J. Ciszewski: „Zawirowania w gospodarce to dla nas szansa”. JR Holding pozyskuje 24 mln zł

January Ciszewski
January Ciszewski, fot. Michał Mutor
JR Holding podpisał trzy umy z inwestorami instytucjonalnymi, którzy zdecydowali się powierzyć spółce środki w łącznej kwocie 24 mln zł w cenie 10 zł za jedną akcję. Jak deklaruje prezes firmy, teraz celem jest ekspansja zagraniczna.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Trzy podmioty w tym dwa Fundusze Inwestycyjne Zamknięte zarządzane przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Alternatywna Spółka Inwestycyjna obejmą łącznie 2,4 mln szt. nowych akcji JR Holding, akcje te zostaną wyemitowane w drodze wykorzystania kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

- Cieszymy się z zainteresowania inwestorów instytucjonalnych, jest to dla nas potwierdzenie realizowanej polityki inwestycyjnej. Nie możemy jeszcze ujawnić nazw tych podmiotów, ale to kwestia czasu. Perspektywa debiutu na głównym rynku GPW, w niedługim, mam nadzieję, terminie ułatwia nam powadzenie rozmów z potencjalnymi dużymi inwestorami. Nie wszyscy z zainteresowanych mogą inwestować w spółki spoza głównego parkietu, przeniesienie notowań otwiera nam drogę do pozyskania funduszy od takich inwestorów – tłumaczy Artur Jedynak, wiceprezes JR Holding.

Nowa inwestycja w JR Holding

Nowi inwestorzy zobowiązani są do wpłaty zaliczek w łącznej wartości 8 mln zł do końca marca b.r., a umowy przyrzeczone zostaną zawarte w terminie do 14 lipca 2023 r.

- Witamy w akcjonariacie JRH kolejne trzy podmioty. Tym razem są to inwestorzy instytucjonalni, co pokazuje, że chcą z nami współpracować coraz więksi inwestorzy. Pozyskane kwoty przeznaczymy na dalszą dywersyfikację i rozbudowę portfela inwestycyjnego. Obecne zawirowania w otoczeniu gospodarczym przekuwamy w szansę – widzimy możliwość szybszego rozwoju. Takie sytuacje zawsze generują okazje inwestycyjne, kapitał jest ostrożniejszy dzięki czemu, dysponując gotówką, my możemy umiejętnie lokować pozyskane środki w najlepsze spółki z perspektywicznych branż. Te 24 mln zł pozwolą nam bez zakłóceń, korzystając z przewagi, powiększać portfel, a intuicja mi podpowiada, że to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo! Pracujemy nad tym, aby wyjść też po inwestycje spoza Polski – tam też szukamy szans inwestycyjnych. Chcemy być najszybciej rosnącą firmą inwestycyjną w regionie – deklaruje January Ciszewski, inwestor i prezes JR Holding.

Niedawno firma zainwestowała w dwa nowe projekty. Przeczytaj więcej

Co robi JR Holding

JR Holding to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej i biotechnologicznej, deeptech, przemysłu kosmicznego i nowoczesnych mediów. Spółka w bieżącym roku zamierza rozwijać portfel zwiększając jego dywersyfikację, inwestując w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia, uruchamiając nowe projekty inwestycyjne oraz zadebiutować na rynku głównym GPW.

The Village wchodzi do Hiszpanii. Tylko u nas

ZOBACZ RÓWNIEŻ