IPO to dobry sposób na finansowanie biznesu

IPO sposobem na finansowanie biznesu / Fot Nicol,
IPO sposobem na finansowanie biznesu / Fot Nicol, Unsplash.com
W nadchodzącym raporcie, który pojawi się w magazynie My Company Polska, piszemy o różnych metodach finansowania biznesu. Debiut na giełdzie to jedna z nich!

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Ciekawym sposobem na finansowanie działalności jest przekształcenie jej w spółkę publiczną. Dzięki temu zyskamy możliwość emisji akcji i notowanie ich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na Rynku Głównym lub New Connect. 

Na czym to polega? W skrócie wygląda to tak:

  1. Tworzymy nowe akcje (emisja)
  2. Wprowadzamy je do obrotu (notowanie)
  3. Pozyskujemy kapitał od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych
  4. Firma uzyskuje środki na dalszy rozwój

Dodatkowo nasz biznes zyskuje też status spółki akcyjnej, co podnosi jego prestiż. Firma staje się wtedy atrakcyjniejsza dla inwestorów w przyszłości, a także dla partnerów zagranicznych. 

Sprawdź: Tencent

Debiut giełdowy pozwala również na pozyskiwanie dalszego finansowania poprzez kolejną emisję akcji w ramach SPO (Secondary Public Offering) lub emisję obligacji. Rośnie też szansa na pozyskanie środków z banku, ponieważ spółki publiczne z perspektywy banku są traktowane jako te z mniejszym ryzykiem kredytowym niż w przypadku firm nienotowanych. 

Giełda nie jest jednak bez wad. Samo przekształcenie firmy w spółkę akcyjną jest dość kosztowne i skomplikowane, a później mamy jeszcze obowiązek prowadzenia relacji inwestorskich i obowiązki informacyjne. To np. raporty bieżące o zdarzeniach dotyczących emitenta lub jednostki zależnej, czy też raporty kwartalne, półroczne i roczne. Do tego konieczność dzielenia się informacjami i planami spółki sprawia, że konkurencja może zyskać wgląd w nasze zamiary. Warto mieć to na uwadze, jeśli rozważamy debiut na giełdzie. Zachęcamy również do lektury wcześniejszego artykułu z tej tematyki: Jak po pieniądze i chwałę to na parkiet.

ZOBACZ RÓWNIEŻ