Amerykańscy menadżerowie przekonani o rychłym odrodzeniu gospodarki

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Dwie trzecie amerykańskich menedżerów twierdzi, że ich gospodarka odbije się po COVID-19 najdalej w ciągu roku. Ich polscy odpowiednicy twierdzą, że będzie to minimum 12 miesięcy - wynika z badania TMF Group.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Pomimo powszechnych wyzwań biznesowych i zdrowotnych związanych z pandemią COVID-19, dwie trzecie amerykańskich menedżerów wyższego szczebla jest optymistycznych co do tego, że amerykańska gospodarka w ciągu najbliższego roku osiągnie pełne ożywienie, wynika z nowego badania przeprowadzonego przez firmę usług profesjonalnych TMF Group.

Bazując na tym badaniu, Grupa TMF w Polsce zadała swoim klientom to samo pytanie. Odpowiedź nie była tak optymistyczna. Dyrektorzy zarządzający firmami w Polsce przewidują, że pełne ożywienie gospodarcze zajmie im co najmniej 12 miesięcy

- Nasi klienci w Polsce wydają się być pewni, że ich firmy odbudują się po turbulencjach związanych z COVID-19, ale są mniej optymistyczni niż ich amerykańscy koledzy, jeśli chodzi o czas tej odbudowy. Dziewięciu na 10 zapytanych menedżerów twierdzi, że zajmie to 12 miesięcy lub więcej - mówi Agnieszka Ruder, dyrektor działu Księgowości i Podatków w Grupie TMF w Polsce.

- Pandemia Covid-19 zawiera w sobie oczywisty komponent zdrowotny, ale również ważny dla nas wszystkich czynnik ekonomiczny. Niestety dla przedstawicieli biznesu w Polsce nie jest jeszcze jasne, jak poważny dla polskiej gospodarki i w konsekwencji dla firm działających nad Wisłą będzie ten drugi - dodaje Juraj Gerzeni, stojący na czele regionu EMEA i rynku Europy Środkowo-Wschodniej, obejmującego Polskę, Czechy, Słowację, Ukrainę, Rosję i Kazachstan.

Prawie trzy czwarte (74,7 proc.) respondentów badania w USA wierzy w odbudowę gospodarki, zasilonej przez ogromny rządowy pakiet stymulacyjny mający na celu wsparcie przedsiębiorstw i pracowników. Prawie jedna czwarta (23 proc.) respondentów w Stanach Zjednoczonych spodziewa się krótkotrwałego gwałtownego załamania, po którym do końca 2020 r. nastąpi dynamiczny wzrost w obszarze ich aktywności biznesowej, podobny do tego sprzed wystąpienia koronawirusa.

Opinie amerykańskich ankietowanych zdają się potwierdzać przewidywania polskiej kadry kierowniczej. Wychodząc poza Stany Zjednoczone, kadra zarządzająca w USA była nieco mniej optymistyczna, ale wciąż pozytywna: 56 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu roku gospodarka światowa ożywi się.

60 proc. ankietowanych w USA twierdzi, że dzięki COVID-19 wprowadzi zmienioną politykę w zakresie pracy swoich zespołów w domu. Polskie firmy planują pójść jeszcze dalej. Respondenci pytani w Polsce, nie tylko chętniej niż przed COVID-19 umożliwiają swoimpracownikom pracę na odległość, ale planują wykorzystać możliwości pracy zdalnej w celu obniżenia kosztów działalności.

- Niektórzy z naszych klientów, chcąc obniżyć koszty działalności, planują zmniejszyć powierzchnię biurową, co będzie możliwe dzięki umożliwieniu części pracownikom pracy zdalnej. Większość naszych klientów deklaruje, że rozpoczęła negocjacje z właścicielami powierzchni biurowych w celu obniżenia ceny najmu - dodają Agnieszka Nowocień i Emilia Jakubowska-Kęciek, starsze menedżerki w dziale HR i Płac w TMF Group w Polsce.

Inne istotne wnioski z badania przeprowadzonego w USA:

• 48 proc. amerykańskich respondentów planuje wprowadzenie bardziej rygorystycznej polityki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników.

• Ponad połowa przedstawicieli amerykańskiej kadry kierowniczej twierdzi, że ich firmy wrócą do normalnej działalności w ciągu sześciu miesięcy. Jednak odbudowa ich sytuacji finansowej ma być wolniejsza: 58 proc. respondentów twierdzi, że zajmie ona ponad pół roku.

• Za poważny problem przez respondentów uznane zostało dotychczasowe funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Amerykańscy respondenci stwierdzili, że rozważają ograniczenie ryzyka działalności w obszarze dostaw z Chin, Włoch i Wielkiej Brytanii - krajów, które zostały mocno dotknięte skutkami COVID-19.

• Najważniejszymi krajami, w których amerykańska kadra kierownicza planuje rozwijać działalność międzynarodową są Kanada, Wielka Brytania (nie dotyczy rozbudowy łańcuchów dostaw) i Meksyk, co jest skutkiem podpisania w styczniu br. umowy handlowej USMCA.

• Trzech na pięciu respondentów (61 proc.) twierdzi, że wpływ działań stymulacyjnych rządu federalnego USA miał bardzo pozytywny lub dość pozytywny wpływ na ich przedsiębiorstwa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY