaczenie dla firmy ma zrównoważony rozwój, świadczy powołanie specjalnego komitetu dedykowanego tej tematyce, któremu przewodniczy sam prezes Ewald Raben. Warto wspomnieć, że działania podejmowane przez Raben w wymienionych obszarach i opisywane w raporcie to element globalnej układanki, przyczyniają się bowiem do realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju ONZ: (3) Dobre zdrowie i jakość życia, (8) Wzrost gospodarczy i godna praca, (9) Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, (12) Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, (13) Działania w dziedzinie klimatu oraz (17) Partnerstwa na rzecz celów.

- Nasz raport wkroczył na wyższy poziom, zarówno jeśli chodzi o zakres, jak i sposób prezentacji danych. Jest bardziej przejrzysty, a zarazem bogatszy w informacje, dopasowany do naszych bieżących priorytetów, jak również tego, co chcą o nas wiedzieć interesariusze. Lepiej podkreśla rangę zrównoważonego rozwoju, a co najważniejsze – odpowiada na współczesne wyzwania – mówi Jakub Krzewina, Group Sustainability Manager.

Trzy rynki, cztery obszary, trzydzieści wskaźników

Historycznie jest to już siódmy raport społeczny firmy. Jednak po raz pierwszy w historii sprawozdanie dotyczy całej Grupy Raben, liczącej ponad 150 oddziałów w 13 krajach – bo choć zawiera dane na temat funkcjonowania tylko oddziałów w Polsce, Niemczech i Czechach, to te trzy rynki odpowiadają za 85 proc. działalności, biorąc pod uwagę przychody, liczbę pracowników czy przesyłek. „Drive do zrównoważonego rozwoju 2020” w sposób przekrojowy demonstruje podejście do zarządzania organizacją w ramach strategii ESG.

W części poświęconej ładowi korporacyjnemu jest mowa o szeroko pojętej etyce: dialogu z interesariuszami i badaniach satysfakcji, kodeksach i politykach firmowych i bezpieczeństwie informacji, a także o zarządzaniu ryzykiem. Wpływ ekonomiczny napędzają innowacje, głównie z dziedziny IT. Natomiast wpływ społeczny budowany jest poprzez działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy, wreszcie bycie rzetelnym partnerem biznesowym i odpowiedzialnym obywatelem.

"Zielony" kierunek

Najwięcej miejsca zajmuje zagadnienie wpływu na środowisko, w nim zaś na pierwszy plan wysuwa się emisja gazów cieplarnianych. Raben m.in. definiuje i wyczerpująco opisuje trzy zakresy powstawania śladu węglowego, w zależności od źródła. Jak wynika z raportu, w dążeniu do neutralności klimatycznej firma posiłkuje się nowoczesną flotą, rozwiązaniami związanymi z infrastrukturą i organizacją transportu oraz narzędziami takimi jak Smartour czy kalkulator CO2. Z uwagi na szczególną sytuację, która trwała niemal cały ubiegły rok, raport uwzględnia także działania związane z pandemią Covid-19. Łącznie publikacja zawiera ponad trzydzieści wskaźników tematycznych dotyczących danych pozafinansowych Grupy.

- Kiedy myślę o nadchodzących latach, przed oczyma mam nie wyzwania, ale konkretne cele, których realizacja przyśpieszy zrównoważony rozwój naszej firmy przy zastosowaniu aktualnie dostępnej technologii. Są one dla nas tak samo istotne jak cele biznesowe i musimy działać w sposób zdyscyplinowany, by je skutecznie osiągnąć – podsumowuje Ewald Raben.

Zawartość raportu „Drive do zrównoważonego rozwoju 2020” odpowiada na potrzeby zgłoszone przez ponad 1000 interesariuszy wyrażone w ramach dialogu społecznego. Zawiera informacje i dane odnośnie do ponad 30 wskaźników tematycznych. Dane za rok 2020 zostały porównane do wyników za rok 2019, a raport w obecnej formule będzie się ukazywał w cyklu rocznym. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze Standardami GRI na poziomie podstawowym i poddane zewnętrznej weryfikacji przez niezależny podmiot – firmę Deloitte.

Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie internetowej Grupy Raben.

ZOBACZ RÓWNIEŻ