Zostań wspólnikiem Palikota i Wojewódzkiego. MPWiW S.A. rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki
Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. opublikowała Memorandum Informacyjne w związku z ofertą publiczną Akcji serii K. Zakładane wpływy z rozpoczynanej oferty wyniosą blisko 11 mln zł. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 26 kwietnia do 10 maja br. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ. Po zakończeniu oferty Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Memorandum Informacyjne Manufaktury Piwa Wódki i Wina zostało opublikowane w dniu 20 kwietnia 2022 r. i tym samym Spółka wystartowała z ofertą publiczną akcji serii K. Zapisy inwestorów będą przyjmowane w okresie od 26 kwietnia do 10 maja br. Po dokonaniu przydziału i rejestracji podniesienia kapitałów w KRS, Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie swoich papierów do obrotu na rynku NewConnect.

Na podstawie Memorandum oferowanych jest do 203.371 akcji nowej emisji serii K. Cena emisyjna oferowanych papierów została ustalona przez Walne Zgromadzenie na poziomie 54 zł, zatem zakładane wpływy z oferty wyniosą blisko 11 mln zł.

Docelowo, po zakończeniu procesu nabywania akcji Przyjaznego Państwa, oferowane akcje serii K stanowić będą łącznie 3,61 proc. podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta i będą uprawniać do wykonywania łącznie 3,07 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Głównym akcjonariuszem spółki pozostanie Janusz Palikot kontrolujący (bezpośrednio i pośrednio) 40,19 proc. głosów w Spółce.

Ofertę koordynuje Dom Maklerski BOŚ, a doradcą prawnym jest Kancelaria Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy. Planowane jest zbudowanie konsorcjum dystrybucyjnego, informacje o uczestnikach konsorcjum zostaną podane przed rozpoczęciem zapisów na akcje.

Inspiracje: Scarlett Johansson

- Tworzymy jedyny w swoim rodzaju lifestylowy holding alkoholowy. Wykorzystywanie efektu synergii wszystkich podmiotów w zakresie produkcji, sprzedaży i marketingu pozwala nam wprowadzać na rynek szereg nowych marek. Koncentrujemy się głównie na produktach wysokomarżowych oraz odwołujących się do emocji. Dzięki temu osiągamy bardzo dynamiczny wzrost skali działalności. Rozpoczęcie zapowiadanej pierwszej oferty publicznej jest zwieńczeniem wielu procesów obejmujących m.in. zakończone połączenie ze spółką Doctor Brew oraz kończący się proces przejęcia Przyjaznego Państwa. Tworzymy unikalną na polskim rynku grupę o bardzo wysokim potencjale rozwoju – podkreślił Janusz Palikot, prezes MPWiW.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina - cele emisyjne

Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K w całości na kapitał obrotowy. - Zakładamy zwielokrotnienie wolumenu sprzedaży swoich produktów w 2022 roku, zarówno aktualnie oferowanych jak również tych, które Emitent planuje wprowadzić do swojej oferty w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Realizacja tych zamierzeń wymaga odpowiedniego zwiększenia kapitału obrotowego, dlatego chcemy przeznaczyć 100 proc. środków z emisji na ten cel – stwierdził Tomasz Nietubyć, wiceprezes MPWiW.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina - strategia rozwoju

Celem Zarządu Emitenta jest maksymalizacja wartości rynkowej Spółki poprzez konsekwentne zwiększanie wielkości osiąganego EBITDA, co Spółka zamierza osiągnąć poprzez zwiększenie wolumenów sprzedaży swoich produktów, przy jednoczesnym zwiększeniu penetracji rynku, a tym samym szerszej dostępności produktów na rynku. Zakładane jest dynamiczne docieranie do nowych punktów handlowych w ramach kanału tradycyjnego, rozwój dystrybucji online oraz rozbudowa własnej sieci dystrybucyjnej. Strategia zakłada również systematyczne zwiększanie mocy produkcyjnych i magazynowych. W 2022 r. zakładane są wydatki inwestycyjne (CAPEX) na poziomie 18,2 mln zł. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostały w Memorandum informacyjnym.

Sprawdź też: Maciej Zakościelny

- Istotnym elementem działania Grupy MPWiW jest innowacyjność produktowa, umożliwiająca kreację zupełnie nowych kategorii rynkowych czy linii produktowych, które na trwale wzbogacają rynek. Oznacza to m.in. systematyczne rozszerzanie oferty o nowe rodzaje napojów alkoholowych, rozwój segmentu kraftowych produktów wysokoalkoholowych. Jednocześnie z rozszerzaniem oferty, następuje przesunięcie akcentów w kierunku produktów bazujących na emocjach i mających wysoką siłę marketingową – komentuje Tomasz Czechowski, wiceprezes MPWiW. Przykładem jest piwo BUH produkowane na bazie chmieli amerykańskich z dodatkiem suszu konopnego rozpuszczonego w piwie. Projekt ten odwołuje się do emocji, bazując na resentymencie do buntu i legalnego łamania zasad. Jest realizowany przy silnym zaangażowaniu marketingowym Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina - sytuacja finansowa

W ostatnim roku Spółka wykazała bardzo dynamiczny wzrost skali działalności. Zgodnie ze zbadanymi skonsolidowanymi wynikami finansowymi w minionym 2021 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 49,7 mln zł, co stanowi prawie dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z 2020 rokiem, EBITDA w wysokości 12,45 mln zł, a zysk netto 8,9 mln zł. W 2022 roku Grupa MPWiW zamierza kontynuować realizację przyjętej wcześniej strategii biznesowej, obejmującej trzy obszary aktywności, odnoszące się do inwestycji, dystrybucji i polityki produktowej. „Przy założeniu realizacji wszystkich elementów strategii Grupy Kapitałowej, celem Zarządu jest osiągnięcie sprzedaży i EBITDA w ujęcie skonsolidowanym na poziomie kilkukrotnie wyższym w porównaniu do 2021 roku” – podkreślił Tomasz Nietubyć, Wiceprezes MPWiW.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina - struktura holdingu

Manufaktura Piwa Wódki i Wina tworzy holding alkoholowy, z silnymi markami piwa regionalnego, konsolidując jednocześnie inne projekty alkoholowe. W ostatnich miesiącach Spółka sfinalizowała przejęcie spółki Doctor Brew. Poza tym w skład Grupy MPWiW wchodzą także (bezpośrednio): Tenczyńska Okovita, Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Świeże, a niebawem po zakończeniu procesu przejęcia również Przyjazne Państwo oraz pośrednio Tenczynek Bezalkoholowe i BUH Distillery. W ramach planowanej rozbudowy zdolności produkcyjnych w 2023 roku przejęta ma zostać także spółka Browar w Niechanowie (obecnie partner biznesowy Emitenta, któremu zlecana jest część produkcji). Wszystkie podmioty w Grupie MPWiW pracują na rzecz maksymalizacji i konsolidacji wyniku. Poszczególne spółki tworzą unikatowy łańcuch wartości uzupełniających się produktów, wspierany przez spójny system sprzedaży oraz marketingu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ