Największe wyzwania rekrutacji

SHUTTERSTOCK
SHUTTERSTOCK 32
70 proc. pracodawców ankietowanych w badaniu BIGRAM „Wyzwania rekrutacji. Jak przyciągnąć i utrzymać w firmie wartościowych pracowników”, porównując sytuację z poprzednim rokiem, przyznało, że ma poważne problemy z uzyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

70 proc. pracodawców ankietowanych w badaniu BIGRAM „Wyzwania rekrutacji. Jak przyciągnąć i utrzymać w firmie wartościowych pracowników”, porównując sytuację z poprzednim rokiem, przyznało, że ma poważne problemy z uzyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do pracy.

Główne trzy wyzwania, jakie wskazali pracodawcy, to: mała liczba kandydatów o wymaganych kwalifikacjach, zbyt wysokie oczekiwania finansowe w stosunku do płac oferowanych na danym stanowisku oraz zbyt mała liczba zgłoszeń kandydatów o odpowiednim doświadczeniu. Połowa ankietowanych firm przyznaje przy tym, że napotykając trudności, decyduje się na zmianę, w tym obniżenie kryteriów i wymagań stawianych kandydatom. 

Brakuje specjalistów, choć sytuacja różni się w zależności od branży czy regionu. Dynamicznie rozwijający się sektor to centra badawczo-rozwojowe oraz tzw. shared services (centra usług wspólnych) na wyższym poziomie, np. druga i trzecia linia wsparcia w IT, analiza i kontroling w finansach czy learning and development w HR. Za najtrudniejszych do pozyskania pracodawcy wskazują specjalistów z około sześcioletnim doświadczeniem, wysokimi kompetencjami i pierwiastkiem tzw. zaangażowania w pracę. Najczęściej poszukiwani są analitycy (różne poziomy, także menadżerowie) oraz inżynierowie (robotyka, mechatronika, mechanicy, automatycy).

– Pracodawcy oczekują skrócenia czasu rekrutacji, co nakłada na nas dodatkowe wyzwania. Udaje nam się odnaleźć odpowiednich kandydatów do procesów rekrutacyjnych dzięki szerokiej sieci kontaktów i bieżącej aktywnej relacji z rynkiem. Pozyskujemy kandydatów metodą bezpośrednich poszukiwań (direct search) oraz drogą rekomendacji – komentuje Agnieszka Jabłońska, dyrektor działu rekrutacji oraz executive search w firmie doradztwa personalnego BIGRAM.

Jak pracodawcy radzą sobie z wyzwaniami rekrutacji

Aż 54 proc. pracodawców przyznaje, że aby osiągnąć cel rekrutacyjny, podnosi poziom proponowanych wynagrodzeń. Pozwala to również poszerzyć zakres terytorialny poszukiwań. Menedżerowie są skłonni do relokacji i akceptują nieraz konieczność długich dojazdów (nawet po kilkaset kilometrów), jeśli otrzymują odpowiednią rekompensatę. 

Przedsiębiorcy dostrzegają, że w walce o odpowiednich kandydatów istotną rolę odgrywa również atmosfera panująca w firmie oraz możliwości rozwoju oferowane pracownikom. Coraz częściej pracodawcy świadomie oceniają swoją atrakcyjność na rynku i przystępują do realizacji przemyślanych działań w obszarze budowy wizerunku (marki) pracodawcy. Połowa ankietowanych pracodawców decyduje się na działania employer brandingu, dostrzegając, że są one szansą na pokonanie wyzwań rekrutacji.

– Jeśli płacimy poniżej stawek rynkowych, musimy liczyć się nie tylko z rotacją ludzi, ale również z wydłużeniem procesów rekrutacyjnych lub niemożliwością ich zamknięcia. Płaca to jednak nie wszystko, ważna jest też atmosfera w firmie, warunki rozwojowe, warunki socjalne, a także to, jak ciekawe jest dane zadanie. Tutaj jest już do dyspozycji szeroka paleta tzw. pozapłacowych elementów motywacyjnych, które trzeba dostosować do danej firmy, grup wiekowych i potrzeb pracowników – komentuje Piotr Wielgomas, prezes BIGRAM.

Z braku kandydatów zewnętrznych coraz częściej pracodawcy decydują się na rozwój obecnej kadry i inwestycje w kandydatów wewnętrznych (70 proc. odpowiedzi). Wybór odpowiednich kandydatów i inwestycja w ich potencjał musi być oparta na odpowiednio skonstruowanym systemie ocen kompetencji, a następnie zaplanowanym programie rozwoju dla talentów. Posiadanie wewnętrznych ścieżek rozwoju świadczy na korzyść pracodawcy – kandydaci pytani o ocenę jego atrakcyjności bardzo wysoko oceniają właśnie możliwość rozwoju i dalszej nauki.

Jedna trzecia pracodawców pytanych w badaniu BIGRAM deklaruje również, że prowadzi stały proces rekrutacji talentów z rynku, aby zapewnić firmie trochę „świeżej krwi”.

Niezależnie jednak od metody poszukiwań odpowiednich kandydatów, rynek rekrutacji wkracza w bardzo interesujący czas, w którym pracodawcy przystępują do intensywnej rywalizacji o dobre kadry.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY