Kombinat Konopny zakończył kolejną emisję akcji. Firma pozyskała 5 mln złotych

Konopie lecznicze, fot. Adobe Stock
Konopie lecznicze, fot. Adobe Stock
Po ostatniej kampanii crowdfundingowej przeprowadzonej pod koniec ub. roku, Kombinat Konopny Macieja Kowalskiego przeprowadził kolejną emisję akcji. W zakończonej właśnie ofercie prywatnej pozyskał prawie 5 mln zł od około 100 inwestorów.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

 Implikowana wycena post-money przekracza 50 mln zł. Spółka planuje debiut na NewConnect w 2022 roku, a może go jeszcze poprzedzić oferta publiczna w formie finansowania społecznościowego.

Kombinat Konopny. Emisja akcji

Oferta akcji Kombinatu Konopnego została skierowana wyłącznie do obecnych akcjonariuszy, pracowników oraz współpracowników firmy. Wszystkie z oferowanych 2,466 mln akcji nowej emisji objęło około 100 inwestorów, w tym prawie jedna dziesiąta trafiła do prezesa spółki, Macieja Kowalskiego. – Akcje serii C zaoferowaliśmy w cenie emisyjnej 2 zł. W rezultacie wycena post-money spółki przekroczyła 50 mln zł. To wzrost o 100 proc. w stosunku do poprzedniej emisji, czyli w zaledwie kilka miesięcy. Oferta została objęta w całości, co potwierdza zaufanie akcjonariuszy i współpracowników do naszych działań – podsumowuje prezes.

Wcześniej, w listopadzie 2020 r. w kampanii crowdinvestingowej spółka w niespełna 40 minut zebrała 4,2 mln zł na uprawy konopi włóknistych oraz uruchomienie produkcji olejków CBD i wyrobów tekstylnych. Z kolei emisja serii C zasiliła budżet inwestycyjny Kombinatu o dodatkowe 4,93 mln zł.

Dzięki środkom z poprzedniej rundy inwestycyjnego spółka rozbudowuje zakład zielarski i włókienniczy. Zakupiła już maszyny i urządzenia do przerobu włókna i wyposażyła laboratorium. – Rozpoczęliśmy też budowę̨ żniwiarki według autorskiego projektu oraz specjalnych suszarni do konopi. Za kilka miesięcy zakończone zostaną̨ też prace związane z montażem linii technologicznych do przerobu włókna. W harmonogramie inwestycji przewidywaliśmy prezentację prototypów i uruchomienie produkcji tekstyliów z konopi pod koniec 2022 roku. Jest duże prawdopodobieństwo, że zrobimy to szybciej – mówi prezes Kombinatu Konopnego.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Kombinat Konopny ponad dwukrotnie zwiększył zatrudnienie oraz potroił sprzedaż – do 400 tys. zł w I kwartale 2021 r., czyli niemal tyle, ile wyniosły przychody za cały 2020 rok. To rezultat wysokiej dynamiki popytu na wyroby konopne, wzrostu rozpoznawalności marki i zrealizowanych już inwestycji. Firma zastąpiła dotychczasowe plastikowe buteleczki ekologicznymi opakowaniami wykonanymi w 100% z papieru i przy zachowaniu satysfakcjonującej marży zaoferowała większą pojemność w tych samych cenach detalicznych.

– W drugiej połowie br., wprowadzimy do sprzedaży gamę nowych produktów zielarskich, w tym oczekiwane przez klientów olejki CBD. To przełoży się̨ na dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży. Obserwując tempo wzrostu popytu i przychodów, które przekroczyły nasze prognozy, postanowiliśmy dodać gazu w realizacji strategii, stąd decyzja o ofercie akcji serii C – wyjaśnił Kowalski.

Dzięki środkom pozyskanym w najnowszej emisji spółka zbuduje i wyposaży drugi zakład produkcji zielarskiej. Infrastrukturę rozwinie też o nowe hale przerobu i magazynowania produktów. W budżecie inwestycyjnym jest również zakup gruntów pod dalszą rozbudowę oraz przygotowania do upublicznienia spółki.

Kierunek: główny parkiet

Zarząd Kombinatu Konopnego zapowiada debiut na NewConnect w I połowie 2022 roku. To umożliwi obecnym inwestorom dokupienie akcji lub ewentualne wcześniejsze wyjście z inwestycji, a spółce ułatwi pozyskiwanie dalszego finansowania rozwoju na korzystnych warunkach. 

– Jeśli wyniki prowadzonych obecnie prac badawczo-rozwojowych w kolejnych obszarach wykorzystania konopi będą tak obiecujące, jak się zapowiadają, debiut na rynku równoległym poprzedzony będzie emisją akcji serii D na kwotę około 10 mln zł na sfinansowanie dalszego rozwoju. Na pewno rozważymy ponowne skierowanie emisji do inwestorów społecznościowych, jeżeli pozwolą na to warunki prawne – zapowiedział Maciej Kowalski.

Na celowniku na 2025 rok Kombinat Konopny ma przeniesienie notowań na główny parkiet GPW. Do tego czasu spółka zakłada rozwinięcie produkcji, pozwalającej na osiągnięcie rocznych przychodów na poziomie 25 mln zł przy 25 proc. marży EBITDA.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY