Coraz większe problemy z cyberbezpieczństwem

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Dell Technologies, liczba cyberataków i innych zakłóceń wzrasta, co skutkuje utratą danych dla organizacji kosztującą je ponad 1 mln USD.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Firma Dell Technologies opublikowała wyniki ankiety Global Data Protection Index 2020 Snapshot. Badanie wskazuje, że obecnie organizacje zarządzają prawie 40 proc. większą ilością danych niż rok wcześniej. Ten wzrost ilości danych niesie ze sobą wiele wyzwań, o czym świadczy m.in. to, że przeważająca większość (81 proc.) respondentów uważa, że ich obecne rozwiązania do ochrony danych nie będą w stanie zaspokoić wszystkich przyszłych potrzeb biznesowych. W ramach ankiety Snapshot, stanowiącej kontynuację badania Global Data Protection Index, 1000 decydentów IT pracujących w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych z 15 krajów, zatrudniających powyżej 250 pracowników, zapytano o wpływ, jaki będą mieć te wyzwania i zaawansowane technologie na gotowość do ochrony danych. Wyniki wskazują również na pewne postępy — w 2019 r. 80proc. organizacji (w porównaniu z 74proc. w roku 2018) zdawało sobie sprawę z wartości danych i dokonywało ich monetyzacji lub planowało je zmonetyzować w przyszłości. 

  Ilość kosztownych przestojów rośnie w zatrważającym tempie

 Zgodnie z badaniem organizacje zarządzają obecnie 13,53 petabajtów (PB) danych, co stanowi wzrost o 40proc. w porównaniu ze średnią wartością 9,70 PB w 2018 r. i wzrost o 831proc. w porównaniu ze średnią wartością 1,45 PB w 2016 r. Największym zagrożeniem dla tych danych wydaje się rosnąca liczba zakłóceń — od cyberataków do przestojów i utraty danych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy większość organizacji (82proc. w 2019 r. w porównaniu z 76proc. w 2018 r.) miało do czynienia z jakimś zakłóceniem w swojej działalności, a 68proc. obawia się, że będzie mieć z nim do czynienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 

  Jeszcze bardziej niepokojące może być to, że organizacje korzystające z usług więcej niż jednego dostawcy rozwiązań do ochrony danych są prawie dwa razy bardziej narażone na incydenty, które uniemożliwią im dostęp do danych (dotyczy to 39proc. organizacji korzystających z rozwiązań większej liczby dostawców i 20proc. organizacji korzystających z usług tylko jednego dostawcy). Mimo to korzystanie z produktów wielu dostawców jest coraz bardziej popularne — 80proc. organizacji zdecydowało się na wdrożenie rozwiązań do ochrony danych pochodzących od więcej niż jednego producenta, co stanowi wzrost o 20 punktów procentowych od 2016 r. 

  Co więcej, koszty zakłóceń rosną w zatrważającym tempie. W 2019 r. średni koszt przestoju wzrósł o 54proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W efekcie szacowany łączny koszt przestojów wyniósł średnio 810 018 dolarów rocznie, w porównaniu z 526 845 dolarów w 2018 r. Wzrósł również średni koszt utraty danych — z 995 613 dolarów w 2018 r. do 1 013 075 dolarów w 2019 r. Koszty te są znacznie większe dla organizacji korzystających z rozwiązań do ochrony danych pochodzących od różnych producentów — mają oni do czynienia z prawie dwa razy wyższymi kosztami przestojów i prawie pięć razy wyższymi kosztami utraty danych niż organizacje używające rozwiązań tylko jednego producenta.

  Nowe technologie rzucają wyzwanie rozwiązaniom do ochrony danych 

W miarę jak pojawiają się nowe technologie, organizacje uczą się wdrażać te technologie i wykorzystywać je do poprawy swoich wyników biznesowych. Badanie pokazało, że prawie wszystkie organizacje dokonują pewnych inwestycji w nowe technologie, z których najpopularniejsze to: aplikacje cloud native (58proc.), sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) (53proc.), aplikacje typu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) (51proc.), sieci 5G i infrastruktura brzegu sieci (49proc.) oraz Internet rzeczy (IoT) i punkty końcowe (36proc.).

 Mimo potencjalnych korzyści z tych technologii prawie trzy czwarte (71proc.) ankietowanych jest zdania, że zwiększają one złożoność ochrony danych, podczas gdy 61proc. twierdzi, że stanowią wręcz zagrożenie dla ochrony danych. Ponadto ponad połowa organizacji korzystających z nowych technologii ma problemy ze znalezieniem odpowiednich rozwiązań do ochrony tych technologii, a w szczególności: 

• sieci 5G i infrastruktury brzegu sieci (67proc.),

• platform AI i ML (64proc.),

• allikacji cloud native (60proc.),

• IoT i punktów końcowych (59proc.),

• rozwiązań do zrobotyzowanej automatyzacji procesów (56proc.).

 A obawy dotyczące odpowiedniej ochrony danych rosną jeszcze bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę przyszłe wyzwania biznesowe. Badanie pokazało, że 81proc. respondentów uważa, że dotychczasowe rozwiązania do ochrony danych używane przez ich organizacje nie będą w stanie sprostać wszystkim przyszłym wyzwaniom biznesowym. Ma na to wpływ kilka niepokojących trendów, w tym brak pewności w następujących obszarach:

 • skuteczne i niezawodne odtwarzanie danych w przypadku cyberataku (69proc.),

 • pełne odtwarzanie danych w przypadku ich utraty (64proc.),

 • zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony danych (62proc.),

 • spełnianie poziomów usług w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii (62proc.).

  Ochrona danych staje się nierozerwalnie związana z chmurą 

 Wdrażając nowe aplikacje biznesowe, przedsiębiorstwa korzystają z różnych podejść chmurowych i chcą chronić nowe obciążenia takie jak kontenery, aplikacje cloud native i aplikacje SaaS. Wyniki ankiety pokazują, że organizacje wolą wdrażać nowe aplikacje w modelu chmury publicznej/SaaS (43proc.), hybrydowej (42proc.) i prywatnej (39). A jako najważniejsze powody tego stanu rzeczy respondenci — a konkretnie ci wybierający chmurę publiczną — podawali wyższą wydajność (61proc.), większe bezpieczeństwo (59proc.) i bardziej niezawodną ochronę danych (56proc.).

  Wdrożenia w chmurze stały się obecnie tak powszechne, że przykłada się dużą wagę do tego, aby producenci rozwiązań do ochrony danych dostarczali skuteczne rozwiązania chroniące również te technologie. W tym kontekście 85proc. respondentów uważa, że jest rzeczą konieczną lub niezwykle ważną, aby dostawcy rozwiązań do ochrony danych zapewniali ochronę aplikacji cloud native. Ponadto ponieważ coraz więcej danych znajduje się w środowiskach brzegowych lub przez nie przechodzi, wielu respondentów woli kopie zapasowe w chmurze — do zarządzania danymi wygenerowanymi w lokalizacjach brzegowych i ich ochrony 62proc. ankietowanych wybiera chmurę prywatną, a 49proc. chmurę publiczną. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY