Sposób na retencję pracowników. Raport BPCC 2020 HR Review

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Pracodawcy intensywnie poszukują sposobów, by zatrzymać pracowników na dłużej. Skutecznym sposobem zwiększania retencji może być dbanie o well-being pracowników przy jednoczesnym wsparciu liderów dla prowadzonych inicjatyw. To wnioski z raportu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej „BPCC 2020 HR Review” dotyczącego polskiego rynku pracy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Raport pokazuje jak firmy działające na polskim rynku radzą sobie z rekrutacją i retencją pracowniczą, jakie strategie stosują i jakie przeszkody spotykają w tym zakresie. 

Dla firm, które wzięły udział w badaniu, zarówno sam proces rekrutacji, jak i utrzymanie pracowników stanowią wyzwanie. Co więcej, problemy te są powiązane - 2 na 3 firmy mające trudności z rekrutacją pracowników widzą też wyzwanie w ich utrzymaniu w firmie. Dodatkowo, prawie połowa badanych spodziewa się, że w przyszłym roku jeszcze trudniej będzie pozyskać nowych pracowników i utrzymać obecnych.

Nadal niewiele firm inwestuje w well-being pracowników (około jedna trzecia badanych firm). Tymczasem działania w tym zakresie mogą stanowić skuteczną strategię w zwiększaniu retencji pracowników. Badanie HR Review wykazało statystycznie istotną zależność między inwestowaniem w well-being pracowników i retencją. Badane firmy, które nie inwestują w well-being pracowników raportują bowiem większy negatywny wpływ problemu z retencją na ich funkcjonowanie niż firmy, które prowadzą chociaż jedno działanie w tym obszarze.

Badane firmy inwestują głównie w well-being fizyczny (48 proc.), następnie relacyjny (28 proc.), zaś well-being psychologiczny znajduje się na trzecim miejscu (16 proc.). Inwestycje w obszar zdrowia fizycznego obejmują benefity takie jak karta sportowa, prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie zdrowotne (82 proc.). Bardzo niewiele firm wypracowało strategię well-beingową (7 proc.). Najczęściej stosowane narzędzia to eventy (28 proc.), wewnętrzne kampanie informacyjne (28 proc.) i warsztaty (27 proc.).

- Widać potrzebę, by zmienić sposób myślenia o well-beingu jako bufecie benefitów i eventów firmowych na rzecz zrównoważonego podejścia do potrzeb fizycznych i psychologicznych pracowników – komentuje Ewa Stelmasiak z The Wellness Institute. 

Dla pracodawców, których intencją jest wspieranie retencji wiele możliwości kryje się we wciąż słabo zagospodarowanym obszarze well-beingu relacyjnego (relacje z przełożonymi i kolegami, poziom zaufania czy udzielanie sobie wzajemnie wsparcia).

- Chodzi o budowanie środowiska pracy, w którym ludzie będą nie tylko o well-beingu słyszeć czy czytać, ale również go doświadczać w codziennym kontakcie z przełożonym i współpracownikami. Dlatego konieczne jest budowanie świadomości liderów oraz wspierającej kultury opartej o wartości well-beingowe takie jak szacunek, docenianie czy wzajemna troska – podsumowuje Ewa Stelmasiak.

Brak wsparcia liderów przekłada się na wzrost problemów z retencją. Istnieje bowiem statystycznie istotna zależność między brakiem świadomości i wsparcia liderów oraz raportowaniem problemów z retencją. Niewystarczająca świadomość lub niewystarczające wsparcie ze strony liderów to druga najczęściej wymieniana bariera przy realizacji działań mających na celu zwiększenie efektywności utrzymania pracowników (45 proc.). Zaangażowanie i wsparcie ze strony liderów jest również potrzebne działom HR po to, by mogły skutecznie realizować swoje cele. Tymczasem tylko 27 proc. firm mierzy efektywność swoich działań nakierowanych na zwiększanie retencji. 

- Wyniki naszego badania stanowią wezwanie dla liderów, by bardziej wspierali działania HR nakierowane na zwiększanie retencji i angażowali się w zarządzanie ludźmi w oparciu o ich potrzeby well-beingowe. Rozwój kompetencji well-beingowych liderów wydaje się być ważnym aspektem wspierania retencji. Działy HR powinny zaś móc wykazać mierzalną wartość prowadzonych działań wobec swoich zarządów- podkreśla Ewa Stelmasiak. 

Inną skuteczną strategią zwiększania retencji może być promowanie work-life balance, stanowiącego część well-beingu psychologicznego. Istnieje statystycznie istotna zależność między wprowadzaniem działań mających na celu promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i mniejszymi problemami z retencją. - Przykładowe działania pracodawców w tym zakresie obejmują rozwiązania systemowe takie jak elastyczny czas pracy albo rozwój umiejętności pracowników w zakresie utrzymywania lepszej równowagi praca-dom dzięki szkoleniom z technik zarządzania czasem czy mikro-odpoczynku – mówi Ewa Stelmasiak.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY