ZUS informuje: w pierwszych III kwartałach 2022 roku zgłoszono 1,3 mln umów o dzieło

ZUS
Fot. shutterstock.
W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. zgłoszono około 1,3 mln umów o dzieło - to o ok. 6,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największą grupą wykonawców umów o dzieło są mężczyźni w wieku 30–39 lat, stanowiący 1/4 wszystkich zgłoszonych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Przepisy Tarczy Antykryzysowej od 1 stycznia 2021 r. wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Zobowiązani przekazują informację na formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Wpisują do niego dane swoje oraz wykonawcy umowy o dzieło, a także datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania tej umowy oraz jej przedmiot. Formularz można wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) lub w formie papierowej. ZUS zapisuje formularze RUD w rejestrze umów o dzieło.

Od 1 stycznia do 30 września 2022 roku do ZUS przekazano 853,6 tys. formularzy RUD2, dotyczących ponad 1,27 mln umów o dzieło, a informacje przekazało 62,9 tys. podmiotów, z czego 61 tys. (97,06 proc.) to płatnicy składek. Natomiast liczba osób wykonujących umowy o dzieło wyniosła 281 tys. W odniesieniu do liczby ubezpieczonych - która wynosi niewiele ponad 16 mln - oznacza to, że na 10 tys. ubezpieczonych przypadało 174 osób zgłoszonych jako wykonujący umowy o dzieło w formularzu RUD.

ZUS - kto wykonuje umowy o dzieło?

Największą grupą wykonawców umów o dzieło są mężczyźni w wieku 30–39 lat, stanowiący 1/4 (68,8 tys.) wszystkich zgłoszonych. Umowy o dzieło zawierano także z obcokrajowcami - stanowili prawie 5,5 proc. wszystkich pracujących na takich warunkach. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy.

Sprawdź też: ZUS tonie. Będzie wymagał rekordowych dopłat

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna". Na dalszych miejscach jest znalazła się "informacja i komunikacja” oraz "działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją".

ZOBACZ RÓWNIEŻ