Różne pokolenia, różne style pracy

SHUTTERSTOCK
SHUTTERSTOCK 3
Zmiana pokoleniowa to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rynek pracy. Obecnie połowa pracowników należy do generacji Y, ale do 2025 r. liczba ta zwiększy się do 75 proc. Wizja wzrostu sprawia, że organizacje muszą przystosować swoją struktu

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zmiana pokoleniowa to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rynek pracy. Obecnie połowa pracowników należy do generacji Y, ale do 2025 r. liczba ta zwiększy się do 75 proc. Wizja wzrostu sprawia, że organizacje muszą przystosować swoją strukturę oraz procesy tak, aby być w stanie przyciągnąć, a następnie utrzymać Igreków w organizacjach.

Dużą zaletą młodego pokolenia Igreków, czyli osób urodzonych między 1980 a 2000 r., jest ich chęć do pracy (w badaniu firmy doradztwa personalnego BIGRAM „Motywacje Młodych 2015” co trzeci ankietowany deklarował, że chce pracować, a nie „musi pracować”), do zdobywania nowych doświadczeń, ciekawość oraz swobodne posługiwanie się nowymi technologiami, a także praca w zdalnych zespołach, nieraz wielokulturowych.

W przeciwieństwie do generacji X (urodzonej przed 1980) Igreki łatwiej podejmują ryzyko, przez co chętniej podejmują pracę w startupach i akceptują luźne formy zatrudnienia. Mimo wiary i pewności siebie potrzebują wsparcia ze strony organizacji oraz jasno wytyczonych celów. Trafionym wsparciem ich rozwoju są odpowiednio skonstruowane programy mentoringowe, zapewniające transfer wiedzy w organizacji, przepływ doświadczeń między pracownikami, jak również integrację pracowników różnych pokoleń.

W badaniu Motywacje Młodych 2015, realizowanym wśród studentów oraz świeżych absolwentów, aż 70 proc. osób przyznało, że zrezygnuje z pracy, jeśli nie będzie ona spełniać ich oczekiwań. W związku z tym organizacje muszą się zmierzyć z takimi wyzwaniami, jak: przyspieszenie tempa rekrutacji, ciągłe budowanie dobrego wizerunku pracodawcy, odejście od ocen rocznych na rzecz ciągłego feedbacku, koncentracja na najlepszych członkach zespołu, promocja talentów, oferta rozwoju pracowników poprzez coaching oraz e-learning zamiast klasycznych szkoleń.

Nowe pokolenie liderów, które wyłania się z szeregów Igreków, jest nastawione na szybką komunikację oraz partnerski styl współpracy (co pociąga za sobą tzw. spłaszczenie struktur organizacji). Igreki deklarują chęć rozwoju w kierunku ekspertów w danej dziedzinie, stąd również zapowiadany niski poziom lojalności wobec pracodawców (w badaniu Motywacje Młodych respondenci zapowiadają chęć zmiany miejsca pracy co trzy lata). Wyzwaniem dla biznesu będzie zbudowanie odpowiednio motywującego i wiążącego środowiska pracy, opartego równolegle na solidnych wynagrodzeniach oraz atrakcyjnej i ciągłej możliwości podnoszenia kompetencji i samodzielności pracowników.

Badanie Motywacje Młodych zrealizował dział rozwoju talentów i wizerunku pracodawcy BIGRAM na próbie ponad 1500 studentów. Więcej informacji: Motywacje Młodych 2015.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY