Trendy w rekrutacji w sektorze finansowym

Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock
Sektor bankowy, podobnie jak inne branże, zmaga się dziś z niedoborem specjalistów i talentów. Jakich kandydatów potrzebuje dzisiaj rynek?

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Sektor bankowy, podobnie jak inne branże, zmaga się dziś z niedoborem specjalistów i talentów. Jakich kandydatów potrzebuje dzisiaj rynek?

Szczególnie poszukiwani są doświadczeni doradcy klienta – obsługujący zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Na portalach licznie pojawiają się ogłoszenia skierowane do kandydatów z doświadczeniem w sprzedaży produktów finansowych. Wyzwaniem dla wewnętrznych działów rekrutacji okazuje się znalezienie kandydata z sukcesami w budowaniu długookresowych relacji z klientem. Coraz większym atutem jest znajomość języka angielskiego, która pozwala na obsługę częściej pojawiających się dzisiaj klientów niepolskojęzycznych.

Poszukiwani są specjaliści pracujący w obszarze ryzyka, które ma szczególne znaczenie w branży finansowej. Kryzys, który miał miejsce w 2008 r., wymusił większą ostrożność sektora i tym samym podniósł atrakcyjność takich zawodów jak analityk ryzyka. Jednocześnie poszukiwanymi specjalistami stali się product managerowie, którzy potrafią zaproponować rozwiązania łączące atrakcyjność produktu z bezpieczeństwem. Wyzwaniem, które stoi przed nimi, jest również dostarczenie produktów możliwe jak najszybciej dostępnych. To z kolei wymusza nowe rozwiązania w zakresie optymalizacji i digitalizacji procesów. Dlatego, podobnie jak w przypadku zakupów innej kategorii, klienci oczekują, że nabycie produktów finansowych będzie możliwe za pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego.

Czołowe banki poszukują zatem specjalistów mających doświadczenie w zakresie usprawniania procesów sprzedaży i obsługi klienta. Automatyzacja sektora bankowego oznacza bardzo dynamiczny rozwój i coraz większą potrzebę niwelowania luki kadrowej w obszarze IT. Digitalizacja branży finansowej skutkuje wzrostem liczby ofert dla programistów, specjalistów ds. IT i cyberbezpieczeństwa. Zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze IT jest też pochodną coraz szerszego zastosowania Big Data, nowych regulacji (RODO) oraz automatyzacji niektórych procesów.

Niezależnie od poziomu stanowiska i charakteru wykonywanej pracy pracodawcy zwracają uwagę, że kluczowe znaczenie mają dla nich kompetencje miękkie kandydatów. Za szczególnie ważne uznaje się umiejętność pracy w grupie, elastyczność w działaniu oraz zdolności komunikacyjne. Współczesne wyzwania biznesowe wymagają od pracowników sektora bankowego współpracy na różnych poziomach organizacji, co sprawia, że atrakcyjni stają się kandydaci z rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi.

Najnowszy raport na temat planowanych rekrutacji w sektorze finansowym w 2019 r. dostępny jest na stronie: https://bigram.pl/raport-finansowy/.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY