Zdrowie psychiczne w centrum uwagi pracodawców

Zdrowie psychiczne w centrum uwagi pracodawców
Już ponad dwie trzecie pracowników w branżach analizowanych w badaniu Nationale-Nederlanden uważa swój sektor za narażony na problemy związane z wypaleniem zawodowym i chorobami psychicznymi. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy czują, że współczesny świat sprzyja zapadaniu na choroby cywilizacyjne.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 10/2023 (97)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Pracownicy zauważają powiązanie pomiędzy stresującym zawodem a występowaniem problemów psychicznych. Narastająca skala problemu sprawia, że pracodawcy mają kluczową rolę do odegrania.

Zdrowie psychiczne w miejscu pracy

Zaburzona równowaga zdrowia psychicznego jest poważnym zagrożeniem, które niejednokrotnie uniemożliwia funkcjonowanie. Zaniedbanie tej sfery życia czy niesięgnięcie po pomoc w odpowiednim momencie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Jak podaje NFZ, w Polsce na depresję choruje około 1,2 mln osób. Z kolei wyniki badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii ujawniają, że ponad 25 proc. Polaków doświadcza w ciągu życia różnych zaburzeń psychicznych. Skala problemu jest alarmująca.

Biorąc pod uwagę ten narastający trend, warto się zastanowić, gdzie mają swoje źródło te coraz bardziej powszechne symptomy. Jak wynika ze wspomnianego badania Nationale-Nederlanden, jednym z głównych czynników wpływających na zdrowie psychiczne dorosłych są niezdrowe warunki w miejscu pracy, takie jak chroniczny stres, nadmierna presja czy brak wsparcia ze strony przełożonych. Aż 70 proc. ankietowanych zauważyło u siebie w ostatnim czasie objawy wypalenia zawodowego. Tymczasem jedynie 14 proc. respondentów uważa, że ich pracodawca podejmuje jakiekolwiek działania, aby wesprzeć ich tym zakresie. 

– Przywołane wyniki powinny skłonić liderów organizacji do głębszej refleksji nad stanem środowiska pracy, relacjami z zespołem oraz oferowanymi benefitami. Zdrowie psychiczne  zatrudnionych osób wpływa bezpośrednio na ich produktywność. Stany takie jak depresja, lęk czy zaburzenia nerwicowe mogą hamować ich zdolność do koncentracji, podejmowania decyzji czy skutecznego realizowania zadań. W związku z tym, dla dobra całej firmy oraz dobrostanu jej pracowników, pracodawcy powinni podjąć konkretne działania w kierunku wsparcia psychicznego swojego zespołu – mówi Marek Piętka, dyrektor segmentu ubezpieczeń grupowych w Nationale-Nederlanden.

Nowy wymiar benefitów

Zaadaptowanie benefitów do aktualnych wyzwań społecznych i zmian na rynku pracy staje się niezbędne także w kontekście przyciągania nowych talentów oraz zatrzymywania w organizacji pracowników z dłuższym stażem. Jednym z rozwiązań, które może pozytywnie wpłynąć na dobrostan osób zatrudnionych, jest ubezpieczenie grupowe z dodatkiem dotyczącym zdrowia psychicznego. Takie ubezpieczenie zapewnia im dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w razie wystąpienia problemów.

– Produkt, który oferujemy jako jeden z pierwszych ubezpieczycieli w Polsce, odpowiada na potrzeby współczesnych pracowników i zapewnia im ochronę zdrowia psychicznego. W ramach wariantu podstawowego ubezpieczony w przypadku zaburzeń emocjonalnych może skorzystać z aż 

10 wizyt u psychologa, pięciu u psychiatry oraz wykonać uzupełniające badania laboratoryjne lub konsultacje u lekarzy specjalistów. Dostępna też jest opcja  rodzinna, z odpowiednio zwiększoną pulą wizyt, skierowana oprócz ubezpieczonego także do jego współmałżonka, partnera i dzieci. Oba warianty gwarantują wsparcie nie  tylko w procesie leczenia, ale także świadczenie finansowe po dłuższym pobycie w szpitalu z tytułu depresji lub zaburzeń lękowych. Wierzymy, że takie podejście przynosi korzyści nie tylko dla pracowników, ale również ich bliskich, umacniając poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji –  podkreśla Marek Piętka.

My Company Polska wydanie 10/2023 (97)

Więcej możesz przeczytać w 10/2023 (97) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ