Raben dołącza do grona firm ze zweryfikowanymi naukowo celami dekarbonizacyjnymi

Raben
Raben, fot. materiały prasowe
Grupa Raben dołączyła do międzynarodowej inicjatywy Science Based Target i poddała swoje cele dekarbonizacyjne weryfikacji. Finalnie zostały one zatwierdzone przez specjalistów SBTi - to dowód, że ścieżka redukcji CO2, którą wyznaczyła Grupa Raben jest zgodna z wiedzą naukową i realnie wspiera powstrzymanie globalnego ocieplenia.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

SBTi jest międzynarodową organizacją umożliwiającą przedsiębiorstwom wyznaczanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Koncentruje się ona na przyspieszeniu działań przedsiębiorstw na całym świecie w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o połowę przed 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 r. SBTi to efekt współpracy CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

Utrzymanie wzrostu średnich temperatur na świecie poniżej 2⁰C stanowi globalny cel prowadzący do powstrzymania zmian klimatu. Niepowodzenie działań na rzecz klimatu (Climate action failure) jest jednym z najpoważniejszych globalnych ryzyk w perspektywie nadchodzącej dekady, wskazywanych w Global Risk Report World Economic Forum. Jednocześnie, mając na uwadze obecny poziom ambicji wyrażony w globalnych politykach klimatycznych przyjętych do końca 2020 r. możemy spodziewać się wzrostu średniej globalnej temperatury do około 3°C w porównaniu do ery przedindustrialnej. Oznacza to pilną potrzebę i ostatni moment na zaangażowanie się wszystkich podmiotów, w tym również przedstawicieli biznesu w walkę o ograniczenie emisji do atmosfery i zatrzymanie zmian klimatu.

- Dołączenie do grona firm, które wyznaczyły cele redukcyjne w oparciu o wiedzę naukową to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie. Jestem głęboko przekonany, że spoczywa na nas wszystkich, ale przede wszystkich na firmach, odpowiedzialność za przyszłość naszej planety. Ustalając cele i poddając je weryfikacji przez ekspertów SBTi nieustannie dążymy do ograniczenia naszego wpływu na środowisko i zamierzamy podążać ścieżką wyznaczoną w Porozumieniu Paryskim w kierunku walki ze zmianami klimatu – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

W 2022 roku firma, po publikacji raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) wyznaczyła nowe, bardziej ambitne cele, które obejmują swoim zakresem redukcję emisji w całym łańcuchu wartości. Zatwierdzenie celów przez SBTi, potwierdziła ich zgodność z celem klimatycznym zawartym w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku, a który dotyczy zatrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie na poziome poniżej 2⁰C.

- Wyznaczenie poziomu redukcji w oparciu o metodologię SBTi jest dopiero początkiem. Do pełnego osiągnięcia zamierzonych celów konieczne jest zaangażowanie nie tylko nas samych, ale również wszystkich partnerów w naszym łańcuchu wartości. Bez współpracy, dialogu prowadzonego w oparciu o wspólnotę wartości, osiągnięcie globalnych celów i porozumień nie będzie możliwe - tłumaczy Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability.

Nowe cele Grupy Raben zakładają redukcję emisji z zakresu 1 i 2 o 38,7 proc. do 2030 (w porównaniu do poziomu emisji w tych zakresach w roku 2020). Oznacza to ograniczenie emisji pochodzących zarówno z transportu prowadzonego przez własną flotę Grupy Raben jak i emisji związanych z utrzymaniem budynków i infrastruktury magazynowej. Dodatkowo, aby osiągnąć cel Porozumienia Paryskiego, Grupa Raben zobowiązała się do 2026 zaangażować stałych przewoźników, odpowiedzialnych łącznie za 77 proc. emisji w zakresie 3, w działania na rzecz klimatu i wyznaczenie przez nich celów redukcyjnych zgodnych z wiedzą naukową. 

Wyznaczenie celów wymagało kompleksowego podejścia i szczegółowej analizy działalności operacyjnej i jej wpływu na klimaty. Dlatego w wyznaczenie celów Grupa Raben była wspierana przez zespół doradców firmy Deloitte.

- Do inicjatywy dołączają firmy, które mają świadomość, że konieczne jest podjęcie działań minimalizujących skutki globalnego ocieplenia. Ich podstawę stanowi kompleksowe podejście do ograniczania własnych emisji, w tym zaangażowanie całego łańcucha dostaw. Wypracowanie ambitnej, zgodnej z wiedzą naukową strategii dekarbonizacji wymaga włączenia wielu interesariuszy oraz bardzo często definiowania celów, które nie są łatwo osiągalne, biorąc pod uwagę obecny rozwój technologii – podsumowuje Tomasz Gasiński, dyrektor w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, lider doradztwa w zakresie zmian klimatu i ryzyk ESG, Deloitte.

ZOBACZ RÓWNIEŻ