TVN Media chce pozbyć się udziałów w Canal+. Szykuje się kolejny debiut na GPW

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Canal + Polska ogłosił chęć przeprowadzania oferty publicznej. W efekcie inwestorzy będą mogli kupować akcje, które następnie zostaną wyemitowane na rynku podstawowym GPW w Warszawie.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Uważamy, że spółka może zaoferować inwestorom dużą zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i atrakcyjne możliwości rozwoju, co potwierdzają wyniki CANAL+ Polska: w latach 2017–2019 wzrost przychodów CAGR wyniósł 3,3 proc., a konwersja gotówki w 2019 roku sięgała 60,3 proc. O sile i odporności naszego modelu działania i pozycji jaką mamy wśród naszych abonentów świadczą wyniki wypracowane w I półroczu 2020, kiedy to wzrost organiczny przychodów wyniósł 2,8 proc. rok do roku. Cieszymy się, że w kolejnym etapie naszego rozwoju będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze – mówi Edyta Sadowska, prezes zarządu Canal+ Polska.

Oferta będzie obejmowała udziały, które należą obecnie do TVN Media oraz Liberty Global Ventures Holding. Do obu tych podmiotów należy około 51 proc. akcji spółki (TVN Media - 32 proc., Liberty Global - 17 proc.). Groupe Canal+ SA (podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Vivendi SE) nie planuje sprzedaży akcji w ramach Oferty.

- Spółka oczekuje, że Groupe Canal+ będzie nadal sprawować bezpośrednią kontrolę nad spółką, a tym samym, że Vivendi SE pozostanie ostatecznym podmiotem dominującym oraz ostatecznym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad spółką - poinformowano w komunikacie.

- Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S - informuje Canal + Polska.

Jak informuje firma, według stanu na koniec czerwca Canal+ miał 2,7 mln abonentów we wszystkich liniach biznesowych. Canal+ Polska zajmuje się również dystrybucją filmów do kin za pośrednictwem spółki Kino Świat. Według komunikatu, udziały rynkowe tej spółki to około 20 proc.

Przychody ze sprzedaży spółki wzrosły do 2 291 mln zł w 2019 roku z 2 146 mln zł w roku 2017 (CAGR w wysokości 3,3 proc.), głównie dzięki zwiększeniu bazy klientów, dalszemu zwiększaniu poziomu sprzedaży pakietów segmentu premium, wzrostowi przychodów osiąganych ze sprzedaży prowadzonej przez dystrybutorów hurtowych oraz konsolidacji przychodów Kino Świat od listopada 2019 r. W tym samym okresie EBITA i EBITDA wzrosły, odpowiednio, do 204,3 mln zł i 364,2 mln zł, z poziomu 164,7 mln zł i 314,8 mln zł w 2017 r. (CAGR: odpowiednio 11,4 proc. i 7,6 proc.).

W okresie sześciu miesięcy 2020 roku EBITA i EBITDA wzrosły, odpowiednio, do 163,1 mln zł i 254,5 mln zł, z poziomu 124,0 mln zł i 195,7 mln zł w I półroczu 2019 r., tj. o 31,5 proc. i 30,0 proc., dzięki stałej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej.

Zakładana wypłata dywidendy na poziomie 75 proc. skonsolidowanego skorygowanego zysku netto (z wyłączeniem jednorazowych pozycji niepieniężnych, takich jak odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości oraz podatek dochodowy w części w jakiej nie podlegał zapłacie ani zwrotowi w pieniądzu przez Grupę lub na rzecz Grupy).

Pierwsza dywidenda ma zostać wypłacona do połowy 2021 r. ze skonsolidowanego skorygowanego zysku netto za rok obrotowy 2020.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ