Lenovo odsłania karty. Na czym zarabia technologiczny gigant?

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Lenovo, chińska firma z branży nowoczesnych technologii podała wyniki za I kwartał br. Pomimo pandemii udało jej się zwiększyć przychody o 7 proc. w porównaniu do I kwartału 2019 roku. Dochód zwiększył się o prawie 40 proc.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Nasze znakomite wyniki z ostatniego kwartału świadczą o tym, że firma Lenovo szybko odzyskała dynamikę rozwoju w obliczu pandemii i wykorzystuje nowe możliwości związane z pracą i edukacją zdalną oraz przyspieszeniem cyfryzacji — powiedział Yang Yuanqing, prezes i dyrektor naczelny Lenovo.

 Na czym zarabia Lenovo? 

Wchodząca w skład Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) pozostaje głównym motorem dobrych wyników firmy. PC and Smart Devices Group (PCSD), jeden z dwóch działów IDG, odnotował dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku do poziomu 10,6 mld USD. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 670 mln USD, co oznacza wzrost o 28 proc. w ujęciu rok do roku, a rentowność wzrosła jeszcze o 1 punkt do nowego rekordowego poziomu 6,3 proc..

Firma Lenovo utrzymała się na 1 miejscu na światowym rynku urządzeń PC (komputerów PC i tabletów). Solidny wzrost w ujęciu rok do roku (o 45 proc.) firma odnotowała też w segmencie konsumenckim na całym świecie. Dzięki temu przychody wzrosły o 30 proc. w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz o 18 proc. w Chinach. Dwucyfrowy wzrost firma odnotowała też w kategoriach szybko rozwijających się i premium, takich jak gaming,  tablety monitory oraz Chromebooki. Szczególnie imponującymi wynikami może się poszczycić segment e-Commerce, którego przychody wzrosły o ponad 50 proc. w ujęciu rok do roku.

Firma spodziewa się, że wysokie zapotrzebowanie na urządzenia PC utrzyma się w perspektywie długoterminowej. W związku z tym Lenovo będzie się koncentrować na innowacyjnych produktach, które dostosowują się do nowego otoczenia globalnego, umacnianiu ogólnoświatowego łańcucha dostaw w celu zaspokojenia szybko rosnącego popytu, dalszym rozwoju platformy e-Commerce oraz na szybko rozwijających się segmentach z myślą o wzroście przewyższającym ogół branży i przodującej rentowności.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG), choć  zmagał się z następstwami COVID-19 oraz niekorzystnych kursów walut, zwiększył dynamikę rozwoju, a jego przychody wzrosły w ciągu ostatniego kwartału o 33 proc. Choć w ujęciu rok do roku przychody spadły, przerosły wyniki całości rynku rdr w kluczowych regionach, takich jak Ameryka Łacińska, Ameryka Północna i Europa, a dział uzyskał też rekordowo duży udział w rynku w obu Amerykach. 

Dział Data Center Group (DCG) powrócił na ścieżkę wzrostu — przychody zwiększyły się o niemal 20 proc. do poziomu 1,6 mld USD, a rentowność poprawiła się w ujęciu rok do roku. Szczególnymi osiągnięciami może się pochwalić dział Rozwiązań dla Usługodawców Chmurowych (poprzednio Rozwiązań w Hiperskali), który odnotował wzrost o ponad 30 proc. w ujęciu rok do roku i ustanowił nowy rekord przychodów dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu na infrastrukturę chmury publicznej związanemu z większym wykorzystaniem usług cyfrowych podczas lockdownu wskutek pandemii COVID-19. Powiększa się też nadal grono klientów dzięki rozwojowi zdolności w zakresie wewnętrznego projektowania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz mocy produkcyjnych, a także zwiększeniu liczby przedstawicieli handlowych działających w sferze usług chmurowych. Dział Enterprise and SMB (poprzednio zwany działem rozwiązań niehiperskalowych) odnotował wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, a w szczególności dwucyfrowy wzrost w segmentach szybko rozwijających się, takich jak infrastruktura zdefiniowana programowo i usługi oraz wysokowydajne systemy obliczeniowe (HPC). Firma spodziewa się w przyszłości długoterminowego wzrostu w segmencie rozwiązań dla usługodawców chmurowych i będzie wykorzystywać potencjał swojego zespołu w zakresie chmur publicznych i prywatnych do rozwoju w sferze rozwiązań do brzegu sieci.

Działania Lenovo związane z Inteligentną transformacją odnotowują dalsze postępy dzięki zdecydowanej realizacji strategii 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure and Smart Verticals). Ogółem, przychody z oprogramowania i usług wzrosły o 38 proc. w ujęciu rok do roku do ponad 1 mld USD i obecnie składają się na około 7,6 proc. przychodów Grupy. Przychody z inteligentnych rozwiązań IoT wzrosły o 39 proc. w ujęciu rok do roku, z inteligentnej infrastruktury o 16 proc., a inteligentnych rozwiązań branżowych o 65 proc., na co wpłynęły rozwiązania dla inteligentnych miast w Chinach oraz do inteligentnej opieki zdrowotnej  i telemedycyny w Ameryce Północnej. Przychody z usług powiązanych wzrosły o 32 proc. w ujęciu rok do roku, z usług zarządzanych (w tym w szybko rozwijającym się segmencie Device as a Service) o 48 proc. rdr, a z rozwiązań o 54 proc. rdr.

ZOBACZ RÓWNIEŻ