CCC ogłosiło nową strategię. Firma postawi na e-commerce

Fot. materiały prasowe
Fot. materiały prasowe
Trzykrotny wzrost przychodów, dwucyfrowa rentowność, 60 proc. udział kanału online w sprzedaży, nowe kategorie produktowe, wzrost zadowolenia klientów, zaangażowania pracowników i zrównoważony rozwój – to kluczowe cele nowej strategii biznesowej Grupy CCC - GO.25 Everything fashion. Omnichannel platform.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W jej ramach spółka planuje dalszy rozwój w modelu platformy omnichannel, która skupia funkcjonujące w Grupie szyldy (CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO, DeeZee). Spółka chce być aktywnym uczestnikiem całej ścieżki zakupowej klientów, którzy kupują w coraz bardziej złożony i wielokanałowy sposób.  

– Przez ostatnie półtora roku pandemii rynek mocno się zmienił. Wybrane trendy przyśpieszyły, a nowe zyskują na znaczeniu. Jako Grupa dobrze przepracowaliśmy ten czas i wychodzimy z tego okresu wzmocnieni. Chcemy być jednocześnie jak najlepiej przygotowani na najbliższe lata i wykorzystać wszystkie nadarzające się szanse. Dlatego przygotowaliśmy aktualizacje strategii. Dziś, rozpoczynamy kolejny etap rozwoju, budując modową platformę omnichannel – mówi Dariusz Miłek, przewodniczący rady nadzorczej Grupy CCC. 

Dotychczasowa strategia CCC

Ogłoszona w styczniu 2020 r. strategia GO.22 Grupy CCC zapowiadała szereg zmian w działalności spółki. Do najważniejszych z nich należały: rozwój produktu i komunikacji marketingowej, inwestycje w technologię i  cyfryzację, rozwój kanałów sprzedaży online – w tym nowych narzędzi i usług dla klientów, a także eliminacja aktywów i projektów niestrategicznych. Grupa zrealizowała zdecydowaną większość z planowanych działań. Jednocześnie pandemia znacząco zintensyfikowała realizację kierunków przyjętych wówczas przez spółkę. W  związku z tym, po niespełna dwóch latach od publikacji, Grupa zdecydowała się na aktualizację strategii i  jej dostosowanie do zmienionego otoczenia.

– W ostatnich kilkunastu miesiącach transformacja zachowań konsumenckich znacząco przyśpieszyła. Preferencje zakupowe przesunęły się jeszcze mocniej w stronę cyfrowych kanałów sprzedaży i dziś klienci oczekują jeszcze bardziej, nowoczesnej, szybkiej i spójnej dla różnych kanałów obsługi – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC.

– Nasza organizacja zawsze odważnie wprowadzała zmiany i intensywnie się rozwijała. Tak jest i  tym razem – chcemy zwielokrotnić potencjał, który dziś posiadamy. Łączymy świat online z offline i dostarczamy Klientom nowe doświadczenia zakupowe. 

Kluczowe cele i aspiracje strategiczne, które spółka zamierza osiągnąć do 2025 roku, obejmują: 

trzykrotne zwiększenie rocznych przychodów Grupy w stosunku do roku kończącego się 31.10.2021,

osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA powyżej 12%,

udział przychodów z nowych kategorii produktowej (poza obuwiem) na poziomie co najmniej 1/3,

ponad 60% udział kanału online w przychodach Grupy,

poprawę wskaźnika NPS (Net Promoter Score) o 10 punktów dla każdego szyldu/kanału w Grupie,

rating MSCI ESG na poziomie A+

wskaźnik zaangażowania pracowników o ponad 10 p.p. ponad średnią dla sektora.

– Wzrost biznesu, zadowolenie klienta, rozwój produktu, dalsza cyfryzacja i zrównoważony rozwój – to główne kierunki, którymi chcemy podążać. Naszą misją jest udostępnianie mody dla każdego, wszędzie. Dzięki realizacji założonych celów chcemy stać się omnikanałową platformą modową nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tych ambicji – zapowiada Marcin Czyczerski. 

Osiągnięcie celów postawionych w nowej strategii realizowane będzie w oparciu o platformę omnichannel, której fundamenty stanowić będą: 

Produkt. W portfolio Grupy CCC znajdują się własne marki oraz ponad 1000 brandów zewnętrznych. Całościowo oferta produktowa pokrywa potrzeby różnych grup klientów. Spółka stawia na rozwój nowych, poza obuwiem, kategorii produktowych. W ten sposób dąży do rozwijania unikalnego ekosystemu obiegu produktów, z wykorzystaniem zarówno kanałów full-price, jak i off-price.

Komunikacja i baza kliencka. Budowa bazy klientów i wykorzystanie zaawansowanej analityki to  jeden z kluczowych elementów platformy omnichannel. Działania skierowane do konsumentów opierać się będą na jeszcze większej personalizacji, z uwzględnieniem wszystkich kanałów dostępu, budowaniu wartości klienta i zarządzaniu nią w pełnym cyklu życia.

Technologia. Celem Grupy jest dalszy intensywny rozwój w obszarze technologicznym. Jego filarami będą omnikanałowe doświadczenie klienta, nowoczesne sklepy wyposażone w rozwiązania cyfrowe, robotyzacja i innowacje.

Łańcuch dostaw. Nowoczesna logistyka i łańcuch dostaw pozostają przewagą konkurencyjną Grupy CCC. Spółka zamierza wykorzystać pełnię potencjału w tym zakresie dzięki holistycznemu spojrzeniu end-to-end, nowym kierunkom i dywersyfikacji dostaw, rozwojowi logistyki e- commerce oraz pełnej integracji zapasu sklepowego i magazynowego. 

Zrównoważony rozwój. Dynamiczne zmiany w Grupie w dalszym ciągu odbywać się będą z  uwzględnieniem odpowiedzialności za Klientów, pracowników, społeczeństwo i środowisko. Ekologiczne kolekcje, redukcja emisji scope 1-3, równość i różnorodność w miejscu pracy, a także przestrzeganie najwyższych standardów przez partnerów biznesowych to cele uwzględnione w  nowej strategii spółki. 

Kultura i ludzie. Proces realizacji planów i ambicji Grupy wspierać będzie kultura organizacyjna Grupy CCC. Opiera się ona na takich wartościach jak: koncentracja na kliencie, przedsiębiorczość i  zespołowość.  Cele strategiczne Spółki w tym obszarze to wzrost o 10 pkt. wskaźnika NPS we  wszystkich szyldach Grupy, trzykrotnie większy zespół FashionTech oraz wyższy poziom zaangażowania pracowników (+10 p.p. powyżej średniej dla branży).

– Motto naszej strategii to Everything fashion, Omnichannel Platform. To podkreśla, że wypływamy na szersze wody, na większy rynek. Obok obuwia będziemy bardzo mocno rozwijać odzież i inne modowe kategorie, bo mamy klientów, zasoby i umiejętności do tego. „Omnichannel platform” oznacza, że łatwo dodajemy nowe kategorie, marki i produkty, dla różnych segmentów klienckich i z różnych półek cenowych. Oznacza też, że  jesteśmy wszędzie tam, gdzie Klient nas może potrzebować - bo jesteśmy mocni i w sklepach, i w świecie cyfrowym. Mamy dość unikalny, silny model biznesowy, a szanse po pandemii na zdobycie większego udziału w  rynku są ogromne – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Grupy CCC. 

Grupa CCC to obecnie pięć marek (CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO i DeeZee).

ZOBACZ RÓWNIEŻ