Miliardowe przychody z zielonej transformacji

Zielona transformacja
Zielona transformacja i jej korzyści, fot. mat .prasowe
Wojna w Ukrainie nie spowodowała odwrotu od zielonej transformacji, wręcz przeciwnie - zmotywowała świat do podjęcia działań. Według raportu „The Global Green Economy. Wykorzystanie szansy” sporządzonego przez specjalistów z Oxford Economics oraz firmy Arup, przemysł, który powstanie w wyniku zielonej transformacji przyniesie aż 10 milionów dolarów światowej gospodarce, co stanowi równowartość 5,2 proc. światowego PKB.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nigdy nie było lepszej okazji do tego, by zainwestować w zieloną transformację – twierdzą autorzy raportu. Zielone technologie, ekspertyzy i rozwój odnawialnych źródeł energii są kluczowe jako odpowiedź na zachodzące obecnie zmiany klimatyczne, ale mogą być również opłacalne ekonomicznie. Według raportu „The Global Green Economy” do 2050 roku zielony przemysł, związane z nim firmy i ich szerokie łańcuchy dostaw mogą być warte nawet 10,3 biliona dolarów.

Autorzy opracowania zwracają uwagę na to, że innowacje i strategiczne podejście do zielonej transformacji odpowiadają nie tylko na potrzeby planety, ale również będą wpływać na rosnący dobrobyt w wymiarze gospodarczym i społecznym.

W Polsce zielona transformacja nabiera rozpędu. Od kilku lat dynamicznie rozwija się sektor energetyki odnawialnej, głownie w obszarze projektów fotowoltaicznych. Spółki energetyczne realizują także swoje projekty morskiej energetyki wiatrowej, dzięki czemu powstaje praktycznie nowa gałąź gospodarki z własnym łańcuchem dostaw urządzeń, materiałów i usług. W łańcuchu tym funkcjonuje już wiele polskich firm. Przysłowiową łyżką dziegciu w przypadku transformacji energetyki jest nowelizacja tzw. ustawy odległościowej, która wprowadziła bardziej rygorystyczne niż oczekiwała branża, limity odległości wiatraków od zabudowań – mówi Rafał Janus, Associate Director, Sustainability & Energy Advisory Leader Arup.

Przeczytaj także: Nvidia większa niż Meta, Tesla i Visa. AI napędza wyceny

Trzy narzędzia, by wykorzystać szansę na zieloną transformację

Raport opisuje trzy narzędzia, które mają za zadanie pomóc wykorzystać możliwości jakie rodzi zielona ekonomia oraz określają, co należy zrobić, aby je wykorzystać. Należą do nich:

  • nowa definicja i struktura zielonych działań gospodarczych;
  • ramy pozwalające określić, które możliwości najlepiej sprawdzą się dla danego sektora czy branży;
  • narzędzia dla decydentów ustalających politykę działań zależną od kontekstu.

Zielona transformacja pomaga w rozwoju gospodarki

Na rynku daje się zaobserwować rosnące zainteresowanie wśród przedsiębiorstw, które wprowadzają zrównoważone rozwiązania, w tym ESG. Czynnikiem stymulującym zieloną transformację, są również oczekiwania sektora finansowego i bankowego co do zaangażowania spółek w kwestie  ESG w ramach realizacji przez nie projektów  inwestycyjnych. Natomiast jednym  z  podstawowych wyzwań  przed jakimi stoją przedsiębiorstwa jest zrozumienie, czym jest tak naprawdę zielona ekonomia. Funkcjonuje wiele jej definicji i interpretacji, jednak są one oparte o przestarzały sposób myślenia.

Dotychczas nadmiernie skupiały się na dekarbonizacji i redukcji śladu węglowego. Zaproponowana w raporcie taksonomia zielonej ekonomii obejmuje szerszą i głębszą kategoryzację działań, które tworzą korzystną relację między wzrostem gospodarczym a dobrobytem środowiskowym i społecznym.

Należy oddzielić działalność gospodarczą od  negatywnego wpływu na środowisko. Wiąże się to z odejściem od wykorzystania energii opartej na paliwach kopalnych. Przemyślane inwestycje i szeroka transformacja zmierzająca do tego, by przedsiębiorstwa w pełni funkcjonowały według zasad zrównoważonego rozwoju, tworzą jednak olbrzymie możliwości dla światowej gospodarki.

Po pierwsze, wyzwania związane z przestawianiem się na czystą energię, same w sobie staną się impulsem do tworzenia przewag konkurencyjnych we wszystkich branżach. Firmy, które dostosują się do nowych wyzwań, minimalizując przy tym ryzyko, odniosą korzyści i będą w stanie zwiększyć swoje udziały w rynku.

Po drugie, przejście do środowiska o zerowej emisji netto do 2050 roku stworzy gałęzie przemysłu, które obejmować będą nowe zielone rynki dla towarów i usług neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Mowa tu chociażby o produkcji pojazdów elektrycznych, odnawialnych źródłach energii, a także ogóle działania wspierające globalne łańcuchy dostaw.

Po trzecie, wejście na przedstawioną w raporcie ścieżkę przyczyni się do  zwiększenia globalnej produktywności gospodarczej. Analiza scenariuszy klimatycznych przeprowadzona przez specjalistów z Arup i Oxford Economics pokazuje, że połączenie dwóch czynników: obecnych cen węgla oraz ewentualnego wprowadzenia polityki bardziej zorientowanej na produktywność sprawi, że globalna gospodarka stanie się więcej warta i bardziej zrównoważona pod względem środowiskowym.

Zobacz także: Rusza platforma wszystko.pl

Podejmowanie właściwych działań

Zwlekanie z transformacją zwyczajnie się nie opłaca - finansowo, biznesowo, inwestycyjnie, technologicznie. Bez zielonej przemiany firmy nie będą mogły się rozwijać, korzystać ze środków publicznych, pozyskiwać finansowania. Trudniej będzie im o inwestorów i - przede wszystkim - o klientów. Zostaną w technologicznym ogonie. Dlatego już teraz trzeba podejmować wysiłki, począwszy od aktywizacji działów badań i rozwoju, poprzez nową organizację biznesu i inwestycje w nowe segmenty, by nadawać ton zielonej rewolucji. Raport wskazuje, że zielona gospodarka obejmuje setki potencjalnych działań oraz sektorów. Należy jednak zaznaczyć, że nie każda działalność będzie w stanie całkowicie rozwinąć się w zielonej branży. Wykorzystując swoje mocne strony, decydenci muszą wybrać te, w których ich wysiłki, zasoby i mocne strony przyniosą najlepsze rezultaty.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ