Inflacja w kwietniu wyższa, niż szacowano

Rekordowa inflacja
Rekordowa inflacja, fot. Shutterstock
GUS niedoszacował inflacji w kwietniu. Jak wynika z ostatecznych wyników, inflacja wyniosła 12,4 proc. w skali roku. Była więc wyższa o 0,1 pkt proc. w porównaniu do wstępnego szacunku.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak wynika z najnowszego raportu, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 12,4 proc. (przy wzroście cen towarów – o 13,1 proc. i usług – o 10,1 proc.).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,0 proc. (w tym towarów – o 2,3 proc. i usług – o 1,2 proc. ). 

W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 4,4%), mieszkania (o 1,8%), odzieży i obuwia (o 3,0%) oraz rekreacji i kultury (o 2,0%), które pod-wyższyły wskaźnik odpowiednio o 1,05 p. proc., 0,47 p. proc., 0,13 p. proc. i 0,12 p. proc. 

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 17,0%), żywności (o 13,2%), transportu (o 21,1%), restauracji i hoteli (o 14,1%) oraz rekreacji i kultury (o 9,3%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 4,22 p. proc., 3,22 p. proc., 1,99 p. proc., 0,66 p. proc. i 0,57 p. proc.

 

W porównaniu z poprzednim rokiem, najbardziej wzrósł koszt transportu (21,1 proc.) , użytkowania mieszkania i nośników energii (19,5 proc.), restauracji i hoteli (14 proc.) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (12,7 proc.). Nie ma żadnej kategorii, w której ceny wzrosłyby mniej niż o 2 proc. w skali roku. 

GUS przedstawił także bardzo szczegółowe dane w różnych kategoriach produktowych. Przykładowo, najwyższy wzrost cen od początku roku do kwietnia w kategorii żywność odnotowano w mięsie drobiowym (aż o 33,1 proc.). Mięso wieprzowe podrożało o ponad 18 proc. a mąka o 16 proc. Pieczywo jest droższe o ponad 12 proc. Niższe ceny zanotowano tylko w przypadku soków - o 0,7 proc. Ceny gazu i opału wzrosły o 26 proc. a energii elektrycznej o 5 proc. Ceny usług medycznych zwiększyły się od 8 do 9 proc. 

Jeśli chodzi o porównanie do poprzedniego roku (kwiecień 2021), mięso drobiowe podrożało o ponad 46 proc., tłuszcze roślinne o 33 proc. a cukier o 35 proc. Najmniej podrożały soki - "tylko" o 1 proc. (w kategorii żywność). Ceny gazu wzrosły o 47 proc. a opału o ponad 76 proc. Energia elektryczna jest droższa o 5 proc. Usługi lekarskie podrożały o 13 proc., podobnie usługi transportowe. Ceny benzyny są wyższe o 21 proc. a oleju napędowego o 36 proc. 

Z pozytywnych informacji. Staniał sprzęt telekomunikacyjny (o ponad 11 proc.), sprzęt audiowizualny (o 1 proc.) oraz opłaty audiowizualne (o nieco ponad 2 proc.). To jedyne kategorie, w których ceny są niższe bądź równe w porównaniu do kwietnia 2021 r. Przypomnijmy, GUS publikuje ponad 90 takich kategorii!

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY