Nieograniczone możliwości finansowania startupów

Finansowanie startupów, fot. mat. prasowe
Finansowanie startupów, fot. mat. prasowe
Po wielu miesiącach zastoju między starym i nowym okresem programowania funduszy europejskich w Polsce pojawiły się na horyzoncie ciekawe instrumenty finansowania dla osób planujących zakładać własne startupy, jak również już je posiadających.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Tak długi czas oczekiwania na uruchomienie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2021-2027 na etapie aplikowania o fundusze zwiększy prawdopodobieństwo znaczącego zainteresowania konkursami. Spodziewana jest duża liczba składanych projektów, a co za tym idzie duża konkurencja. Dlatego warto i trzeba dobrze się przygotować, bo era łatwego pieniądza publicznego dobiegła końca.

W tym roku czeka nas prawdziwy wysyp konkursów i projektów. Swoją uwagę chciałabym skoncentrować na trzech propozycjach. Jednocześnie mocno podkreślam, że rekomenduję budowanie startupu nie tylko na zewnętrznych źródłach finansowania, ale w modelach mieszanych. Stawianie na bootstrapping oraz silne sojusze z partnerami biznesowymi warte jest rozważenia na samym początku.

3 królów dla start-upów?

Bez dwóch zdań 2024 rok będzie zdominowany przez 3 konkursy: zmodyfikowaną odsłonę Platform Startowych programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (FEPW) działanie 1.1, Laboratorium Innowatora współfinansowany przez Fundusze Europejskie Nowoczesna Gospodarka (FENG) działanie 2.27 oraz Booster SMART UP współfinansowany również przez (FENG) działanie 2.28.

Każdy z tych programów, analizując dokumentację konkursową, jest skoncentrowany na innych priorytetach - od zachęcenia do tworzenia innowacyjności, poprzez pracę nad solidnym modelem biznesowym, a skończywszy nad pracą na budowaniu skali i mocnego fundamentu do internacjonalizacji.

Platformy startowe, czyli pierwsze sprawdzam dla pomysłu

Ulepszona kontynuacja Platform Startowych starego okresu programowania 2014-2020 to propozycja pierwsza. Jak zapewnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), formuła konkursu uwzględnia zarówno uwagi uczestników z poprzednich naborów, jak i Komisji Europejskiej.

Adresatami projektów są founderzy, którzy wraz ze swoimi zespołami chcą zakładać startup. Ważne, że wnioski na konkurs będzie można składać przed formalnym założeniem startupów. Ze względu na finansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 rejestracja firm ograniczy się wyłącznie do obszaru województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego, m. st. Warszawa oraz 9 ościennych powiatów.

Znane są już konsorcja, do których będzie można aplikować to: Platformy startowe: Start in, Platforma startowa HugeTECH Revolution, Platforma Startowa Unicorn Hub, Wschodni Akcelerator Biznesu 2. Każda z wymienionych Platform ma swoją specjalizację, dlatego przed aplikowaniem koniecznie należy zapoznać się z regulaminem, żeby prawidłowo opracować wniosek. Dofinansowanie do kompleksowego programu inkubacji zostanie przyznane wyłącznie innowacyjnym startupom na skalę co najmniej krajową.

Wsparcie o charakterze etapowym ma składać się z trzech komponentów. Po pierwsze, każdy startup przejdzie obowiązkową inkubację obejmującą pracę nad pomysłem biznesowym weryfikowania i testowania. Uczestnicy projektu, przedstawiciele firm w ramach uzyskanej pomocy mogą liczyć na usługi podstawowe, jak również pomoc specjalistyczną o charakterze fakultatywnym wspomagającą rozwój biznesu. Maksymalna intensywność wsparcia w ramach komponentu wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych. Ten etap kończy się opracowaniem indywidualnego raportu inkubacyjnego jako swoistej przepustki do kolejnego etapu. Do etapu drugiego przechodzi wyłącznie około 70% najlepszych firm.

W komponencie drugim startupy będą mogły w typie konkursu wewnętrznego prowadzonego przez PARP składać wnioski o dofinansowanie i ubiegać się o fundusze na wprowadzenie produktu/usługi na rynek i organizację pierwszej sprzedaży. Kwalifikowalne będą wydatki na rozwój działalności gospodarczej, a maksymalna wartość dofinansowania projektu ma wynieść do 600.000,00 zł.

W kolejnym, trzecim etapie preferowane w ocenie będą biznesy o kluczowym potencjalne dla makroregionu, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji. Tym samym ocena będzie obejmowała również możliwości wpisania się projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Maksymalna jednostkowa wartość dofinansowania wyniesie do 3.000.000 zł. Zarówno w komponencie drugim, jak i trzecim wymagane będzie wniesienie wkładu własnego na poziomie 15% wartości projektu.

Pierwsze rundy naborów zapowiedziano na I kwartał 2024 roku. Zatem już teraz jest czas, aby popracować koncepcyjnie nad wzmocnieniem swojego pomysłu na biznes, bo nie zawsze wygrywają najlepsi, ale bardzo często najlepiej przygotowani. Nie bój się myśleć odważnie, bądź szalony i stwórz innowacje Kolejną bardzo ciekawą alternatywą jest konkurs Laboratorium Innowatora. Start projektów zapowiedziano na II kwartał 2024 roku. Obecnie trwa procedura wyboru operatorów, którzy w imieniu PARP będą realizować projekty. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie to osoby fizyczne, zespoły osób fizycznych planujące założyć startup lub już zarejestrowane startupy. W projektach pojawią się między innymi: popołudniowe i weekendowe programy mentoringowe dla uczestników, usługi wspomagające weryfikację założeń biznesowych, nawiązanie niezbędnych relacji biznesowych podczas Demo Days, zapewnianie dostępności do przestrzeni co-workingowej, laboratoriów. Nie zabraknie też możliwości zakupu materiałów i surowców niezbędnych do weryfikacji podstawowych założeń i hipotez biznesowych, pokrycia kosztów, na przykład: związanych z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów, baz danych, narzędzi informatycznych i środków trwałych oraz finansowania w formie grantów na rozpoczęcie działalności dla startupów.

POWER moc dla najlepszych, czyli booster po polsku

Trzecim interesującym konkursem, wartym zainteresowania jest projekt o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym. Program rozwojowy zakłada realizację profesjonalnych działań prowadzonych na rzecz startupów zmierzających do rozwoju produktów lub przyspieszających ich rozwój.

Program obejmuje 5 specjalistycznych ścieżek. Pierwsza ścieżka akceleracja branżowa startupów z partnerem biznesowym lub publicznym ma na celu sprawdzenie możliwości wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy Technologii. Druga ścieżka akceleracja inwestorska startupów z funduszem VC zakłada budowanie gotowości inwestycyjnej startupu dla pozyskania kapitału od Inwestora. Trzecia ścieżka akceleracja sector-agnostic, tj. akceleracja startupów bez udziału partnera biznesowego, koncentruje się na rozwoju startupu o potencjale rynkowym. Czwarta ścieżka akceleracja „Go Global” przygotuje startupy do ekspansji zagranicznej. Piąta ścieżka akceleracja „Poland Prize” z komponentem soft-landingu dla startupów spoza Polski. Obejmuje swoim zakresem wyszukiwanie i sprowadzanie do Polski talentów startupowych rozwijających innowacyjne produkty technologiczne, zainteresowanych założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce. Nabory dla startupów na wczesnym etapie rozwoju mają być ogłaszane w II kwartale 2024 roku.

Mapa marzeń czy check lista?

Niezależnie od wybranych źródeł finansowania przez przyszłych twórców startupów nie istnieje uniwersalny model. W każdym niemal numerze My Company przedstawiane są niesamowite historie startupowców, którzy inspirują czytelników swoją przedsiębiorczą postawą. Patrzenie daleko to nie to samo, co praca u podstaw nad strategią i bycie wytrwałym w codziennej realizacji małych KPI. Tworzenie dywersyfikacji przychodów w modelu biznesowym jest tak samo ważne, jak estymacje zróżnicowanych źródeł finansowania. Dopiero takie połączenie planów i działań pomaga zapewnić oczekiwany sukces. Przedstawione propozycje należy traktować jak potencjalne pieniądze, które mogą wesprzeć rozwój biznesu, a nie będą główną jego podporą czy fundamentem.

O autorce:

Izabela Anuszewska Ekspertka w dziedzinie funduszy i rozwoju biznesu, mentorka biznesowa, inwestorka Wieloletnia członkini, trenerka Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. Akredytowana konsultantka funduszy europejskich. Ekspertka mianowana instytucji publicznych w ocenie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich. Od 2004 roku właścicielka butikowej firmy consultingowej DaVinci.

ZOBACZ RÓWNIEŻ