Płatności w dobie pandemii. Rekomendacje dla firm

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Większe otwarcie rynków finansowych na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz stworzenie specjalnych funduszy pożyczkowych dla firm działających w dłuższej perspektywie czasowej - to tylko dwa z kilku pomysłów na wsparcie polskich firm, które musiały się zadłużyć w kontekście pandemii - wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Sobieskiego.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Obecna sytuacja jest znaczącym wyzwaniem zarówno dla polskich rodzin jak i sektora przedsiębiorstw. Względnie wysoki poziom oszczędności pozwolił tym ostatnim przejść ‚suchą stopą’ przez pierwszy etap kryzysu. Pełne konsekwencje pandemii poznamy w IV kwartale 2020 r. Jest wysoce prawdopodobne, że pewne nawyki finansowe polskich konsumentów oraz przedsiębiorstw takie jak np. częstsze korzystanie z płatności elektronicznych czy szczegółowa kontrola kosztów przedsiębiorstw, nabyte w wyniku pandemii, wpłyną na kształt postaw finansowych Polaków - powiedział Janusz Wdzięczak, autor raportu.

Rekomendacje płynące z raportu są następujące:

1. W celu zwiększenia popularności finansów cyfrowych, nowe rozwiązania powinny w pierwszej kolejności bazować na potrzebach klientów, nie zaś na trendach technologicznych. W raporcie przedstawiono przykłady pokazujące, że coraz bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, tworzone przez konkurujące ze sobą instytucje finansowe (np. banki) nie zawsze były doceniane przez konsumentów, którzy wolą proste i bardziej praktyczne rozwiązania.

2. W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowych (takich jak pandemia) należy, poza prowadzeniem standardowej polityki informacyjnej, związanej z zachowaniem bezpieczeństwa obywateli, wprowadzić politykę informacyjną, dotycząca życia gospodarczego i wpływu danego zagrożenia na procesy ekonomiczne. W epoce pieniądza cyfrowego fake newsy mogą znacznie wpływać na stabilność systemu finansowego, jak i całej gospodarki.

3. Menadżerowie i przedsiębiorcy w procesie zarządzania (także zarządzania finansami) powinni brać pod uwagę uwarunkowania społeczne i charakter polskich konsumentów. Nawet najlepsze praktyki w zakresie zarządzania wypracowane w krajach o innych niż polskie uwarunkowaniach kulturowo-społecznych, mogą być nieprzydatne w polskich realiach.

4. Problem zadłużenia małych i średnich przedsiębiorstw można znacząco rozwiązać dzięki rozwinięciu źródeł finansowania długoterminowego, do którego dostęp polskie MŚP mają znacznie utrudniony. Można to osiągnąć poprzez:

• Stworzenie funduszy pożyczkowych, udzielających wsparcia w długim okresie. Fundusze takie zapewnią stabilne finansowanie, zaś długi okres pozwoli przedsiębiorstwom na ich terminowe spłacanie.

• Większe otwarcie rynków finansowych na małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno w kontekście emisji akcji jak i obligacji.

- Banki odnotowują mniejszy zysk z kilku powodów. Przede wszystkim klienci nie chcą już tak chętnie brać kredytów. Ponadto stopa inwestycji prywatnych spada. Banki starają się reagować na rosnącą deflację. Przed bankami pojawiają się więc nowe wyzwania, muszą zmagać się z mniejszą liczbą klientów. Banki wskutek pojawiających się zmian technologicznych muszą na bieżąco dostosowywać swoją ofertę. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Bank Pekao S.A. wprowadził na rynek pierwsze w Polsce konto dla dzieci od 6 roku życia. Konto takie, poza tradycyjnymi metodami płatności elektronicznych, oferuje także aplikację z walorami edukacyjnymi, uczącymi dzieci oszczędzania przy pełnej kontroli rodziców - skomentował Leszek Skiba, były wiceminister finansów, obecnie prezes Banku Pekao.

- Występuje spadek popytu na finansowanie bankowe. Od 3 dekad mamy pierwszy spadek PKB w Polsce i jest to jeden z najmniejszych spadków w Europie. Dzięki tej sytuacji doganiamy bogatsze państwa. Aby realnie ocenić straty finansowe musimy poczekać na przełom 3 i 4 kwartału - dodał Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju

- Duża liczba płatności w Polsce dokonywana jest elektronicznie. Płatności gotówkowe są coraz rzadsze. W Polsce działa już ponad milion terminali płatniczych. Infrastruktura płatnicza wciąż jest unowocześniana. Powszechnym standardem stała się płatność bezgotówkowa. Paradoksalnie najwięcej gotówki pojawia się w miejscach obsługujących terminale, co może świadczyć o tym, iż edukacja w kwestiach cyfryzacji jest również istotna. Płatności bezgotówkowe wspierają państwo i pozwalają ograniczać szarą strefę - powiedział Paweł Bułgaryn, dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ