Zmiany w zasadach pomocy dla firm. Znamy szczegóły

Jarosław Gowin
Jarosław Gowin, Fot: Krystian Maj/KPRM
Wydłużenie terminów, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy rządowych oraz zmiany w obecnie istniejących przepisach. Znamy szczegóły nowego oblicza tarczy antykryzysowej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak deklaruje JArosław Gowin, nowe instrumenty wsparcia zakładają przyznanie dodatkowych 10 mld złotych dla nawet 420 tys. firm zatrudniających 1,4 mln osób. 

Przeczytaj zapis konferencji dotyczącej nowych programów wsparcia

Trzeci pakiet osłonowy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w komunikacie podaje, że nowa odsłony pomocy branżowej jest już trzecim pakietem osłonowym zakładającym wydłużenie tzw. tarczy branżowej. Pomoc obejmie firmy, których działalność została do tej pory ograniczona na mocy rządowych rozporządzeń. Chodzi o przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane w ramach wskaznaych do tej pory 54 kodów PKD. Rząd chce jednak rozszerzyć grupę o dodatkowe kody, w tym: 

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

Pomoc za marzec i kwiecień

Nowy program obejmie dwa miesiące: marzec i kwiecień. Przy czym jak wynika z komunikatu Ministerstwa, firmy, których działalność została ograniczona od 27 marca, będą mogły ubiegać się o pomoc tylko za kwiecień. 

Instrumenty wsparcia

Z jakich programów będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?

 • zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie ani za zatrudnionych ubezpieczonych, a w przypadku ich opłacenia, składki są im zwrócone,
 • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł i jest przyznawane co miesiąc,
 • dotacja do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,
 • dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS.

UWAGA! Aby otrzymać wsparcie, trzeba także wykazać spadek przychodów na poziomie 40 proc. w odpowiednim okresie porównawczym, co do zasady r/r albo m/m.

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ