Amazon Web Services uruchomi strefę lokalną w Warszawie

Amazon Web Services
Amazon Web Services, fot. Shutterstock
Amazon Web Services (AWS) ogłosił lokalizacje 32 nowych stref lokalnych. Polska strefa lokalna AWS powstanie w Warszawie. Polska jest jednym z 26 krajów, gdzie powstaną lokalne strefy AWS.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Strefy lokalne AWS to rodzaj infrastruktury, w którym usługi AWS, takie jak: moce obliczeniowe, pamięć masowa, bazy danych usługi kontenerowe i inne, znajdują się bliżej lokalnych klientów. Umożliwiają one przechowywanie i przetwarzanie danych w kraju, a także wdrażanie aplikacji wymagających bardzo niskich opóźnień, w tym np.: gier w czasie rzeczywistym, treści multimedialnych i rozrywkowych, strumieniowania wideo, symulacji inżynierskich, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz wnioskowania uczenia maszynowego na brzegu sieci. 

Strefa lokalna AWS. Co daje firmom?

Nowe strefy umożliwią firmom lokalnym korzystanie z najbardziej popularnych usług AWS, jednocześnie płynnie łącząc się z aplikacjami działającymi w regionach AWS z taką samą elastycznością, modelem płatności (zgodnie z rzeczywistym użyciem), interfejsami programowania aplikacji (API) i zestawami narzędzi. Dzięki strefom lokalnym klienci AWS będą mogli oferować użytkownikom jednocyfrowe milisekundowe czasy opóźnień. Możliwe też będzie przetwarzanie i przechowywanie danych w kraju, co ma znaczenie głównie dla organizacji z rynków regulowanych, takich jak sektor finansowy czy telekomunikacyjny. Jednocześnie, za sprawą łączenia lokalnych instalacji centrum danych klientów z AWS, strefy zapewnią także bardzo niskie opóźnienia w przypadku wdrożeń hybrydowych. 

- Tysiące klientów wykorzystuje lokalne strefy AWS w celu optymalizowania aplikacji i płynnego przechodzenia do chmury. Już niedługo będzie to możliwe także dla firm w Polsce – mówi Przemek Szuder, dyrektor generalny AWS CEE. – Strefa lokalna w Polsce pozwoli głównie na lokalne przechowywanie danych oraz poprawę jakości usług realizowanych w czasie rzeczywistym. Nowe możliwości docenią firmy z praktycznie wszystkich branż.

Klienci korzystający z AWS Local Zones

Na świecie ze stref lokalnych AWS korzystają m.in. producenci oraz dostawcy treści rozrywkowych i informacyjnych, jak Netflix czy amerykański Fox Corporation (właściciel marek FOX News Media, FOX Sports, FOX Entertainment i FOX Television Stations). Firmy te wykorzystują strefy lokalne AWS do bardziej efektywnej współpracy z artystami tworzącymi dla nich m.in. zaawansowane animacje.

- Dawniej nasi twórcy korzystali ze specjalistycznych komputerów na swoich biurkach; teraz pracujemy nad przeniesieniem ich stacji roboczych do AWS, aby wykorzystać zalety chmury. Strefy Lokalne AWS przybliżają zasoby w chmurze naszym artystom i okazały się dla nas przełomem. Korzystając z AWS Local Zones, przenieśliśmy część naszego procesu tworzenia treści do AWS, zapewniając niskie opóźnienia w przesyle danych i zapewniając komfortowe warunki naszym twórcom – powiedział Stephen Kowalski, dyrektor ds. cyfrowej infrastruktury produkcyjnej w Netflix. 

Inne przykłady firm korzystających ze stref lokalnych AWS to m.in.: dostawca baz danych Couchbase, fińska firma Supercell będąca jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców gier mobilnych na świecie, JackTrip Labs umożliwiający streaming muzyki online, Esports Engine oferujący gotowe rozwiązania e-sportowe, Pre1.com – wiodąca platforma oprogramowania CRM oraz zarządzania reklamami dla branży prasowej, firmy z rynku gier, jak: Ubitus, Edgegap, Masomo, jak również platforma MindBody dla branży fitness i wellness, wykorzystująca strefy do płynnej migracji do chmury w środowisku hybrydowym, oraz amerykańska firma telekomunikacyjna, DISH Network Corporation, budująca otwartą, bezpieczną i inteligentną sieć 5G. 

Doktor Olga Malinkiewicz: Rynek fotowoltaiczny jest strasznie nudny! Chcemy to zmienić

Dane przechowywane lokalnie

AWS zarządza i obsługuje strefy lokalne, co oznacza, że klienci nie muszą ponosić kosztów i wysiłku związanego z zakupem, obsługą i utrzymaniem infrastruktury w różnych miastach w celu obsługi aplikacji. 

Niektórzy klienci mają lokalne wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych, w których muszą uruchamiać części swoich aplikacji i jednocześnie chcieliby także skorzystać z usług AWS. Strefy lokalne odpowiadają na potrzeby tego typu aplikacji hybrydowych. W przeciwnym razie oba te typy obciążeń wymagałyby od klientów zakupu, obsługi i utrzymania infrastruktury IT, a także korzystania z innego zestawu interfejsów API i narzędzi dla środowisk lokalnych i AWS, co generowałoby niepotrzebne koszty i złożoność operacyjną.

Poza Polską i Warszawą, w ciągu najbliższych dwóch lat nowe strefy lokalne AWS zostaną uruchomione w dwudziestu pięciu krajach i trzydziestu jeden aglomeracjach: Amsterdamie, Atenach, Auckland, Bangkoku, Bengaluru, Berlinie, Bogocie, Brisbane, Brukseli, Buenos Aires, Chennai, Kopenhadze, Delhi, Hanoi, Helsinkach, Johannesburgu, Kalkucie, Limie, Lizbonie, Manili, Monachium, Nairobi, Oslo, Perth, Pradze, Querétaro, Rio de Janeiro, Santiago, Toronto, Vancouver oraz Wiedniu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ