EIT InnoEnergy: 18 nowych startupów w portfelu i udział w kolejnych rundach finansowania

Marcin Wasilewski
Marcin Wasilewski
18 nowych spółek, w tym 4 z Europy Środkowej oraz kilkanaście inwestycji typu follow up. Fundusz EIT InnoEnergy podsumowuje działania w ostatnich miesiącach i zapowiada kolejne projekty.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W skali całej Europy portfolio EIT InnoEnergy powiększyło się w 2022 roku o 18 innowacyjnych spółek. Działają one w takich obszarach, jak magazynowanie energii, zielony wodór, odnawialne źródła energii, recykling i gospodarka obiegu zamkniętego, transport i mobilność, a także zrównoważone budownictwo i smart city.

EIT InnoEnergy w Europie Środkowej. Polskie firmy w portfelu

W Europie Środkowej EIT InnoEnergy wsparł rozwój czterech nowych spółek. Rumuńska firma Prime Batteries Technology jest producentem baterii i magazynów energii. Wywodzący się z Łotwy Empyrio opracowuje technologie do przetwarzania i efektywnego kosztowo wykorzystania odpadów organicznych pochodzących m.in. ze ścieków. Polska spółka Nevomo jest liderem zaawansowanych rozwiązań w obszarze szybkich kolei nowej generacji, w tym inspirowanej hyperloopem technologii MagRail. Inna polska spółka, Coat-It, opracowała technologie pozwalające na ulepszanie funkcjonalności i nadawanie nowych właściwości powłokom metalicznym i polimerowym.

W ubiegłym roku EIT InnoEnergy wziął także udział w kolejnych rundach inwestycyjnych polskich spółek: The Batteries (producent cienkowarstwowych baterii do urządzeń mobilnych) i EcoBean (start-up, który opracował technologię zamiany zużytych fusów po kawie w zrównoważone materiały). Nastąpiło również wyjście ze spółki SunRoof, w której rozwój EIT InnoEnergy zaangażował się na wczesnym etapie. Firma pozyskała w 2022 roku nowych partnerów inwestycyjnych, którzy zapewnią jej dalsze finansowanie i wsparcie. SunRoof jest producentem innowacyjnych dachów solarnych i technologii do zarządzania energią.

– Za nami bardzo intensywny rok, w którym skutecznie wspieraliśmy rozwój sektora cleantech w Europie Środkowej. Jako impact-inwestor, szukamy inwestycji w technologie i rozwiązania, które redukują lub eliminują negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Cieszy nas rosnące portfolio start-upów z regionu CEE, tym bardziej że dla wielu z nich jesteśmy pierwszym inwestorem instytucjonalnym. Pomagamy naszym spółkom przejść najtrudniejsze etapy rozwoju, kiedy wyzwaniem jest m.in. dostęp do kapitału, wiarygodność na rynku oraz znajomość mechanizmów regulacyjnych – podkreśla Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

Nowe projekty od EIT InnoEnergy 

W czwartym kwartale ub.r. zainicjowana została działalność Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego, którego liderem jest EIT InnoEnergy. Sojusz będzie wspierać realizację strategii UE w obszarze fotowoltaiki poprzez dalszy rozwój, obniżanie ryzyk oraz zwiększanie inwestycji w całym łańcuchu wartości sektora PV. Pozwoli to wzmocnić pozycję konkurencyjną przemysłu fotowoltaiki w kontekście gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię słoneczną. Celem Sojuszu jest osiągnięcie poziomu 30 GW mocy rocznie do 2025 roku, co przełoży się na dodatkowych 60 mld euro PKB i ponad 400 tys. nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio) w Europie.

W 2022 roku EIT InnoEnergy kontynuował również działania na rzecz wzmacniania europejskiego sektora baterii i magazynowania energii poprzez Europejski Sojusz na rzecz Baterii (EBA250). Sojusz skupia obecnie ponad 800 partnerów zaangażowanych w cały łańcuch wartości w sektorze bateryjnym. Jednym z flagowych przedsięwzięć w tym obszarze jest EBA Academy – europejska platforma edukacyjna, której celem jest szkolenie, podnoszenie kwalifikacji, jak również przekwalifikowywanie pracowników niezbędnych do rozwoju przemysłu bateryjnego w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku, we współpracy z lokalnymi partnerami, EIT InnoEnergy zainicjował działalność EBA Academy w Polsce i Rumunii.

Rok 2022 był także okresem intensywnego zaangażowania EIT InnoEnergy w rozwój recyklingu baterii do pojazdów elektrycznych. W efekcie, na przełomie roku, podpisane zostało porozumienie o współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego celem jest identyfikacja barier oraz wyzwań technologicznych i regulacyjnych w całym łańcuchu wartości segmentu recyklingu baterii. Pomoże to w budowie optymalnego otoczenia rynkowego oraz platformy umożliwiającej uczestnikom rynku współpracę, wymianę doświadczeń i wzmacnianie kompetencji o recyklingu baterii. Beneficjentami współpracy będą kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a w pierwszym etapie – głównie Polska.

 

Historia EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy wspiera innowacje w takich obszarach, jak magazynowanie energii, transport i mobilność, odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo i smart city. EIT InnoEnergy tworzy ekosystem ponad 1200 partnerów i 29 udziałowców. Portfel funduszu obejmuje ponad 180 podmiotów, które od 2030 roku mogą generować nawet 72,8 mld EUR przychodu, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 1,1 Gt ekwiwalentu CO2 rocznie.

EIT InnoEnergy działa w trzech strategicznych europejskich inicjatywach: European Battery Alliance  (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) i European Solar Initiative (ESI). 

Założony w 2010 roku i wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), fundusz EIT InnoEnergy posiada biura w całej Europie oraz w Bostonie w USA.

ZOBACZ RÓWNIEŻ