Będzie walka z szarą strefą w turystyce? Przypadki będą nagłaśniane

szara strefa w turystyce
Olga Krzemińska-Zasadzka (SOIT), Łukasz Adamowicz (RPSiW TUgether) oraz Paweł Niewiadomski (PIT).
Trzy organizacje branżowe zajmujące się działalnością turystyczną podpisały list intencyjny, w którym deklarują wspólne działania na rzecz powołania tzw. Obserwatorium Turystycznego. Celem ma być skuteczna walka z szarą strefą w turystyce.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Do akcji włączyły się trzy turystyczne organizacje branżowe: Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether oraz Polska Izba Turystyki.

– Przyznajemy, że w branży turystycznej brakuje ostracyzmu społecznego, piętnującego przypadku działania niezgodnie z ustawą. Negatywne wyniki kontroli organizatora pozostają do wiadomości urzędu i kontrolowanego przedsiębiorcy, choć przecież wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru z powodu naruszeń jest publicznie dostępny. Podmioty niewpisane do ewidencji często w ogóle pozostają poza mechanizmami kontrolnymi. My jako branża mamy najlepsze rozeznanie, jakie działanie nosi znamiona działalności turystycznej objętej ustawą i chcemy w tym obszarze wspierać administrację w wykonywaniu zadań kontrolnych. Chcemy nagłaśniać takie przypadki, pokazywać samej branży, że nikt nie może bezkarnie działać na szkodę klientów i legalnie działających przedsiębiorców, że nie ma na to zgody.” – deklaruje Łukasz Adamowicz, prezes RPSiW TUgether oraz wiceprezes SOIT.

List podpisali prezesi organizacji: Olga Krzemińska-Zasadzka (SOIT), Łukasz Adamowicz (RPSiW TUgether) oraz Paweł Niewiadomski (PIT).

ZOBACZ RÓWNIEŻ