Polski Reon na światowej liście najlepszych startupów wspierających seniorów

Opieka nad starszymi
Opieka nad starszymi na celowniku startupów, fot. mat. prasowe
EIT Health wraz z 10 globalnymi partnerami opublikowało listę 12 start-upów nagrodzonych w konkursie Healthy Longevity Catalyst Awards. Wśród laureatów znalazł się polski Reon.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Każdy start-up otrzyma do 50 000 euro oraz opiekę mentorską wspierającą rozwój innowacji na rzecz opieki nad osobami starszymi.

Startupy dla starszych

Według prognoz do 2050 roku liczba osób w wieku powyżej 60 lat wzrośnie do 2,1 miliarda1. W odpowiedzi na globalne wyzwanie, jakim jest starzenie się społeczeństwa, EIT Health uczynił swoje  programy Bridgehead i InnoStars Awards częścią inicjatywy  Catalyst Awards. To pierwszy etap ogólnoświatowego konkursu, którego celem jest holistyczne podjęcie do wielowymiarowych problemów związanych ze starzeniem się.

Wprowadzanie innowacji w tym obszarze stanowi znaczące wyzwanie  dla start-upów i przedsięwzięć – począwszy od poruszania się po skomplikowanych przepisach dotyczących opieki zdrowotnej po walkę o finansowanie i dostęp do rynku. Nagrody Catalyst Awards są zatem nie tylko szansą, ale koniecznością, zapewniając przedsięwzięciom niezbędne wsparcie potrzebne do skupienia się na fizycznym, psychicznym i społecznym dobrobycie osób starszych. Oferując tę solidną platformę, EIT Health umożliwia innowatorom pokonywanie typowych przeszkód, takich jak złożone przepisy dotyczące opieki zdrowotnej, dostęp do odpowiednich funduszy i pokonywanie bariery wejścia na rynek, przyspieszając w ten sposób rozwój istotnych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami starszymi.

- Odpowiadając na palące wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, EIT Health z wielką przyjemnością ogłasza wsparcie dla 12 innowacyjnych start-upów, z których każdy otrzyma do 50 000 euro oraz opiekę mentorską.  To wsparcie mentorskie jest szczególnie ważne  w przypadku przedsięwzięć z obszarów regulacyjnych, finansowych i wyzwań powszechnie towarzyszących wejściu do sektora opieki nad osobami starszymi. Poprzez  współpracę z naszymi globalnymi partnerami2 jesteśmy  krok bliżej do transformacji opieki nad osobami starszymi, co doskonale wpisuje się w = misję EIT Health, polegającą j na poprawie jakości życia – powiedział Jean-Marc Bourez, dyrektor generalny EIT Health.

Ten globalny konkurs, zainicjowany przez Amerykańską Narodową Akademię Medycyny, zgromadził talenty z różnych sektorów, w tym nauki, medycyny, technologii, finansów i nauk społecznych, aby wypracowywać innowacyjne pomysły . Wyzwanie przebiega w trzech etapach: początkowe nagrody Catalyst Awards, pośrednia nagroda Accelerator Award i kulminacyjna nagroda Grand Prize.

Przeczytaj także: Oto lista najlepszych startupów

LAUREACI INNOSTARS AWARDS CATALYST 2023:

 • Reon sp. z o.o (Polska) opracował PeryView, przyjazną dla użytkownika aplikację internetową SaaS, która umożliwia domowe badanie pola widzenia, służąc jako narzędzie przesiewowe do wykrywania wczesnych objawów chorób, takich jak jaskra i neuropatie.
 • NIB biotec srl (Włochy) opracował ScreeNIB, inteligentne badanie przesiewowe w kierunku raka prostaty oparte na inteligentnym biosensorze, który wykorzystuje cząsteczki moczu jako biomarkery raka prostaty, oferując szybkie i zdecentralizowane rozwiązanie diagnostyczne dostępne poza szpitalami. 
 • Orgavalue (Portugalia), spółka I-R3 Therapies, zajmuje się bioinżynierią  spersonalizowanych ludzkich wątrób, aby zaradzić globalnemu niedoborowi narządów do przeszczepów. 
 • Rozwiązanie IPLEXMED, LDA (Portugalia) umożliwia szybkie i niezawodne wykrywanie wielu czynników zakaźnych i ich profilu oporności na leki w punkcie opieki i w domu, umożliwiając spersonalizowane leczenie i monitorowanie choroby w czasie rzeczywistym.
 • Breathing Solutions, Lda (Portugalia) opracował eBreathie, inteligentny inhalator, który zamienia tradycyjne inhalatory w „inteligentne” urządzenia, umożliwiające pacjentom i lekarzom monitorowanie stosowania leków, objawów oraz zdalne zapewnianie spersonalizowanej opieki.
 • Nanodecal (Hiszpania) opracowuje szybki test diagnostyczny do wykrywania superbakterii odpowiedzialnych za zapalenie płuc w czasie krótszym niż 10 minut, pomagając lekarzom w przepisywaniu ukierunkowanych antybiotyków i zapobieganiu trwałym infekcjom.

LAUREACI PROGRAMU BRIDGEHEAD CATALYST 2023:

 • Antegenes (Estonia) opracował przełomowe testy genetyczne do wykrywania indywidualnego ryzyka najczęstszych i najbardziej śmiertelnych nowotworów, w tym raka piersi, prostaty, jelita grubego i czerniaka skóry.
 • HMG Systems Engineering GmbH (Niemcy) opracował PGXperts System, system wspomagania decyzji zaprojektowany w celu umożliwienia spersonalizowanego leczenia, poprawy bezpieczeństwa terapii lekowej i zapewnienia lepszego dobrostanu pacjentów.
 • Micro-Cosmos (Holandia) pomaga hospitalizowanym pacjentom w szybszym powrocie do zdrowia poprzez redukcję bodźców zewnętrznych, co poprawia sen i odpoczynek. Kopuła Micro-Cosmos redukuje hałas i światło, zapewniając pacjentom bezpieczne i prywatne środowisko.
 • OaCP IE LTD (Irlandia) sprawia, że kluczowe testy DNA na raka i na infekcje są szybsze i bardziej dostępne.
 • Osteobionix (Spain) opracował oBreathe, chroniony patentem, zatwierdzony klinicznie, specyficzny dla pacjenta implant do rekonstrukcji ściany klatki piersiowej, opracowany we współpracy z ITC i wykwalifikowanymi chirurgami klatki piersiowej, który umożliwia fizjologiczne oddychanie oraz przywraca kształt i funkcję.
 • Stroke2Prevent B.V. (Holandia) opracowała A-View, urządzenie, które umożliwia klinicystom uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji na temat martwego punktu podczas obrazowania ultrasonograficznego łuku aorty i naczyń krwionośnych oraz umożliwia im dostosowanie strategii chirurgicznej w celu uzyskania najlepszych korzyści dla pacjenta.

EIT Health to sieć innowatorów w dziedzinie zdrowia, zrzeszająca około 130 partnerów i wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej. Współpracujemy ponad granicami, aby dostarczać nowe rozwiązania umożliwiające obywatelom Europy dłuższe i zdrowsze życie.

EIT Health InnoStars to jeden z ośmiu obszarów geograficznych EIT Health. Obejmuje on połowę Europy, w tym Polskę, Węgry, Włochy i Portugalię oraz dodatkowe państwa włączone w program EIT Health Regional Innovation Scheme (RIS): Kraje Bałtyckie, Chorwację, Słowację, Czechy, Słowenię, Grecję i Rumunię. To kraje, w których według European Innovation Scoreboard (EIS) tempo innowacji jest średnie. InnoStars koncentruje się na promocji przedsiębiorczości, innowacjach i edukacji w dziedzinie ochrony zdrowia, zdrowego życia oraz aktywizacji osób starszych w regionie i zlikwidowanie różnic pomiędzy regionami będącymi liderami innowacji a regionami, które osiągają postęp. W Polsce EIT Health InnoStars współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Śląską oraz  Siecią Badawczą Łukasiewicz - PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii.

EIT Regional Innovation Scheme Programme (EIT RIS) został utworzony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), aby niwelować różnice między regionami, które są liderami innowacji, a tymi, które są na ścieżce rozwoju . Jego celem jest inkubacja regionów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, odkrywanie ich unikalnych atutów innowacyjnych i angażowanie lokalnych innowatorów do udziału w programach ogólnoeuropejskich. W obszarze medycyny i ochrony zdrowia program działa od 2016 r. i jest koordynowany przez EIT Health InnoStars. Obejmuje on 14 hubów EIT Health w 13 krajach Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej. W Polsce lokalnym Hubem uczestniczącym w realizacji tego Programu jest Klaster Life Science.

Nagrody EIT Health InnoStars Awards to program akceleracyjny dla start-upów na wczesnym etapie rozwoju, skierowany przede wszystkim do podmiotów z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, gdzie tempo innowacji jest bardziej umiarkowane. Program pomaga przekształcić prototypy w rozwiązania lub produkty opieki zdrowotnej i wprowadzić je na rynek. W ciągu ostatnich siedmiu lat przeszkolonych zostało ponad 100 start-upów, a ponad połowa odniosła sukces rynkowy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ